NERIBOTOS GALIMYBĖS

Rugpjūčio 1–7 d. Šios savaitės tyrinėjimui skaitykite: 1 Kor 12, 12; Mt 3, 16–18; 1 Kor 12, 7; 1 Kor 1, 4–9; Mt 25, 14–30. Įsimintina eilutė: „Ir visa tai veikia ta pati Dvasia, kuri dalija kiekvienam atskirai, kaip Jai patinka.“ (1 Kor 12, 11) Dievas kviečia mus...

DVASIOS ĮGALINTAS LIUDIJIMAS

Liepos 25–31 d. Šios savaitės tyrinėjimui skaitykite: Jn 15, 26–27; Apd 2, 41–42; Apd 8, 4; Hbr 4, 12; Apd 17, 33–34; Apd 18, 8. Įsimintina eilutė: „Jiems pasimeldus, sudrebėjo susirinkimo vieta, visi prisipildė Šventosios Dvasios ir ėmė drąsiai skelbti Dievo Žodį....

MALDOS GALIA – UŽTARIMAS

Liepos 18–24 d. Šios savaitės tyrinėjimui skaitykite: Apr 12, 7–9; Ef 6, 12; Hbr 7, 25; Ef 1, 15–21; Dan 10, 10–14; 1 Jn 5, 14–16. Įsimintina eilutė: „Tad išpažinkite vieni kitiems nuodėmes ir melskitės vieni už kitus, kad atgautumėte sveikatą. Daug gali karšta...

MALONUS LIUDIJIMAS – ASMENINIO LIUDIJIMO GALIA

Liepos 4–10 d. Šios savaitės tyrinėjimui skaitykite: Mk 5, 15–20; Mk 16, 1–11; Apd 4, 1–20; 1 Jn 1, 1–3; Gal 2, 20; Apd 26, 1–32. Įsimintina eilutė: „Juk mes negalime tylėti apie tai, ką esame matę ir girdėję.“ (Apd 4, 20) Asmeniniame liudijime yra neįprasta galia....

KODĖL DERĖTŲ LIUDYTI?

Birželio 27 – liepos 3 d. Šios savaitės tyrinėjimui skaitykite: Jok 5, 19–20; Lk 15, 6; Sof 3, 17; Jn 7, 37–38; 1 Tim 2, 3–4; 2 Kor 5, 14–15. Įsimintina eilutė: „Tai gera ir priimtina akyse mūsų Gelbėtojo Dievo, kuris trokšta, kad visi žmonės būtų išganyti ir pasiektų...