IŠ LIŪTŲ DUOBĖS PAS ANGELĄ

Vasario 8–14 d. Šios savaitės tyrinėjimui skaitykite: Dan 6; 1 Sam 18, 6–9; Mt 6, 6; Apd 5, 27–32; Mk 6, 14–29; Hbr 11, 35–38. Įsimintina eilutė: „O ministrai ir satrapai pradėjo ieškoti progos ką nors prikišti Danieliui dėl karalystės reikalų. Tačiau jie negalėjo...

NUO AROGANCIJOS IKI SUNAIKINIMO

Vasario 1–7 d. Šios savaitės tyrinėjimui skaitykite: Dan 5; Apr 17, 4–6; Ps 96, 5; Kol 1, 15–17; Rom 1, 16–32; Mok 8, 11; Apr 14, 8. Įsimintina eilutė: „Jis keičia laikotarpius ir metų laikus, pašalina ir į sostą pasodina karalius, suteikia išminčiams išmintį ir...

NUO PUIKYBĖS IKI NUOLANKUMO

Sausio 25–31 d. Šios savaitės tyrinėjimui skaitykite: Dan 4, 1–33; Pat 14, 31; 2 Kar 20, 2–5; Jon 3, 10; Dan 4, 34; Fil 2, 1–11. Įsimintina eilutė: „Kokie didingi Jo ženklai, kokie galingi Jo nuostabūs darbai! Jo karalystė yra amžina karalystė, ir Jo viešpatavimas...

NUO KROSNIES IKI RŪMŲ

Sausio 18–24 d. Šios savaitės tyrinėjimui skaitykite: Dan 3; Apr 13, 11–18; Iš 20, 3–6; Įst 6, 4; 1 Kor 15, 12–26; Hbr 11. Įsimintina eilutė: „Jei mūsų Dievas, kuriam tarnaujame, gali mus išgelbėti iš ugnimi plieskiančios krosnies ir tavo rankos, karaliau,...

NUO SLĖPINIO IKI APREIŠKIMO

Sausio 11–17 d. Šios savaitės tyrinėjimui skaitykite: Dan 2, 1–16; Apd 17, 28; Dan 2, 17–49; Ps 138; Jn 15, 5; Įst 32, 4; 1 Pt 2, 4. Įsimintina eilutė: „Danielius tarė: ‘Tebūna pašlovintas Dievo vardas nuo amžių per amžius, nes Jo yra išmintis ir galybė‘“ (Dan 2, 20)....

NUO JERUZALĖS IKI BABILONO

Sausio 4–10 d. Šios savaitės tyrinėjimui skaitykite: 2 Kar 21, 10–16; Dan 1; Gal 2, 19–20; Mt 16, 24–26; 2 Kor 4, 17; Jok 1, 5. Įsimintina eilutė: „Šiems keturiems vaikinams Viešpats suteikė visų raštų ir išminties pažinimą bei įgūdžius, o Danielius turėjo ir visokių...