NUKRYŽIUOTAS IR PRISIKĖLĘS

NUKRYŽIUOTAS IR PRISIKĖLĘS

Birželio 18–24 d. Šios savaitės tyrinėjimui skaitykite: Mt 27, 11–26; Jn 3, 19; Iz 59, 2; Mt 27, 45–46. 49–54; Hbr 8, 1–6; Mt 28, 1–20. Įsimintina eilutė: „Man duota visa valdžia danguje ir žemėje“ (Mt 28, 18). Britų žurnale buvo skelbimas, ar kas nors galėtų padovanoti savo kūną mokslui. Skelbime buvo parašyta, kad mokslininkai…

Read MoreLong right arrow

PASKUTINĖS JĖZAUS DIENOS

Birželio 11–17 d. Šios savaitės tyrinėjimui skaitykite: Mt 26, 1–16; Lk 12, 48; Mt 26, 17–19; 1 Kor 5, 7; Mt 26, 36–46; Mt 26, 51–75. Įsimintina eilutė: „Šią naktį jūs visi Manimi pasipiktinsite“ (Mt 26, 31). Šią savaitę tyrinėsime paskutiniąsias Jėzaus akimirkas prieš kryžių. Pasaulis, net visata, susidūrė su svarbiausia akimirka kūrinijos istorijoje. Šios…

Read MoreLong right arrow

PASKUTINIŲJŲ DIENŲ ĮVYKIAI

Birželio 4–10 d. Šios savaitės tyrinėjimui skaitykite: Iš 19, 5–6; Mt 23; Jn 12, 20–26; Mt 24; Jn 14, 1–4; 1 Tes 4, 16. Įsimintina eilutė: „Mat kas save aukština, bus pažemintas, o kas save žemina, bus išaukštintas“ (Mt 23, 12). Jėzaus antrasis atėjimas yra krikščioniško tikėjimo kulminacija. Pirmasis Jėzaus atėjimas ir Jo mirtis ant…

Read MoreLong right arrow

JĖZUS JERUZALĖJE

Gegužės 28 – birželio 3 d. Šios savaitės tyrinėjimui skaitykite: Zch 9, 9; Mt 21, 1–46; Rom 4, 13–16; Apr 14, 7–12; Apd 6, 7; Mt 22, 1–15. Įsimintina eilutė: „Ar niekada nesate skaitę Raštuose: Akmuo, kurį statytojai atmetė, tapo kertiniu akmeniu. Tai Viešpaties padaryta ir mūsų akims tai nuostabą kelia“ (Mt 21, 42). Mt … Continued

Read MoreLong right arrow

SIELOS STABAI (IR KITI JĖZAUS PAMOKYMAI)

Gegužės 21–27 d. Šios savaitės tyrinėjimui skaitykite: Mok 9, 10; Mt 18, 1–4; Mt 18, 21–35; 19, 16–30; Gal 3, 21–22; Mt 19, 27. Įsimintina eilutė: „Aną valandą prie Jėzaus prisiartino mokiniai ir paklausė: ‘Kas gi didžiausias dangaus karalystėje?’“ (Mt 18, 1) Mes, žmonės, esame mus supančios aplinkos ir kultūros produktas. Minėti dalykai formuoja mūsų…

Read MoreLong right arrow

PETRAS IR UOLA

Gegužės 14–20 d. Šios savaitės tyrinėjimui skaitykite: Gal 4, 4; Hbr 7, 26; Mt 16, 13–20; Ef 2, 20; Mt 16, 21–27; 17, 1–9. Įsimintina eilutė: „O kuo jūs Mane laikote?“ (Mt 16, 15) „Nuo to meto Jėzus pradėjo aiškinti Savo mokiniams turįs eiti į Jeruzalę ir daug iškentėti nuo seniūnų, aukštųjų kunigų ir Rašto…

Read MoreLong right arrow

ŽYDŲ IR PAGONIŲ VIEŠPATS

Gegužės 7–13 d. Šios savaitės tyrinėjimui skaitykite: Mt 14, 1–21; Iš 3, 14; Mt 14, 22–33; Iz 29, 13; Mt 15, 1–20; Mt 15, 21–28. Įsimintina eilutė: „Aš, Viešpats, pašaukiau tave teisumo pergalei, paėmiau tave už rankos. Aš sukūriau ir padariau tave tautos sandora, tautų šviesa“ (Iz 42, 6). Mt 15, 24 Jėzaus aiškiai pasakyta:…

Read MoreLong right arrow

ATGAIVA KRISTUJE

Balandžio 30 – gegužės 6 d. Šios savaitės tyrinėjimui skaitykite: Mt 11, 28–30; 12, 1–2; Lk 14, 1–6; Jn 5, 9–16; Mt 12, 9–14; Iz 58, 7–13. Įsimintina eilutė: „Ateikite pas Mane visi, kurie vargstate ir esate prislėgti; Aš jus atgaivinsiu!“ (Mt 11, 28) „Kristus buvo gyvas to Įstatymo įsikūnijimas. Jo gyvenime nepastebėta nė menkiausio … Continued

Read MoreLong right arrow

MATOMA IR NEMATOMA KOVA

Balandžio 23–29 d. Šios savaitės tyrinėjimui skaitykite: Mt 11, 11–12; Apr 5, 5; Mt 12, 25–29; Iz 27, 1; Mt 11, 1–12; Hbr 2, 14.  Įsimintina eilutė: „Nuo Jono Krikštytojo dienų iki dabar dangaus karalystė jėga puolama, ir smarkieji ją sau grobia“ (Mt 11, 12). Mes kasdien priimame svarbius sprendimus, susijusius su gyvenimo būdu, santykiais,…

Read MoreLong right arrow

„KELKIS IR VAIKŠČIOK!“ TIKĖJIMAS IR IŠGYDYMAS

Balandžio 16–22 d. Šios savaitės tyrinėjimui skaitykite: Mt 8 sk.; Kun 13, 44–50; Dan 7, 7–8; Jn 10, 10; Mt 9, 1–8; 1 Jn 1, 9. Įsimintina eilutė: „Kas gi lengviau – ar pasakyti: ‘Tavo nuodėmės atleistos’, ar liepti: ‘Kelkis ir vaikščiok!’?“ (Mt 9, 5) Jei sudarytumėte sąrašą, ko labiausiai gyvenime bijote, kaip pastarasis atrodytų?…

Read MoreLong right arrow