Išmėginami su Kristumi (2022/III)

Išmėginami su Kristumi (2022 III)
Išmėginami su Kristumi (2022 III)
Parama
Parama

PAUKŠČIŲ NARVAS

Trečia temaLiepos 9–15 d. Šios savaitės tyrinėjimui skaitykite: Iš 14; Iš 15, 22–27; Iš 17, 1–7; Pat 3; Lk 4, 1–13; 1 Pt 1, 6–9. Įsimintina eilutė: „Tuomet jūs džiaugsitės, nors dabar ir reikia truput…

ATEINANTYS IŠMĖGINIMAI

Antra temaLiepos 2–8 d. Šios savaitės tyrinėjimui skaitykite: 1 Pt 4, 12–19; 1 Pt 5, 8–11; Rom 1, 21–32; Jer 9, 7–16; 2 Kor 12, 7–10. Įsimintina eilutė: „Mylimieji, nesistebėkite, kad degina jus ugnis…

GANYTOJO IŠMĖGINIMAS

Pirma temaBirželio 25 – liepos 1 d. Šios savaitės tyrinėjimui skaitykite: Ps 23; Rom 12, 18–21. Įsimintina eilutė: „Jis atgaivina mano gyvastį ir veda teisumo takais, kaip dera Jo vardui.“ (Ps 23, 3)…

NUKRYŽIUOTASIS KŪRĖJAS

„Visa per Jį atsirado, ir be Jo neatsirado nieko, kas tik yra atsiradę“ (Jn 1, 3). „Visa“ padarė Jis, Jėzus, ir vis dėlto – pasak Šventojo Rašto – „Jėzus pravirko“ (Jn 11, 35). Kūrėjas verkė? Dar daug…