Evangelija laiške galatams

2017m. Liepa, Rugpjūtis, Rugsėjis

 

 

Atsisiųsk kursą el. knygos formatu.

EPUB formatasMOBI formatas

GYRIMASIS KRYŽIUMI

Rugsėjo 23–29 d. Šios savaitės tyrinėjimui skaitykite: Gal 6, 11–18; Rom 6, 1–6; 12, 1–8; 2 Kor 4, 10; 5, 17; 11, 23–29. Įsimintina eilutė: „Bet aš nieku nesigirsiu, nebent mūsų Viešpaties Jėzaus Kristaus kryžiumi, dėl kurio pasaulis man yra nukryžiuotas ir aš –...

EVANGELIJA IR BAŽNYČIA

Rugsėjo 16–22 d. Šios savaitės tyrinėjimui skaitykite: Gal 6, 1–10; Mt 18, 15–17; 1 Kor 10, 12; Rom 15, 1; Jn 13, 34; Lk 22, 3. Įsimintina eilutė: „Tad, kol turime laiko, darykime gera visiems, o ypač tikėjimo namiškiams.“ (Gal 6, 10) Vieni ūkininkai nusprendė...

GYVENTI DVASIA

Rugsėjo 9–15 d. Šios savaitės tyrinėjimui skaitykite: Gal 5, 16–25; Įst 13, 4–5; Rom 7, 14–24; Jer 7, 9; Oz 4, 2; Mt 22, 35–40. Įsimintina eilutė: „Gyvenkite Dvasia, ir jūs nepasiduosite kūno geismams.“ (Gal 5, 16) Viena iš mėgstamiausių krikščioniškų giesmių – tai...

LAISVĖ KRISTUJE

Rugsėjo 2–8 d. Šios savaitės tyrinėjimui skaitykite: Gal 5, 1–15; 1 Kor 6, 20; Rom 8, 1; Hbr 2, 14–15; Rom 8, 4; Rom 13, 8. Įsimintina eilutė: „Iš tiesų, broliai, jūs esate pašaukti laisvei! Tiktai dėl šios laisvės nepataikaukite kūnui, bet stenkitės vieni kitiems su...

DVI SANDOROS

Rugpjūčio 26 – rugsėjo 1 d. Šios savaitės tyrinėjimui skaitykite: Gal 4, 21–31; Pr 1, 28; 2, 2–3; 3, 15; 15, 1–6; Iš 6, 2–8; 19, 3–6. Įsimintina eilutė: „Bet aukštybių Jeruzalė laisva, ir ji yra mūsų motina.“ (Gal 4, 26) Krikščionys, atmetantys Senąjį Testamentą,...

GANYTOJIŠKAS PAULIAUS PARAGINIMAS

Rugpjūčio 19–25 d. Šios savaitės tyrinėjimui skaitykite: Gal 4, 12–20; 1 Kor 11, 1; Fil 3, 17; 1 Kor 9, 19–23; 2 Kor 4, 7–12. Įsimintina eilutė: „Tapkite tokie kaip aš, nes ir aš esu tapęs toks kaip jūs. Maldauju jus, broliai! Jūs nesate manęs įžeidę.“ (Gal 4, 12)...

NUO VERGŲ IKI PAVELDĖTOJŲ

Rugpjūčio 12–18 d. Šią savaitę skaitykite: Gal 3, 26–04, 20; Rom 6, 1–11; Hbr 2, 14–18; 4, 14–15; Rom 9, 4–5. Įsimintina eilutė: „Tad tu jau nebe vergas, bet įsūnis, o jeigu įsūnis, tai Dievo valia esi ir paveldėtojas.“ (Gal 4, 7) Paulius sako galatams, kad jie...

KELIAS Į TIKĖJIMĄ

Rugpjūčio 5–11 d. Šios savaitės tyrinėjimui skaitykite: Gal 3, 21–25; Kun 18, 5; Rom 3, 9–19; 1 Kor 9, 20; Rom 3, 1–2; 8, 1–4. Įsimintina eilutė: „Bet Raštas viską apjuosė nuodėme, kad pažadas dėl tikėjimo į Jėzų Kristų tektų tiems, kurie tiki.“ (Gal 3, 22) Seniai...

PAŽADO PIRMENYBĖ

Liepos 29–rugpjūčio 4 d. Šios savaitės tyrinėjimui skaitykite: Gal 3, 15–20; Pr 9, 11–17; Mt 5, 17–20; Iš 16, 22–26; Pr 15, 1–6. Įsimintina eilutė: „Jei paveldėjimas būtų iš Įstatymo, tai negalėtų būti iš pažado. O Dievas dovanojo jį Abraomui pažadu.“ (Gal 3, 18)...

SENOJO TESTAMENTO TIKĖJIMAS

Liepos 22–28 d. Šios savaitės tyrinėjimui skaitykite: Gal 3, 1–14; Rom 1, 2; 4, 3; Pr 15, 6; 12, 1–3; Kun 17, 11; 2 Kor 5, 21. Įsimintina eilutė: „Kristus mus atpirko iš Įstatymo prakeikimo, tapdamas už mus prakeikimu, nes parašyta: Prakeiktas kiekvienas, kuris kybo...

NUTEISINIMAS TIK TIKĖJIMU

Liepos 15–21 d. Šios savaitės tyrinėjimui skaitykite: Gal 2, 15–21; Ef 2, 12; Fil 3, 9; Rom 3, 10–20; Pr 15, 5–6; Rom 3, 8. Įsimintina eilutė: „Esu nukryžiuotas kartu su Kristumi. Aš gyvenu, tačiau nebe aš, o gyvena manyje Kristus. Dabar, gyvendamas kūne, gyvenu...

EVANGELIJOS VIENYBĖ

Liepos 8–14 d. Šios savaitės tyrinėjimui skaitykite: Gal 2, 1–14; 1 Kor 1, 10–13; Pr 17, 1–21; Jn 8, 31–36; Kol 3, 11. Įsimintina eilutė: „Tai padarykite mano džiaugsmą tobulą, laikydamiesi vienos minties, turėdami vienokią meilę, santaiką ir sutarimą.“ (Fil 2, 2)...

PAULIAUS AUTORITETAS IR EVANGELIJA

Liepa 1–7 d.   Šios savaitės tyrinėjimui skaitykite: 2 Pt 3, 15–16; Gal 1; Fil 1, 1; Gal 5, 12. Įsimintina eilutė: „Ar aš ieškau žmonių palankumo, ar Dievo? Gal stengiuosi įtikti žmonėms? Norėdamas patikti žmonėms, nebebūčiau Kristaus tarnas.“ (Gal 1, 10) Universiteto...

Archives