Atgaiva Kristuje (2021/III)

Parama
Parama

GYVENIMAS VISĄ PARĄ UŽIMTOJE VISUOMENĖJE

Birželio 26 – liepos 2 d. Šios savaitės tyrinėjimui skaitykite: Pr 2, 1–3; Jer 45, 1–5; Iš 20, 11; 2 Sam 7, 12; Mk 6, 30–32; Pr 4, 1–17. Įsimintina eilutė: „Trokštu ir ilgiuosi Viešpaties Šventyklos k…

NERAMŪS IR MAIŠTINGI

Liepos 3–9 d. Šios savaitės tyrinėjimui skaitykite: Sk 11, 1–33; Sk 12, 1–13; Sk 13, 27–33; Sk 14, 1–23; 1 Kor 10, 1–11; Sk 14, 39–45. Įsimintina eilutė: „Visa tai jiems atsitiko kaip pavyzdys, ir buv…

NERAMUMO ŠAKNIS

Liepos 10–16 d. Šios savaitės tyrinėjimui skaitykite: Mt 10, 34–39; Lk 12, 13–21; Fil 2, 5–8; Lk 22, 14–30; Mt 23, 1–13. Įsimintina eilutė: „Kur pavydas ir savanaudiškumas, ten ir netvarka bei įvairūs…

POILSIO KAINA

Liepos 17–23 d. Šios savaitės tyrinėjimui skaitykite: 2 Sam 11, 1–27; 2 Sam 12, 1–23; Pr 3, 1–8; 1 Jn 1, 9. Įsimintina eilutė: „Sukurk man tyrą širdį, Dieve, ir atnaujink manyje ištikimą dvasią.“ (Ps…

„ATEIKITE PAS MANE…“

Liepos 24–30 d. Šios savaitės tyrinėjimui skaitykite: Mt 11, 20–30; Mt 5, 5; Įst 18, 15; Gal 5, 1; Iš 18, 13–22; Gal 6, 2. Įsimintina eilutė: „Ateikite pas Mane visi, kurie vargstate ir esate prislėgt…

POILSIS ŠEIMOS SAITUOSE

Liepos 31 – rugpjūčio 6 d. Šios svaitės tyrinėjimui skaitykite: Pr 34; Hbr 11, 17–22; Įst 4, 29; 1 Jn 3, 1–2; Pr 39; Ef 6, 1–13. Įsimintina eilutė: „Tad jūs, mielieji, iš anksto tai žinodami, sergėkit…

POILSIS, SANTYKIAI IR IŠGYDYMAS

Rugpjūčio 7–13 d. Šios savaitės tyrinėjimui skaitykite: Pr 42, 7–20; Mt 25, 41–46; Pr 42, 21–24; Pr 45, 1–15; Lk 23, 34; Pr 50, 15–21. Įsimintina eilutė: „O dabar nesikankinkite, nepriekaištaukite sau…

LAISVI ILSĖTIS

Rugpjūčio 14–20 d. Šios savaitės tyrinėjimui skaitykite: Mk 2, 1–12; 1 Kar 18; 1 Kar 19, 1–8; Mt 5, 1–3; Iz 53, 4–6; 2 Kar 2, 11. Įsimintina eilutė: „Viešpats mano šviesa ir išgelbėjimas, tad ko turėč…

POILSIO RITMAI

Rugpjūčio 21–27 d. Šios savaitės tyrinėjimui skaitykite: Pr 1; Iš 20, 8–11; Iš 16, 14–31; Įst 5, 12–15; Ps 92; Iz 58, 13. Įsimintina eilutė: „Dievas palaimino septintąją dieną ir padarė ją šventą, nes…

SABATOS POILSIS

Rugpjūčio 28 – rugsėjo 3 d. Šios savaitės tyrinėjimui skaitykite: Pr 1, 26–27; Pr 9, 6; 2 Pt 2, 19; Rom 6, 1–7; Iš 19, 6; Jn 5, 7–16. Įsimintina eilutė: „Šešias dienas bus dirbama, o septinta diena yr…

ILGĖJIMASIS KAŽKO DAUGIAU

Rugsėjo 4–10 d. Šio savaitės tyrinėjimui skaitykite: 1 Kor 10, 1–11; Kun 4, 32–35; Jn 1, 29; Hbr 4, 1–11; Ps 95, 8–11. Įsimintina eilutė: „Tie įvykiai yra mums pavyzdys, kad negeistume blogio, kaip an…

NERAMUS PRANAŠAS

Rugsėjo 11–17 d. Šios savaitės tyrinėjimui skaitykite: Jon 1–4; Jer 25, 5; Ez 14, 6; Apr 2, 5; Lk 9, 51–56; Jud 1–25. Įsimintina eilutė: „Argi neturėčiau Aš gailėtis Ninevės, to didžiojo miesto, kuria…

GALUTINIS POILSIS

Rugsėjo 18–24 d. Šios savaitės tyrinėjimui skaitykite: Apr 1, 9–19; Mt 24, 4–8. 23–31; Apr 14, 6–12; Hbr 11, 13–16; Fil 4, 4–6. Įsimintina eilutė: „Bet skelbiame, kaip parašyta: ʼKo akis neregėjo, ko…