9 diena Kodėl Dievas siuntė pranašus?

Tikrai Viešpats DIEVAS nedaro nieko, pirma neapreiškęs savo užmojo savo tarnams pranašams (Amoso 3, 7).

Volodia ir žvėrys

Kas gi čia mėtosi ant žemės? 10–metis Volodia pasilenkė ir pakėlė knygą, kurią kažkas buvo numetęs. Ant jos buvo parašyta – Biblija. Mažasis ukrainietis niekuomet nėra buvęs bažnyčioje, bet girdėjo, kad Biblijoje pasakojama apie stebuklus. Antgamtiškais dalykais berniukas domėjosi. Tai buvo vaikiška Biblija, be skyrių ir eilučių, kurią Volodia pasiėmė.

Kitas kelias dienas Volodia praleido skaitydamas naująją knygą. Tačiau Dievas iš Biblijos atrodė kažkoks tolimas, na ne tas, su kuriuo galėtų bendrauti 10–metis berniukas. Skaitytojas metė knygą, nes ji nepadarė jokio įspūdžio.

Kartą, kai Volodia stovėjo eilėje duonos, kažkas patraukė jo žvilgsnį. Kas tai? Tai buvo plakatas, kuriame buvo nupiešti keisti monstriški žvėrys. Kai kurie iš jų turėjo ne po vieną galvą. Atidžiau pažiūrėjęs, jis perskaitė, kad plakate minima Biblija. Anot plakato, tie pabaisos turėjo ką nors bendro su Danieliaus Biblijos knygos pranašyste.

„Nusispjauti man ant tos Biblijos, tačiau apie žvėris turiu sužinoti daugiau“– mąstė Volodia. O dar ir pranešėjas amerikietis. Valdininkai gąsdino: „Tie amerikiečiai tikri velniai!“ Kiti sakė „Jie su ragais ir kanopomis!“ Berniukas ryžtingai nusprendė sužinoti tiesą. Jis norėjo viskuo įsitikinti pats.

Nustatytą dieną Volodia laukė paskaitos. Kaip iš tiesų atrodo tas amerikietis? Tačiau pasirodęs pranešėjas buvo be ragų ir uodegos. Jis labiau panašėjo į paprastą žmogų. 

Berniukas liko paskaitoje ir sužinojo, kad tie žvėrys pranašauja kai kuriuos svarbius, ateityje turinčius nutikti, įvykius. Tai vadino – „Pranašystėmis.“

Tarsi šių naujienų dar būtų maža, Volodia išgirdo apie Jėzų. Pasirodo, šimtuose biblinių pranašysčių kalbama apie Jį. Amerikietis kalbėjo, kad Jėzus taip mylėjo žmones, jog mirė už juos, tame tarpe ir už Volodia! Dar labiau stebino žinia, kad Jėzus ruošiasi grįžti ir pasiimti žmones į Dangų! Dar daugiau Biblijos pranašysčių pasakoja apie šį nuostabų įvykį. Berniukui pasirodė, kad kažkodėl Biblijoje, kurią jis rado, to nėra.

Galų gale Volodia surado mieste Septintosios dienos adventistų bažnyčią, kur dar daugiau išgirdo apie pranašystes ir Jėzų Kristų. Jis priėmė Kristų savo išgelbėtoju ir nepaisant nieko, prisiekė tarnauti Jam. Buvo nelengvų momentų, tačiau berniukas išlaikė duotą pažadą.

Lankydamasis pranašysčių tyrinėjimo susitikimuose, Volodia daug sužinojo apie ateitį ir pranašystes, tačiau savo ateities jis negalėjo įžvelgti. Berniukas užaugo, tapo bažnyčios pastoriumi ir išvyko į Jungtines Amerikos Valstijas. Vienintelius raguotus ir su kanopomis amerikiečius jis sutiko per Heloviną. Jie vaizduoja velnią, su kuriuo Volodia nenori turėti jokių bendrų reikalų.

*Istorija pritaikyta vaikams, pagal Ellen Weaver Bailey, „Volody and the Weird Beasts“, Guide, April 23, 2016.

Pagalvok apie tai

Kodėl Dievas siuntė pranašus?

Ar galite prisiminti Biblijos pranašystes? Kas perdavė pranešimą? Ką jis sako?

Ar norėtum būti pranašu? Kodėl taip ar kodėl ne?

Atlik!

Tiesiog, savo malonumui, užsirašykite tiksliai tai, kas, jūsų manymu, bus pirmieji žodžiai, kuriuos rytoj išgirsite bet kur, ne savo namuose. Atidžiai klausykitės! Ar tu buvai teisus? Jei taip, ar tu jau pranašas? Kodėl taip ar kodėl ne?

Nustebink draugą parodydamas jam karaliaus Kyro pranašystę iš Izaijo 45, 1–3. Koks buvo jo atsakymas? Kaip manote, kodėl žmogus taip sureagavo?