PAMOKŲ TEMOS:

PASKUTINIŲJŲ LAIKŲ APGAULĖS

Gegužės 26 – birželio 1d. Šios savaitės tyrinėjimui skaitykite: Apr 2, 13. 24; 2 Kor 11, 13–15; Ps 146, 4; Pr 1–2, 3; Apr 13, 1–17. Įsimintina eilutė: „Taip buvo išmestas didysis slibinas, senoji gyvatė, vadinamas velniu ir šėtonu, kuris suvedžiodavo visą pasaulį. Jis...

GARBINTI KŪRĖJĄ

Gegužės 19–25 d. Šios savaitės tyrinėjimui skaitykite: Apr 14, 6–7; Mt 24, 14; Gal 3, 22; Lk 23, 32–43; Pr 22, 12; Apr 14, 8–12. Įsimintina eilutė: „Ir aš pamačiau kitą angelą, lekiantį dangaus viduriu, turintį paskelbti žemės gyventojams, visoms tautoms, gentims,...

MATO 24 IR 25 SKYRIAI

Gegužės 12–18 d. Šios savaitės tyrinėjimui skaitykite: Mt 24, 1–25; Apr 13, 11–17; Mt 7, 24–27; Lk 21, 20; 2 Kar 23, 13; Mt 25, 1–30. Įsimintina eilutė: „Atsiras netikrų mesijų ir netikrų pranašų, ir jie darys didelių ženklų bei stebuklų, mėgindami suklaidinti, jei...

ĮSTATYMO „PAKEITIMAS“

Gegužės 5–11d. Šios savaitės tyrinėjimui skaitykite: Rom 8, 1; 7, 15–25; Rom 7, 1–14; Jn 20, 19–23; Apd 20, 6–7; Dan 7, 23–25; Apr 13, 1–17. Įsimintina eilutė: „Žodžiais jis įžeis Aukščiausiąjį ir neduos ramybės Aukščiausiojo šventiesiems, užsimojęs pakeisti švenčių...