„KAIP MUMS LAUKTI?“

„KAIP MUMS LAUKTI?“

Rugsėjo 17–23 d. Šios savaitės tyrinėjimui skaitykite: Mt 24, 35–25, 46; 2 Pt 3; Jok 2, 14–26; Jn 4, 35–38; 1 Kor 3, 6–8; Apr 21, 1–4. Įsimintina eilutė: „Nebūkite apsileidę, bet uolūs, karštos dvasios, tarnaukite Viešpačiui. Džiaukitės viltyje, būkite kantrūs varge, ištvermingi maldoje. Rūpinkitės šventųjų reikalais, puoselėkite svetingumą“ (Rom 12, 11–13). Keletą metų prieš…

Read MoreLong right arrow

TARNAVIMAS MIESTUOSE PASKUTINIAISIAIS LAIKAS

Rugsėjo 10–16 d. Šios savaitės tyrinėjimui skaitykite: Apd 18, 1–28; Iš 2, 23–25; Mt 13, 3–9. 18–23; Jn 15, 12–13; 2 Pt 3, 9. Įsimintina eilutė: „Rūpinkitės gerove miesto, į kurį jus ištrėmiau, ir melskitės už jį VIEŠPAČIUI, nes jo gerovė – jūsų gerovė“ (Jer 29, 7). Trijų angelų žinia kviečia paskelbti amžinąją Evangeliją „visoms…

Read MoreLong right arrow

JĖZUS KVIETĖ JUOS: „SEKITE PASKUI MANE“

Rugsėjo 3–9 d. Šios savaitės tyrinėjimui skaitykite: Jn 10, 1–5. 16; Lk 9, 2; Apr 14, 6–7; Lk 19, 1–10; Apd 26, 11–27; Apr 3, 20. Įsimintina eilutė: „Paskui svetimą jos neseks, bet nuo jo bėgs, nes nepažįsta svetimųjų balso“ (Jn 10, 5). 362 m. po Kristaus Romos imperatorius Julianas pradėjo kampaniją atgaivinti pagonybei. Romos … Continued

Read MoreLong right arrow

JĖZUS LAIMĖJO JŲ PASITIKĖJIMĄ

Rugpjūčio 27 – rugsėjo 2 d. Šios savaitės tyrinėjimui skaitykite: Pr 15, 6; Sk 14, 11; 1 Kor 3, 1–9; Dan 6, 1–3; Neh 2, 1–9; Įst 4, 1–9; Apd 2, 42–47. Įsimintina eilutė: „Tačiau garsas apie Jį sklido vis plačiau, ir būrių būriai rinkdavosi Jo pasiklausyti bei pagyti iš savo ligų“ (Lk 5, 15). … Continued

Read MoreLong right arrow

JĖZUS TARNAVO JŲ POREIKIAMS

Rugpjūčio 20–26 d. Šios savaitės tyrinėjimui skaitykite: Mk 5, 22–43; 10, 46–52; Jn 5, 1–9; Ps 139, 1–13; Mk 2, 1–12; Apd 9, 36–42. Įsimintina eilutė: „Jėzus ėjo per visus miestus ir kaimus, mokydamas sinagogose, skelbdamas karalystės Evangeliją ir gydydamas visokias ligas bei negalias“ (Mt 9, 35). Afrikos šalyje į pensiją išėjusi septintosios dienos adventistė … Continued

Read MoreLong right arrow

JĖZUS ATJAUTĖ

Rugpjūčio 13–19 d. Šios savaitės tyrinėjimui skaitykite: 2 Kar 13, 23; Iš 2, 23–25; Lk 7, 11–16; 1 Jn 3, 17; Jn 11, 35; Rom 12, 15; 2 Kor 1, 3–4. Įsimintina eilutė: „Kai išlipo į krantą ir pamatė daugybę žmonių, Jėzui pagailo jų, ir Jis išgydė jų ligonius“ (Mt 14, 14). Ar gali būti … Continued

Read MoreLong right arrow

JĖZUS TROŠKO JIEMS GERO

Rugpjūčio 6–12 d. Šios savaitės tyrinėjimui skaitykite: Jon 3, 4–4, 6; Lk 19, 38–42; Mt 5, 43–47; 1 Kor 13; Mk 8, 22–25; Fil 2, 3–5; Jok 2, 14–17. Įsimintina eilutė: „Jeruzale, Jeruzale! Tu žudai pranašus ir užmuši akmenimis tuos, kurie pas tave siųsti. Kiek kartų norėjau surinkti tavo vaikus, kaip višta surenka savo viščiukus…

Read MoreLong right arrow

JĖZUS BUVO TARP ŽMONIŲ

Liepos 30 – rugpjūčio 5 d. Šios savaitės tyrinėjimui skaitykite: Mt 1, 22–23; Jn 1,14; Lk 15, 3–24; Mt 9, 10–13; Ps 51, 19; 1 Jn 2, 16; Fil 2, 13–15. Įsimintina eilutė: „Pas Jėzų rinkdavosi visokie muitininkai ir nusidėjėliai Jo pasiklausyti. O fariziejai ir Rašto aiškintojai murmėdavo: ‘Šitas priima nusidėjėlius ir su jais valgo‘“…

Read MoreLong right arrow

JĖZUS IR VISUOMENĖS EVANGELIZAVIMAS

Liepos 23–29 d. Šios savaitės tyrinėjimui skaitykite: Lk 4, 16–19; 10, 25–37; Mt 5, 13; Iz 2, 8; Jn 4, 35–38; Mt 13, 3–9. Įsimintina eilutė: „Jėzus vaikščiojo po visą Galilėją, mokydamas sinagogose, skelbdamas karalystės Evangeliją ir gydydamas žmonėse visokias ligas bei negalias“ (Mt 4, 23). Robertas Luisas Stivensonas, labiausiai žinomas dėl savo nuotykių knygos…

Read MoreLong right arrow

TEISINGUMAS IR GAILESTINGUMAS SENAJAME TESTAMENTE. 2 dalis

Liepos 16–22 d. Šios savaitės tyrinėjimui skaitykite: Ez 37, 1–14; Ef 2, 10; Ez 47, 1–8; Mt 5, 16; Apr 22, 1, 2; Iz 61, 1–11. Įsimintina eilutė: „Kur tik ta upė nutekės, visa, kas gyva ir kruta, gaus iš jos gyvybę. Vandeniui ten nutekėjus, joje bus daugybė žuvų, nes jis taps sveikas, ir visa…

Read MoreLong right arrow