KRIKŠTAS IR PRIPILDYMAS ŠVENTĄJA DVASIA

Sausio 28–vasario 3 d. Šios savaitės tyrinėjimui skaitykite: Mk 1, 8; Ef 5, 18; Apd 13, 52; Lk 11, 8–10; Apd 5, 32; Gal 5, 16–26. Įsimintina eilutė: „Vagis ateina tik vogti, žudyti, naikinti. Aš atėjau, kad žmonės turėtų gyvenimą, kad apsčiai jo turėtų.“ (Jn 10, 10)...

ŠVENTOSIOS DVASIOS ASMUO

Sausio 21–27 d. Šios savaitės tyrinėjimui skaitykite: Jn 16, 13–14; Rom 8, 14–16; Rom 15, 13; Jn 14, 6; Jn 17, 17; Rom 5, 5. Įsimintina eilutė: „O Globėjas – Šventoji Dvasia, kurį Mano vardu Tėvas atsiųs, – Jis išmokys jus visko ir viską primins, ką esu jums pasakęs.“...

ŠVENTOSIOS DVASIOS DIEVIŠKUMAS

Sausio 14–20 d. Šios savaitės tyrinėjimui skaitykite: Apd 5, 1–4; 1 Kor 2, 10–11; Iz 63, 10–14; Tit 3, 4–6; Rom 8, 11; 1 Pt 1, 2. Įsimintina eilutė: „Viešpaties Jėzaus Kristaus malonė, Dievo meilė ir Šventosios Dvasios bendrystė tebūna su jumis visais!“ (2 Kor 13, 13)...

ŠVENTOJI DVASIA. DARBAS UŽKULISIUOSE

Sausio 7–13 d. Šios savaitės tyrinėjimui skaitykite: Ez 37, 5. 9; Pr 1, 2; Job 26, 13; Iš 31, 1–5; Jn 16, 13–14; Gal 5, 16–23. Įsimintina eilutė: „Ji pašlovins Mane, nes ims iš to, kas Mano, ir jums tai paskelbs.“ (Jn 16, 14) Rašte Šventajai Dvasiai neskiriamas toks...

DVASIA IR ŽODIS

Gruodžio 31 – sausio 6 d. Šios savaitės tyrinėjimui skaitykite: 2 Pt 1, 19–21; 1 Kor 2, 9–13; Ps 119, 160; Jn 17, 17. Įsimintina eilutė: „Visas Raštas yra Dievo įkvėptas ir naudingas mokyti, barti, taisyti, auklėti teisumui, kad Dievo žmogus taptų tobulas, pasirengęs...

ŠVENTOJI DVASIA IR DVASINGUMAS

Daugelis iš mūsų esame girdėję šiuos žodžius: „Aš krikštiju jus vardan Tėvo ir Sūnaus, ir Šventosios Dvasios.“ (žr. Mt 28, 19) Ir jei esame pakrikštyti, šiuos žodžius mes girdėjome prieš tarnautojui panardinant mus į vandenį. Pakrikštyti vardan Tėvo, Sūnaus, ir...