PAMOKŲ TEMOS:

NUO KROSNIES IKI RŪMŲ

Sausio 18–24 d. Šios savaitės tyrinėjimui skaitykite: Dan 3; Apr 13, 11–18; Iš 20, 3–6; Įst 6, 4; 1 Kor 15, 12–26; Hbr 11. Įsimintina eilutė: „Jei mūsų Dievas, kuriam tarnaujame, gali mus išgelbėti iš ugnimi plieskiančios krosnies ir tavo rankos, karaliau,...

NUO SLĖPINIO IKI APREIŠKIMO

Sausio 11–17 d. Šios savaitės tyrinėjimui skaitykite: Dan 2, 1–16; Apd 17, 28; Dan 2, 17–49; Ps 138; Jn 15, 5; Įst 32, 4; 1 Pt 2, 4. Įsimintina eilutė: „Danielius tarė: ‘Tebūna pašlovintas Dievo vardas nuo amžių per amžius, nes Jo yra išmintis ir galybė‘“ (Dan 2, 20)....

NUO JERUZALĖS IKI BABILONO

Sausio 4–10 d. Šios savaitės tyrinėjimui skaitykite: 2 Kar 21, 10–16; Dan 1; Gal 2, 19–20; Mt 16, 24–26; 2 Kor 4, 17; Jok 1, 5. Įsimintina eilutė: „Šiems keturiems vaikinams Viešpats suteikė visų raštų ir išminties pažinimą bei įgūdžius, o Danielius turėjo ir visokių...

NUO SKAITYMO IKI SUPRATIMO

Gruodžio 28 – sausio 3 d. Šios savaitės tyrinėjimui skaitykite: Lk 24, 25–27; 2 Pt 3, 11–13; Jon 3, 3–10; Sk 14, 34; Dan 9, 23; 10, 11–12. Įsimintina eilutė: „Pribėgęs Pilypas išgirdo eunuchą skaitant pranašą Izaiją ir paklausė: ‘Ar ir supranti, ką skaitąs?‘“ (Apd 8,...