BAŽNYČIA IR UGDYMAS

Lapkričio 21–27 d. Šios savaitės tyrinėjimu skaitykite: Lk 10, 30–37; Mt 5, 14–16; Lk 4, 18–23; Jer 29, 13; Mt 7, 7; 1 Tes 2, 6–8. Įsimintina eilutė: „Niekada nesivaikėme žmonių garbės nei tarp jūsų, nei kitur. Būdami Kristaus apaštalai, mes galėjome būti jums našta,...

TIKĖJIMO ŽINGSNIS

Rugsėjo 19–25 d. Šios savaitės tyrinėjimui skaitykite: Fil 2, 5–11; Mt 4, 18–20; Apd 9, 3–6. 10–20; Jn 21, 15–19; 1 Jn 3, 16–18. Įsimintina eilutė: „Būkite tokio nusistatymo kaip Kristus Jėzus. Jis, turėdamas Dievo pavidalą, nelaikė grobiu būti lygiam su Dievu, bet...

NERIBOTOS GALIMYBĖS

Rugpjūčio 1–7 d. Šios savaitės tyrinėjimui skaitykite: 1 Kor 12, 12; Mt 3, 16–18; 1 Kor 12, 7; 1 Kor 1, 4–9; Mt 25, 14–30. Įsimintina eilutė: „Ir visa tai veikia ta pati Dvasia, kuri dalija kiekvienam atskirai, kaip Jai patinka.“ (1 Kor 12, 11) Dievas kviečia mus...

DVASIOS ĮGALINTAS LIUDIJIMAS

Liepos 25–31 d. Šios savaitės tyrinėjimui skaitykite: Jn 15, 26–27; Apd 2, 41–42; Apd 8, 4; Hbr 4, 12; Apd 17, 33–34; Apd 18, 8. Įsimintina eilutė: „Jiems pasimeldus, sudrebėjo susirinkimo vieta, visi prisipildė Šventosios Dvasios ir ėmė drąsiai skelbti Dievo Žodį....

ŽMONIŲ MATYMAS JĖZAUS AKIMIS

Liepos 11–17 d. Šios savaitės tyrinėjimui skaitykite: Mk 8, 22–26; Jn 4, 3–34; Jn 1, 40–41; Mk 12, 28–34; Lk 23, 39–43; Apd 8, 26–38. Įsimintina eilutė: „Jis tarė: ‘Eikite paskui Mane! Aš padarysiu jus žmonių žvejais.ʼ“ (Mt 4, 19) Jėzus yra geriausias sielų laimėtojų...

NUO AUDRINGOS JŪROS IKI DANGAUS DEBESŲ

Vasario 15–21 d. Šios savaitės tyrinėjimui skaitykite: Dan 7; 2 Tes 2, 1–12; Rom 8, 1; Mk 13, 26; Lk 9, 26; Lk 12, 8; 1 Tim 2, 5. Įsimintina eilutė: „Karalystė, valdžia ir didybė visų karalysčių po dangumi bus atiduota Aukščiausiojo šventiesiems. Jų karalystė bus...