TARNŲ BENDRUOMENĖ

Rugsėjo 21–27 d. Šios savaitės tyrinėjimui skaitykite: 2 Kor 2, 14–16; Iš 32, 1–14; 1 Pt 2, 12; Fil 2, 15; Ef 2, 19; Hbr 10, 23–25. Įsimintina eilutė: „Išlaikykime nepajudinamą vilties išpažinimą, nes ištikimas Tas, kuris yra davęs pažadus; sergėkime vieni kitus,...

MYLĖTI GAILESTINGUMĄ

Rugsėjo 14–20 d. Šios savaitės tyrinėjimui skaitykite: Mt 6, 25–33; Jok 1, 5–8; 2, 15–16; Iz 52, 7; 1 Jn 3, 16–18; Iz 58, 1–10. Įsimintina eilutė: „Jis lyg šviesa, šviečianti tamsoje doriesiems, Jis visados švelnus, gailestingas ir teisus. Gera žmogui, kuris dosnus ir...

GYVENTI ADVENTO VILTIMI

Rugsėjo 7–13 d. Šios svaitės tyrinėjimui: Lk 18, 1–8; Mt 24–25; 1 Kor 15, 12–19; Mok 8, 14; 12, 13–14; Apr 21, 1–5; 22, 1–5. Įsimintina eilutė: „Tad, mano mylimieji broliai, būkite tvirti ir nepajudinami, vis uoliau dirbkite Viešpaties darbą ir žinokite, kad jūsų...

GYVENTI EVANGELIJA

Rugpjūčio 31 – rugsėjo 6 d. Šios savaitės tyrinėjimui skaitykite: Rom 8, 20–23; Jn 3, 16–17; Mt 9, 36; Ef 2, 8–10; 1 Jn 3, 16–17; Apr 14, 6–7.  Įsimintina eilutė: „Jūs juk esate išgelbėti malone per tikėjimą ir ne iš savęs, bet tai yra Dievo dovana, ir ne darbais, kad...

TARNAVIMAS NAUJOJO TESTAMENTO BAŽNYČIOJE

Rugpjūčio 24–30 d. Šios savaitės tyrinėjimui skaitykite: Apd 2, 42–47; 4, 32–37; Mt 25, 38. 40; Apd 9, 36; 2 Kor 8, 7–15; Rom 12; Jok 2, 1–9. Įsimintina eilutė: „Tyras ir nesuteptas pamaldumas Dievo, mūsų Tėvo, akyse yra rūpintis našlaičiais ir našlėmis jų sielvarte...

VIENAM IŠ ŠITŲ MAŽIAUSIŲJŲ

Rugpjūčio 17–23 d. Šios savaitės tyrinėjimui skaitykite: Mt 5, 2–16. 38–48; Rom 12, 20–21; Lk 16, 19–31; 12, 13–21; Mt 25, 31–46. Įsimintina eilutė: „Ir atsakys jiems karalius: ‘Iš tiesų sakau jums, kiek kartų tai padarėte vienam iš šitų mažiausiųjų Mano brolių, Man...