ADOMAS IR JĖZUS

Lapkričio 4–10 d. Šios savaitės tyrinėjimui skaitykite: Rom 5. Įsimintina eilutė: „Taigi, nuteisinti tikėjimu, gyvename taikoje su Dievu per mūsų Viešpatį Jėzų Kristų, per kurį tikėjimu pasiekiame tą malonę, kurioje stovime ir didžiuojamės Dievo šlovės viltimi“ (Rom...

ABRAOMO TIKĖJIMAS

Spalio 28–lapkričio 3 d. Šios savaitės tyrinėjimui skaitykite: Pr 15, 6; 2 Sam 11; 12; Rom 3, 20. 31; Rom 4, 1–17; Gal 3, 21–23; 1 Jn 3, 4. Įsimintina eilutė: „O gal tikėjimu mes panaikiname Įstatymą? Nieku būdu! Priešingai, mes Įstatymą patvirtiname.“ (Rom 3, 31)...

NUTEISINIMAS TIKĖJIMU

Spalio 21–27 d. Šios savaitės tyrinėjimui skaitykite: Rom 3, 19–28. Įsimintina eilutė: „Mes įsitikinę, kad žmogus nuteisinamas tikėjimu, be Įstatymo darbų.“ (Rom 3, 28) Tyrinėdami šią savaitę mes prieisime prie pagrindinės Laiško romiečiams temos: nuteisinimo tikėjimu...

ŽMOGAUS BŪKLĖ

Spalio 14–20 d. Šios savaitės tyrinėjimui skaitykite: Rom 1, 16–17. 22–32; Rom 2, 1–10. 17–23; Rom 3, 1–2. 10–18. 23. Įsimintina eilutė: „Nes visi yra nusidėję ir stokoja Dievo garbės.“ (Rom 3, 23) Jau Laiško romiečiams pradžioje Paulius siekia įvardyti esminę tiesą,...

KOVA

Spalio 7–13 d. Šios savaitės tyrinėjimui skaitykite: Hbr 8, 6; Mt 19, 17; Apr 12, 17; Kun 23; Apd 15, 1–29; Gal 1, 1–12. Įsimintina eilutė: „Kaip Įstatymas duotas per Mozę, taip tiesa ir malonė atėjo per Jėzų Kristų“ (Jn 1, 17). Ankstyvoji Bažnyčia buvo sudaryta...

APAŠTALAS PAULIUS ROMOJE

Rugsėjo 30 – spalio 6 d. Šios savaitės tyrinėjimui skaitykite: Rom 15, 20–27; Apd 28, 17–31; Fil 1, 12; Rom 1, 7; Ef 1; Rom 15, 14. Įsimintina eilutė: „Pirmiausia aš dėkoju savo Dievui per Jėzų Kristų už jus visus, nes visame pasaulyje kalbama apie jūsų tikėjimą“ (Rom...