KILNUSIS RAMYBĖS KUNIGAIKŠTIS

Sausio 23 – 29 d. Šios savaitės tyrinėjimui skaitykite: Iz 9, 1–5; Iz 9, 5–6; Iz 9, 7–10: 34; Iz 11; Iz 12, 1–6. Įsimintina eilutė: „Juk kūdikis mums gimė! Sūnus mums duotas! Jis bus mūsų valdovas. Jo vardas bus ‘Nuostabusis Patarėjas, Galingasis Dievas, Amžinasis...

SUNKUSIS KELIAS

Sausio 16–22 d. Šios savaitės tyrinėjimui skaitykite: Iz 7, 14–16; Iz 7, 17–25; Iz 8, 1–10; Iz 8, 11–15; Iz 8, 16–22. Įsimintina eilutė: „Aš pasitikiu Viešpačiu, kuris slepia savo veidą nuo Jokūbo namų. Taip, aš Jo lauksiu!“ (Iz 8, 17) Niujorko mieste, Harleme akla...

KAI JŪSŲ PASAULIS GRIŪVA

Sausio 9–15 d. Šios savaitės tyrinėjimui skaitykite: Iz 7, 1–9; Iz 7, 10–13; Iz 7, 14. Įsimintina eilutė: „Tik tvirtai tikėdami, tvirtai stovėsite!“ (Iz 7, 9) Vieną sabatą po pamaldų Konė (Connie) ir Rojus (Roy) įsuko į savo kiemą. Priešais juos kieme praskrido...

LYDERYSTĖS KRIZĖ

Sausio 2–8 d. Šios savaitės tyrinėjimui skaitykite: Iz 6, 1–4; Iz 6, 5–7; Iz 6, 8; Iz 6, 9–13. Įsimintina eilutė: „Karaliaus Uzijo mirties metais regėjau Viešpatį, sėdintį aukštame ir didingame soste. Šventyklą buvo pripildęs Jo apdaras.“ (Iz 6, 1) Vieno savo mokinių...

„Paguoskite Mano tautą“

Nuo to karto, kai buvo pirmą kartą ištarti, pranašo Izaijo žodžiai įsirėžė į mūsų sąmonę. Yra nepamirštamų žodžių, kupinų ne tik prasmės, bet ir vilties bei pažadų, tokių žodžių, kaip antai: „Dievas su mumis“ (Iz 7, 14); „kūdikis mums gimė“ (Iz 9, 5); „kiekvienas...