NUO VERGŲ IKI PAVELDĖTOJŲ

Rugpjūčio 12–18 d. Šią savaitę skaitykite: Gal 3, 26–04, 20; Rom 6, 1–11; Hbr 2, 14–18; 4, 14–15; Rom 9, 4–5. Įsimintina eilutė: „Tad tu jau nebe vergas, bet įsūnis, o jeigu įsūnis, tai Dievo valia esi ir paveldėtojas.“ (Gal 4, 7) Paulius sako galatams, kad jie...

KELIAS Į TIKĖJIMĄ

Rugpjūčio 5–11 d. Šios savaitės tyrinėjimui skaitykite: Gal 3, 21–25; Kun 18, 5; Rom 3, 9–19; 1 Kor 9, 20; Rom 3, 1–2; 8, 1–4. Įsimintina eilutė: „Bet Raštas viską apjuosė nuodėme, kad pažadas dėl tikėjimo į Jėzų Kristų tektų tiems, kurie tiki.“ (Gal 3, 22) Seniai...

PAŽADO PIRMENYBĖ

Liepos 29–rugpjūčio 4 d. Šios savaitės tyrinėjimui skaitykite: Gal 3, 15–20; Pr 9, 11–17; Mt 5, 17–20; Iš 16, 22–26; Pr 15, 1–6. Įsimintina eilutė: „Jei paveldėjimas būtų iš Įstatymo, tai negalėtų būti iš pažado. O Dievas dovanojo jį Abraomui pažadu.“ (Gal 3, 18)...

SENOJO TESTAMENTO TIKĖJIMAS

Liepos 22–28 d. Šios savaitės tyrinėjimui skaitykite: Gal 3, 1–14; Rom 1, 2; 4, 3; Pr 15, 6; 12, 1–3; Kun 17, 11; 2 Kor 5, 21. Įsimintina eilutė: „Kristus mus atpirko iš Įstatymo prakeikimo, tapdamas už mus prakeikimu, nes parašyta: Prakeiktas kiekvienas, kuris kybo...

NUTEISINIMAS TIK TIKĖJIMU

Liepos 15–21 d. Šios savaitės tyrinėjimui skaitykite: Gal 2, 15–21; Ef 2, 12; Fil 3, 9; Rom 3, 10–20; Pr 15, 5–6; Rom 3, 8. Įsimintina eilutė: „Esu nukryžiuotas kartu su Kristumi. Aš gyvenu, tačiau nebe aš, o gyvena manyje Kristus. Dabar, gyvendamas kūne, gyvenu...

EVANGELIJOS VIENYBĖ

Liepos 8–14 d. Šios savaitės tyrinėjimui skaitykite: Gal 2, 1–14; 1 Kor 1, 10–13; Pr 17, 1–21; Jn 8, 31–36; Kol 3, 11. Įsimintina eilutė: „Tai padarykite mano džiaugsmą tobulą, laikydamiesi vienos minties, turėdami vienokią meilę, santaiką ir sutarimą.“ (Fil 2, 2)...