NERAMUS PRANAŠAS

NERAMUS PRANAŠAS

Rugsėjo 11–17 d. Šios savaitės tyrinėjimui skaitykite: Jon 1–4; Jer 25, 5; Ez 14, 6; Apr 2, 5; Lk 9, 51–56; Jud 1–25. Įsimintina eilutė: „Argi neturėčiau Aš gailėtis Ninevės, to didžiojo miesto, kuriame yra daugiau negu šimtas dvidešimt tūkstančių žmonių, nemokančių atskirti kairės nuo dešinės, ir daug galvijų?“ (Jon 4, 11) Vienas įdomiausių Šventojo…

Read MoreLong right arrow

ILGĖJIMASIS KAŽKO DAUGIAU

Rugsėjo 4–10 d. Šio savaitės tyrinėjimui skaitykite: 1 Kor 10, 1–11; Kun 4, 32–35; Jn 1, 29; Hbr 4, 1–11; Ps 95, 8–11. Įsimintina eilutė: „Tie įvykiai yra mums pavyzdys, kad negeistume blogio, kaip anie geidė.“ (1 Kor 10, 6) Karalienės meno muziejuje Niujorke, JAV yra didžiausias pasaulyje architektūrinis miesto modelis, vaizduojantis visus Niujorko pastatus. … Continued

Read MoreLong right arrow

SABATOS POILSIS

Rugpjūčio 28 – rugsėjo 3 d. Šios savaitės tyrinėjimui skaitykite: Pr 1, 26–27; Pr 9, 6; 2 Pt 2, 19; Rom 6, 1–7; Iš 19, 6; Jn 5, 7–16. Įsimintina eilutė: „Šešias dienas bus dirbama, o septinta diena yra visiško poilsio šabas – šventoji sueiga. Nedirbsite jokio darbo; tai šabas Viešpačiui visose jūsų gyvenvietėse.“ (Kun…

Read MoreLong right arrow

POILSIO RITMAI

Rugpjūčio 21–27 d. Šios savaitės tyrinėjimui skaitykite: Pr 1; Iš 20, 8–11; Iš 16, 14–31; Įst 5, 12–15; Ps 92; Iz 58, 13. Įsimintina eilutė: „Dievas palaimino septintąją dieną ir padarė ją šventą, nes tą dieną Jis ilsėjosi po visų kūrimo darbų.“ (Pr 2, 3) Kas gali įsivaizduoti kūrimo darbus – šviesa tamsoje, gyvybės kupini…

Read MoreLong right arrow

LAISVI ILSĖTIS

Rugpjūčio 14–20 d. Šios savaitės tyrinėjimui skaitykite: Mk 2, 1–12; 1 Kar 18; 1 Kar 19, 1–8; Mt 5, 1–3; Iz 53, 4–6; 2 Kar 2, 11. Įsimintina eilutė: „Viešpats mano šviesa ir išgelbėjimas, tad ko turėčiau bijotis? Viešpats mano gyvenimo tvirtovė, tad prieš ką turėčiau drebėti?“ (Ps 27, 1) Daugelis žmonių, su kuriais Jėzus…

Read MoreLong right arrow

POILSIS, SANTYKIAI IR IŠGYDYMAS

Rugpjūčio 7–13 d. Šios savaitės tyrinėjimui skaitykite: Pr 42, 7–20; Mt 25, 41–46; Pr 42, 21–24; Pr 45, 1–15; Lk 23, 34; Pr 50, 15–21. Įsimintina eilutė: „O dabar nesikankinkite, nepriekaištaukite sau, kad čia mane pardavėte. Juk iš tikrųjų Dievas pasiuntė mane pirma jūsų išgelbėti gyvastį.“ (Pr 45, 5) Vyras buvo apkaltintas moters išprievartavimu. Ji…

Read MoreLong right arrow

POILSIS ŠEIMOS SAITUOSE

Liepos 31 – rugpjūčio 6 d. Šios svaitės tyrinėjimui skaitykite: Pr 34; Hbr 11, 17–22; Įst 4, 29; 1 Jn 3, 1–2; Pr 39; Ef 6, 1–13. Įsimintina eilutė: „Tad jūs, mielieji, iš anksto tai žinodami, sergėkitės, kad, nedorėlių paklydimo traukiami, neiškryptumėte iš savo stiprybės. Todėl aukite malone ir mūsų Viešpaties ir Gelbėtojo Jėzaus Kristaus…

Read MoreLong right arrow

„ATEIKITE PAS MANE…“

Liepos 24–30 d. Šios savaitės tyrinėjimui skaitykite: Mt 11, 20–30; Mt 5, 5; Įst 18, 15; Gal 5, 1; Iš 18, 13–22; Gal 6, 2. Įsimintina eilutė: „Ateikite pas Mane visi, kurie vargstate ir esate prislėgti; Aš jus atgaivinsiu!“ (Mt 11, 28) „Ateikite pas Mane visi, kurie vargstate ir esate prislėgti; Aš jus atgaivinsiu!“ Koks … Continued

Read MoreLong right arrow

POILSIO KAINA

Liepos 17–23 d. Šios savaitės tyrinėjimui skaitykite: 2 Sam 11, 1–27; 2 Sam 12, 1–23; Pr 3, 1–8; 1 Jn 1, 9. Įsimintina eilutė: „Sukurk man tyrą širdį, Dieve, ir atnaujink manyje ištikimą dvasią.“ (Ps 51, 12) Atrodo, kad daugelis žmonių labai ieško šiokios tokios ramybės ir tylos. Jie taip pat pasirengę už tai mokėti.…

Read MoreLong right arrow

NERAMUMO ŠAKNIS

Liepos 10–16 d. Šios savaitės tyrinėjimui skaitykite: Mt 10, 34–39; Lk 12, 13–21; Fil 2, 5–8; Lk 22, 14–30; Mt 23, 1–13. Įsimintina eilutė: „Kur pavydas ir savanaudiškumas, ten ir netvarka bei įvairūs nedori darbai.“ (Jok 3, 16) Drebulės yra gražūs medžiai, siekiantys 15–30 metrų aukštį. Jie veši šaltame klimate su vėsiomis vasaromis. Jų mediena…

Read MoreLong right arrow