PAMOKŲ TEMOS:

NUO KOVOS IKI PERGALĖS

Kovo 7–13 d. Šios savaitės tyrinėjimui skaitykite: Ef 6, 12; Dan 10; Ezr 4, 1–5; Jz 5, 13–15; Apr 1, 12–18; Kol 2, 15; Rom 8, 37–39. Įsimintina eilutė: „Nebijok, brangusis žmogau, ramybė tau! Būk tvirtas ir drąsus!“ Jam bekalbant, sustiprėjau ir tariau: „Kalbėk, mano...

NUO IŠPAŽINTIES IKI PAGUODOS

Vasario 29 – kovo 6 d. Šios savaitės tyrinėjimui skaitykite: Dan 9; Jer 25, 11–12; 29, 10; 2 Kar 19, 15–19; Mt 5, 16; Jok 5, 16. Įsimintina eilutė: „Viešpatie, išgirsk! Viešpatie, atleisk! Viešpatie, išklausyk ir veik! Dėl savęs paties nedelsk, mano Dieve, nes Tavo...

NUO SUTERŠIMO IKI APVALYMO

Vasario 22–28 d. Šios savaitės tyrinėjimui skaitykite: Dan 8; Dan 2, 38; Pr 11, 4; Kun 16; Hbr 9, 23–28. Įsimintina eilutė: „Jis man atsakė: ‘Du tūkstančius tris šimtus vakarų ir rytmečių, o po to šventykla bus apvalyta‘“ (Dan 8, 14). Danieliaus 8 užrašytą regėjimą...