GYRIMASIS KRYŽIUMI

GYRIMASIS KRYŽIUMI

Rugsėjo 23–29 d. Šios savaitės tyrinėjimui skaitykite: Gal 6, 11–18; Rom 6, 1–6; 12, 1–8; 2 Kor 4, 10; 5, 17; 11, 23–29. Įsimintina eilutė: „Bet aš nieku nesigirsiu, nebent mūsų Viešpaties Jėzaus Kristaus kryžiumi, dėl kurio pasaulis man yra nukryžiuotas ir aš – pasauliui.“ (Gal 6, 14) Šis Laiško galatams tyrinėjimas buvo įtemptas, nes…

Read MoreLong right arrow

EVANGELIJA IR BAŽNYČIA

Rugsėjo 16–22 d. Šios savaitės tyrinėjimui skaitykite: Gal 6, 1–10; Mt 18, 15–17; 1 Kor 10, 12; Rom 15, 1; Jn 13, 34; Lk 22, 3. Įsimintina eilutė: „Tad, kol turime laiko, darykime gera visiems, o ypač tikėjimo namiškiams.“ (Gal 6, 10) Vieni ūkininkai nusprendė pasilikti didžiausias daržoves sau, o mažesnes pasodinti. Po kelių prastų…

Read MoreLong right arrow

GYVENTI DVASIA

Rugsėjo 9–15 d. Šios savaitės tyrinėjimui skaitykite: Gal 5, 16–25; Įst 13, 4–5; Rom 7, 14–24; Jer 7, 9; Oz 4, 2; Mt 22, 35–40. Įsimintina eilutė: „Gyvenkite Dvasia, ir jūs nepasiduosite kūno geismams.“ (Gal 5, 16) Viena iš mėgstamiausių krikščioniškų giesmių – tai Roberto Robinsono, „Ateik, visų palaiminimų Šaltini“. Tačiau Robinsonas ne visada buvo…

Read MoreLong right arrow

LAISVĖ KRISTUJE

Rugsėjo 2–8 d. Šios savaitės tyrinėjimui skaitykite: Gal 5, 1–15; 1 Kor 6, 20; Rom 8, 1; Hbr 2, 14–15; Rom 8, 4; Rom 13, 8. Įsimintina eilutė: „Iš tiesų, broliai, jūs esate pašaukti laisvei! Tiktai dėl šios laisvės nepataikaukite kūnui, bet stenkitės vieni kitiems su meile tarnauti.“ (Gal 5, 13) Gal 2, 4 Paulius…

Read MoreLong right arrow

DVI SANDOROS

Rugpjūčio 26 – rugsėjo 1 d. Šios savaitės tyrinėjimui skaitykite: Gal 4, 21–31; Pr 1, 28; 2, 2–3; 3, 15; 15, 1–6; Iš 6, 2–8; 19, 3–6. Įsimintina eilutė: „Bet aukštybių Jeruzalė laisva, ir ji yra mūsų motina.“ (Gal 4, 26) Krikščionys, atmetantys Senąjį Testamentą, dažnai Įstatymo nesuderina su Evangelija. Jie nusprendė, kad prie Sinajaus … Continued

Read MoreLong right arrow

GANYTOJIŠKAS PAULIAUS PARAGINIMAS

Rugpjūčio 19–25 d. Šios savaitės tyrinėjimui skaitykite: Gal 4, 12–20; 1 Kor 11, 1; Fil 3, 17; 1 Kor 9, 19–23; 2 Kor 4, 7–12. Įsimintina eilutė: „Tapkite tokie kaip aš, nes ir aš esu tapęs toks kaip jūs. Maldauju jus, broliai! Jūs nesate manęs įžeidę.“ (Gal 4, 12) Tyrinėjome, kad Paulius su galatais kalbėjo…

Read MoreLong right arrow

NUO VERGŲ IKI PAVELDĖTOJŲ

Rugpjūčio 12–18 d. Šią savaitę skaitykite: Gal 3, 26–04, 20; Rom 6, 1–11; Hbr 2, 14–18; 4, 14–15; Rom 9, 4–5. Įsimintina eilutė: „Tad tu jau nebe vergas, bet įsūnis, o jeigu įsūnis, tai Dievo valia esi ir paveldėtojas.“ (Gal 4, 7) Paulius sako galatams, kad jie neprivalo gyventi ir elgtis kaip vergai, bet kaip … Continued

Read MoreLong right arrow

KELIAS Į TIKĖJIMĄ

Rugpjūčio 5–11 d. Šios savaitės tyrinėjimui skaitykite: Gal 3, 21–25; Kun 18, 5; Rom 3, 9–19; 1 Kor 9, 20; Rom 3, 1–2; 8, 1–4. Įsimintina eilutė: „Bet Raštas viską apjuosė nuodėme, kad pažadas dėl tikėjimo į Jėzų Kristų tektų tiems, kurie tiki.“ (Gal 3, 22) Seniai žinoma, kad karveliai sugeba nuskristi šimtus kilometrų per…

Read MoreLong right arrow

PAŽADO PIRMENYBĖ

Liepos 29–rugpjūčio 4 d. Šios savaitės tyrinėjimui skaitykite: Gal 3, 15–20; Pr 9, 11–17; Mt 5, 17–20; Iš 16, 22–26; Pr 15, 1–6. Įsimintina eilutė: „Jei paveldėjimas būtų iš Įstatymo, tai negalėtų būti iš pažado. O Dievas dovanojo jį Abraomui pažadu.“ (Gal 3, 18) Kartą kažkas paklausė politiko: „Ar įvykdėte visus pažadus, duotus rinkiminės kampanijos…

Read MoreLong right arrow

SENOJO TESTAMENTO TIKĖJIMAS

Liepos 22–28 d. Šios savaitės tyrinėjimui skaitykite: Gal 3, 1–14; Rom 1, 2; 4, 3; Pr 15, 6; 12, 1–3; Kun 17, 11; 2 Kor 5, 21. Įsimintina eilutė: „Kristus mus atpirko iš Įstatymo prakeikimo, tapdamas už mus prakeikimu, nes parašyta: Prakeiktas kiekvienas, kuris kybo ant medžio.“ (Gal 3, 13) Berniukas padarė mažą valtį, gražiai … Continued

Read MoreLong right arrow