Sabatos Biblijos Mokykla

Išmėginami su Kristumi

Žiūrėti visas temas

PAUKŠČIŲ NARVAS

Trečia temaLiepos 9–15 d. Šios savaitės tyrinėjimui skaitykite: Iš 14; Iš 15, 22–27; Iš 17, 1–7; Pat 3; Lk 4, 1–13; 1 Pt 1, 6–9. Įsimintina eilutė: „Tuomet jūs džiaugsitės, nors dabar ir reikia truput…

ATEINANTYS IŠMĖGINIMAI

Antra temaLiepos 2–8 d. Šios savaitės tyrinėjimui skaitykite: 1 Pt 4, 12–19; 1 Pt 5, 8–11; Rom 1, 21–32; Jer 9, 7–16; 2 Kor 12, 7–10. Įsimintina eilutė: „Mylimieji, nesistebėkite, kad degina jus ugnis…

GANYTOJO IŠMĖGINIMAS

Pirma temaBirželio 25 – liepos 1 d. Šios savaitės tyrinėjimui skaitykite: Ps 23; Rom 12, 18–21. Įsimintina eilutė: „Jis atgaivina mano gyvastį ir veda teisumo takais, kaip dera Jo vardui.“ (Ps 23, 3)…

NUKRYŽIUOTASIS KŪRĖJAS

„Visa per Jį atsirado, ir be Jo neatsirado nieko, kas tik yra atsiradę“ (Jn 1, 3). „Visa“ padarė Jis, Jėzus, ir vis dėlto – pasak Šventojo Rašto – „Jėzus pravirko“ (Jn 11, 35). Kūrėjas verkė? Dar daug…Sabatos pamokų archyvas:

Pradžia 2022/II
Pradžia 2022/II
PASKUTINĖMIS DIENOMIS – LAIŠKO HEBRAJAMS ŽINIA
Paskutinėmis dienomis – laiško hebrajams žinia (2022/I)
Turima tiesa Pakartoto įstatymo knygoje 2021/IV
Ezra ir Nehemijas
Apaštalų darbų knyga 2018 III
Pasiruošimas pabaigos metui 2018 II