ASIRŲ PRALAIMĖJIMAS

Vasario 6–12 d. Šios savaitės tyrinėjimui skaitykite: Iz 36, 1; Iz 36, 2–20; Iz 36, 21–37, 20; Iz 37, 21–38; Iz 38; Iz 39. Įsimintina eilutė: „Galybių Viešpatie, Izraelio Dieve, virš kerubų soste sėdintis! Tu vienas esi Dievas virš visų žemės karalysčių. Tu sukūrei...

LYDERYSTĖS KRIZĖ

Sausio 2–8 d. Šios savaitės tyrinėjimui skaitykite: Iz 6, 1–4; Iz 6, 5–7; Iz 6, 8; Iz 6, 9–13. Įsimintina eilutė: „Karaliaus Uzijo mirties metais regėjau Viešpatį, sėdintį aukštame ir didingame soste. Šventyklą buvo pripildęs Jo apdaras.“ (Iz 6, 1) Vieno savo mokinių...

TAPATYBĖS KRIZĖ

Gruodžio 26 – sausio 1 d. Šios savaitės tyrinėjimui skaitykite: Iz 1, 1–9; Iz 1, 10–17; Iz 1, 18; Iz 1, 19–31; Iz 5, 1–7. Įsimintina eilutė: „Eikite šen, ir drauge pasvarstykime. Esate paraudę nuo nuodėmių, bet Aš išbalinsiu jus kaip sniegą. Jūsų nuodėmės raudonos it...

KRIKŠČIONIS IR DARBAS

Gruodžio 5–11 d. Šios savaitės tyrinėjimui skaitykite: Pr 3, 19; Įst 16, 15; Iš 25, 10–30, 38; Gal 5, 22–26; Mok 9, 10; 1 Kor 10, 31. Įsimintina eilutė: „Tad, mano mylimieji broliai, būkite tvirti ir nepajudinami, vis uoliau dirbkite Viešpaties darbą ir žinokite, kad...

BAŽNYČIA IR UGDYMAS

Lapkričio 21–27 d. Šios savaitės tyrinėjimu skaitykite: Lk 10, 30–37; Mt 5, 14–16; Lk 4, 18–23; Jer 29, 13; Mt 7, 7; 1 Tes 2, 6–8. Įsimintina eilutė: „Niekada nesivaikėme žmonių garbės nei tarp jūsų, nei kitur. Būdami Kristaus apaštalai, mes galėjome būti jums našta,...

TIKĖJIMO ŽINGSNIS

Rugsėjo 19–25 d. Šios savaitės tyrinėjimui skaitykite: Fil 2, 5–11; Mt 4, 18–20; Apd 9, 3–6. 10–20; Jn 21, 15–19; 1 Jn 3, 16–18. Įsimintina eilutė: „Būkite tokio nusistatymo kaip Kristus Jėzus. Jis, turėdamas Dievo pavidalą, nelaikė grobiu būti lygiam su Dievu, bet...