PLANETOS ŽEMĖS ATGIMIMAS

PLANETOS ŽEMĖS ATGIMIMAS

Kovo 20–26 d. Šios savaitės tyrinėjimui skaitykite: Iz 65, 17–25; Iz 66, 1–19; Iz 66, 19–21; Iz 66, 21; Iz 66, 22–24. Įsimintina eilutė: „Štai jau kuriu naują dangų ir naują žemę. O to, kas buvo, niekas neatmins, tai nė į galvą niekam nebeateis.“ (Iz 65, 17) Vieną dieną dvylikametis berniukas, perskaitęs astronomijos knygą, atsisakė … Continued

Read MoreLong right arrow

TAUTŲ ILGESYS

Kovo 13–19 d. Šios savaitės tyrinėjimui skaitykite: Iz 59; Iz 59, 15–21; Iz 60, 1–2; Iz 61; Iz 61, 2. Įsimintina eilutė: „Tautos ateis prie tavo šviesos ir karaliai prie tavo tekančio spindesio.“ (Iz 60, 3) „Mes turime mokytis Kristaus mokykloje. Tik Jo teisumas gali suteikti mums teisę net į vieną iš malonės Sandoros palaiminimų.…

Read MoreLong right arrow

MYLĖTI

Kovo 6–12 d. Šios savaitės tyrinėjimui skaitykite: Iz 55, 1–7; Iz 55, 6–13; Iz 58, 1–12; Iz 58, 13–14. Įsimintina eilutė: „Kai… duodi alkstančiam duonos ir palengvini varguolio gyvenimą, šviesa tau užtekės tamsoje, tamsa bus tau šviesi kaip dienovidis“ (Iz 58, 10). Žydų kantorius (pamaldų vedėjas) ir jo žmona, kurie gyveno Linkolne, Nebraskoje, sulaukė grasinančių…

Read MoreLong right arrow

DARYTI TAI, KAS NESUVOKIAMA

Vasario 27 – kovo 5 d . Šios savaitės tyrinėjimui skaitykite: Iz 50, 4–10; Iz 52, 13–53, 12; Iz 53, 3–9; Iz 53, 10–12. Įsimintina eilutė: „Bet Jis buvo sužalotas dėl mūsų nusižengimų, ant Jo krito kirčiai už mūsų kaltes. Bausmė ant Jo krito mūsų išganymui, ir mes buvome išgydyti Jo žaizdomis.“ (Iz 53, 5)…

Read MoreLong right arrow

TARNAUTI IR GELBĖTI

Vasario 20–26 d. Šios savaitės tyrinėjimui skaitykite: Iz 41; Iz 42, 1–7; Iz 44, 26–45, 6; Iz 49, 1–12. Įsimintina eilutė: „Štai Mano tarnas, kurį Aš remiu, Mano išrinktasis, kuriuo Aš gėriuosi. Apgaubiau Jį savo dvasia, kad neštų tautoms teisingumą.“ (Iz 42, 1) „Daugeliui atrodo didžiulė privilegija aplankyti Kristaus gyvenimo žemėje vietas, pavaikščioti Jo takais,…

Read MoreLong right arrow

„PAGUOSKITE MANO TAUTĄ“

Vasario 13–19 d. Šios savaitės tyrinėjimui skaitykite: Iz 40, 1–2; Iz 40, 3–8; Iz 40, 9–11; Iz 40, 12–31. Įsimintina eilutė: „Užlipk ant aukšto kalno, džiugiosios žinios skelbėjau Sione! Galingai pakelk savo balsą, gerosios naujienos skelbėja Jeruzale! Skelbk, nebijok! Sakyk Judo miestams: ‘Štai jūsų Dievas!ʼ“ (Iz 40, 9) 1945 m. pasibaigus Antrajam pasauliniam karui, japonų…

Read MoreLong right arrow

ASIRŲ PRALAIMĖJIMAS

Vasario 6–12 d. Šios savaitės tyrinėjimui skaitykite: Iz 36, 1; Iz 36, 2–20; Iz 36, 21–37, 20; Iz 37, 21–38; Iz 38; Iz 39. Įsimintina eilutė: „Galybių Viešpatie, Izraelio Dieve, virš kerubų soste sėdintis! Tu vienas esi Dievas virš visų žemės karalysčių. Tu sukūrei dangus ir žemę.“ (Iz 37, 16) Išvargęs žmogus eina basas su…

Read MoreLong right arrow

DĖJIMASIS DIEVU

Sausio 30 – vasario 5 d. Šios savaitės tyrinėjimui skaitykite: Iz 13; Iz 13, 2–22; Iz 14; Iz 24–27. Įsimintina eilutė: „Štai mūsų Dievas! Juo mes pasitikėjome, ir Jis mus išgelbėjo! Štai Viešpats! Juo mes pasitikėjome! Džiūgaukime ir linksminkimės, kad Jis mus išganė!“ (Iz 25, 9) Po pastoriaus pamokslo puikybės tema, žinią išgirdusi moteris jo…

Read MoreLong right arrow

KILNUSIS RAMYBĖS KUNIGAIKŠTIS

Sausio 23 – 29 d. Šios savaitės tyrinėjimui skaitykite: Iz 9, 1–5; Iz 9, 5–6; Iz 9, 7–10: 34; Iz 11; Iz 12, 1–6. Įsimintina eilutė: „Juk kūdikis mums gimė! Sūnus mums duotas! Jis bus mūsų valdovas. Jo vardas bus ‘Nuostabusis Patarėjas, Galingasis Dievas, Amžinasis Tėvas, Ramybės Kunigaikštis.ʼ“ (Iz 9, 5) Mokslų daktaras Robertas Openhaimeris,…

Read MoreLong right arrow

SUNKUSIS KELIAS

Sausio 16–22 d. Šios savaitės tyrinėjimui skaitykite: Iz 7, 14–16; Iz 7, 17–25; Iz 8, 1–10; Iz 8, 11–15; Iz 8, 16–22. Įsimintina eilutė: „Aš pasitikiu Viešpačiu, kuris slepia savo veidą nuo Jokūbo namų. Taip, aš Jo lauksiu!“ (Iz 8, 17) Niujorko mieste, Harleme akla mergaitė buvo įstrigusi degančio pastato ketvirtame aukšte prie lango. Ugniagesiai…

Read MoreLong right arrow