NUKRYŽIUOTAS IR PRISIKĖLĘS

Birželio 18–24 d. Šios savaitės tyrinėjimui skaitykite: Mt 27, 11–26; Jn 3, 19; Iz 59, 2; Mt 27, 45–46. 49–54; Hbr 8, 1–6; Mt 28, 1–20. Įsimintina eilutė: „Man duota visa valdžia danguje ir žemėje“ (Mt 28, 18). Britų žurnale buvo skelbimas, ar kas nors galėtų...

PASKUTINĖS JĖZAUS DIENOS

Birželio 11–17 d. Šios savaitės tyrinėjimui skaitykite: Mt 26, 1–16; Lk 12, 48; Mt 26, 17–19; 1 Kor 5, 7; Mt 26, 36–46; Mt 26, 51–75. Įsimintina eilutė: „Šią naktį jūs visi Manimi pasipiktinsite“ (Mt 26, 31). Šią savaitę tyrinėsime paskutiniąsias Jėzaus akimirkas...

PASKUTINIŲJŲ DIENŲ ĮVYKIAI

Birželio 4–10 d. Šios savaitės tyrinėjimui skaitykite: Iš 19, 5–6; Mt 23; Jn 12, 20–26; Mt 24; Jn 14, 1–4; 1 Tes 4, 16. Įsimintina eilutė: „Mat kas save aukština, bus pažemintas, o kas save žemina, bus išaukštintas“ (Mt 23, 12). Jėzaus antrasis atėjimas yra...

JĖZUS JERUZALĖJE

Gegužės 28 – birželio 3 d. Šios savaitės tyrinėjimui skaitykite: Zch 9, 9; Mt 21, 1–46; Rom 4, 13–16; Apr 14, 7–12; Apd 6, 7; Mt 22, 1–15. Įsimintina eilutė: „Ar niekada nesate skaitę Raštuose: Akmuo, kurį statytojai atmetė, tapo kertiniu akmeniu. Tai Viešpaties...

SIELOS STABAI (IR KITI JĖZAUS PAMOKYMAI)

Gegužės 21–27 d. Šios savaitės tyrinėjimui skaitykite: Mok 9, 10; Mt 18, 1–4; Mt 18, 21–35; 19, 16–30; Gal 3, 21–22; Mt 19, 27. Įsimintina eilutė: „Aną valandą prie Jėzaus prisiartino mokiniai ir paklausė: ‘Kas gi didžiausias dangaus karalystėje?’“ (Mt 18, 1) Mes,...

PETRAS IR UOLA

Gegužės 14–20 d. Šios savaitės tyrinėjimui skaitykite: Gal 4, 4; Hbr 7, 26; Mt 16, 13–20; Ef 2, 20; Mt 16, 21–27; 17, 1–9. Įsimintina eilutė: „O kuo jūs Mane laikote?“ (Mt 16, 15) „Nuo to meto Jėzus pradėjo aiškinti Savo mokiniams turįs eiti į Jeruzalę ir daug...