ATPIRKIMAS

Kovo 19–25 d. Šios savaitės tyrinėjimui skaitykite: Apr 20, 1–3; Jer 4, 23–26; 1 Kor 4, 5; Apr 20, 7–15; Fil 2, 9–11; 2 Pt 3, 10. Įsimintina eilutė: „Jis nušluostys kiekvieną ašarą nuo jų akių; ir nebebus mirties, nebebus liūdesio nei aimanos, nei sielvarto, nes kas...

BAŽNYČIA KOVOTOJA

Kovas 12–18 d. Šios savaitės tyrinėjimui skaitykite: Apr 2, 1–7; Oz 2, 13; Apr 2, 8–17; Apr 2, 18–3, 6; Iz 60, 14; Apr 3, 14–22. Įsimintina eilutė: „Štai Aš stoviu prie durų ir beldžiuosi: jei kas išgirs Mano balsą ir atvers duris, Aš pas jį užeisiu ir vakarieniausiu...

PETRAS APIE DIDŽIĄJĄ KOVĄ

Kovo 5–11 d. Šios savaitės tyrinėjimui skaitykite: 1 Pt 2, 9–10; Įst 14, 2; 1 Pt 4, 1–7; 2 Pt 1, 16–21; 2 Pt 3, 3–14; Dan 2, 34–35. Įsimintina eilutė: „O jūs esate išrinktoji giminė, karališkoji kunigystė, šventoji tauta, įsigytoji liaudis, pašaukta išgarsinti...

PAULIUS IR MAIŠTAS

Vasario 27 – kovo 4 d. Šios savaitės tyrinėjimui skaitykite: Rom 5, 12–21; 1 Kor 3, 12–17; 1 Kor 12, 14–26; Ef 6, 11–17; 1 Kor 15, 12–18. Įsimintina eilutė: „Kada šis gendantis [kūnas] apsivilks negendamybe ir šis marus [kūnas] apsivilks nemarybe, tuomet išsipildys...

DIDŽIOJI KOVA IR ANKSTYVOJI BAŽNYČIA

Vasario 20–26 d. Šios savaitės tyrinėjimui skaitykite: Apd 1, 6–8; Apd 2, 5–12; Pr 11, 1–9; Apd 4, 1–30; Apd 7, 54; Apd 10, 12–29. Įsimintina eilutė: „Matydami Petrą ir Joną drąsiai kalbant ir patyrę, kad tai paprasti, nemokyti žmonės, jie labai stebėjosi; jie...

BENDRAŽYGIAI

Vasario 13–19 d. Šios savaitės tyrinėjimui skaitykite: Lk 5, 6–8. 11; Mk 3, 14; Mt 8, 23–27; Mk 4, 35–41; Mk 9, 33–37; Mt 20, 20–28. Įsimintina eilutė: „O jie kalbėjo: ‘Argi mūsų širdys nebuvo užsidegusios, kai Jis kelyje mums kalbėjo ir atvėrė Raštų prasmę?’“ (Lk 24,...