Išmėginami su Kristumi (2022/III)

Išmėginami su Kristumi (2022 III)
Išmėginami su Kristumi (2022 III)
Parama
Parama

Nukryžiuotas Kūrėjas

„Visa per Jį atsirado, ir be Jo neatsirado nieko, kas tik yra atsiradę“ (Jn 1, 3). „Visa“ padarė Jis, Jėzus, ir vis dėlto – pasak Šventojo Rašto – „Jėzus pravirko“ (Jn 11, 35). Kūrėjas verkė? Dar daug…

#1 GANYTOJO IŠMĖGINIMAS

Pirma tema Birželio 25 – liepos 1 d. Šios savaitės tyrinėjimui skaitykite: Ps 23; Rom 12, 18–21. Įsimintina eilutė: „Jis atgaivina mano gyvastį ir veda teisumo takais, kaip dera Jo vardui.“ (Ps 23, 3)…

#2 ATEINANTYS IŠMĖGINIMAI

Antra tema Liepos 2–8 d. Šios savaitės tyrinėjimui skaitykite: 1 Pt 4, 12–19; 1 Pt 5, 8–11; Rom 1, 21–32; Jer 9, 7–16; 2 Kor 12, 7–10. Įsimintina eilutė: „Mylimieji, nesistebėkite, kad degina jus ugni…

#3 PAUKŠČIŲ NARVAS

Trečia tema Liepos 9–15 d. Šios savaitės tyrinėjimui skaitykite: Iš 14; Iš 15, 22–27; Iš 17, 1–7; Pat 3; Lk 4, 1–13; 1 Pt 1, 6–9. Įsimintina eilutė: „Tuomet jūs džiaugsitės, nors dabar ir reikia trupu…

#4 MATYTI AUKSAKALIO VEIDĄ

Ketvirta tema Liepos 16–22 d. Šios savaitės tyrinėjimui skaitykite: Mt 5, 16; 1 Kor 4, 9; Ef 3, 10; Job 23, 1–10; Mt 25, 1–12; Dan 12, 1–10; Ef 4, 11–16. Įsimintina eilutė: „Mes visi, atidengtu veidu…

#5 DIDELIS KARŠTIS

Penkta tema Liepos 23–29 d. Šios savaitės tyrinėjimui skaitykite: Pr 22; Oz 2, 3–14; Job 1, 6–2, 10; 2 Kor 11, 23–29; Iz 43, 1–7. Įsimintina eilutė: „Bet Viešpats norėjo, kad Jis kentėtų negalią. Atid…

#6 KOVOJIMAS IŠ VISŲ JĖGŲ

Šešta tema Liepos 30–rugpjūčio 5 d. Šios savaitės tyrinėjimui skaitykite: Jn 16, 5–15; Kol 1, 28–29; 1 Pt 1, 13; Mt 5, 29; Pr 32. Įsimintina eilutė: „To dėlei ir vargstu, grumdamasis Jo suteikta jėga,…

#7 NESUNAIKINAMA VILTIS

Septinta tema Rugpjūčio 6–12 d. Šios savaitės tyrinėjimui skaitykite: Hab 1, 1–4; Job 38– 41; Iz 41, 8–14; Jer 29, 1–10; Hbr 12, 1–13. Įsimintina eilutė: „O viltis neapgauna, nes Dievo meilė išlieta m…

#8 REGĖTI NEREGIMĄJĮ

Aštunta tema Rugpjūčio 13–19 d. Šios savaitės tyrinėjimui skaitykite: Rom 8, 28–39; Jn 14, 1–14; Ef 1, 18–23; Iz 40, 27– 31. Įsimintina eilutė: „Tikėdamas jis paliko Egiptą ir nepabūgo karaliaus rūsty…

#9 GYVENTI ŠLOVINANT

Devinta temaRugpjūčio 20–26 d. Šios savaitės tyrinėjimui skaitykite: Fil 4, 4–7; Joz 5, 13–6, 20; Ps 145; Apd 16, 16–34; 2 Met 20, 1–30. Įsimintina eilutė: „Visuomet džiaukitės Viešpatyje! Ir vėl kart…

#10 NUOLANKUMAS IŠMĖGINIMUOSE

Dešimta tema Rugpjūčio 27–rugsėjo 2 d. Šios savaitės tyrinėjimui skaitykite: Ez 24, 15–27; Iš 32, 1–14; Mt 5, 43–48; 1 Pt 2, 18–25; Ps 62, 2–9. Įsimintina eilutė: „Palaiminti romieji; jie paveldės žem…

#11 LAUKIMAS PATIRIANT IŠMĖGINIMĄ

Vienuolikta tema Rugsėjo 3–9 d. Šios savaitės tyrinėjimui skaitykite: Rom 15, 4–5; Rom 5, 3–5; 1 Sam 26; Ps 37, 1–11. Įsimintina eilutė: „Dvasios vaisius yra… kantrybė.“ (Gal 5, 22) Mokslininkai…

#12 MIRTI KAIP GRŪDUI

Dvylikta tema Rugsėjo 10–16 d. Šios savaitės tyrinėjimui skaitykite: Fil 2, 5–9; Rom 12, 1–2; 1 Sam 2, 12–3, 18; 1 Sam 13, 1–14; Zch 4, 1–14. Įsimintina eilutė: „Iš tiesų, iš tiesų sakau jums: jei kvi…

#13 KRISTAUS IŠMĖGINIMAS

Trylikta tema Rugsėjo 17–23 d. Šios savaitės tyrinėjimui skaitykite: Lk 2, 7. 22–24; Mt 2, 1–18; Jn 8, 58–59; Lk 22, 41–44; Mt 27, 51–52; Rom 6, 23; Tit 1, 2. Įsimintina eilutė: „O apie devintą valand…