PAMOKŲ TEMOS:

KOVA

Spalio 7–13 d. Šios savaitės tyrinėjimui skaitykite: Hbr 8, 6; Mt 19, 17; Apr 12, 17; Kun 23; Apd 15, 1–29; Gal 1, 1–12. Įsimintina eilutė: „Kaip Įstatymas duotas per Mozę, taip tiesa ir malonė atėjo per Jėzų Kristų“ (Jn 1, 17). Ankstyvoji Bažnyčia buvo sudaryta...

GYRIMASIS KRYŽIUMI

Rugsėjo 23–29 d. Šios savaitės tyrinėjimui skaitykite: Gal 6, 11–18; Rom 6, 1–6; 12, 1–8; 2 Kor 4, 10; 5, 17; 11, 23–29. Įsimintina eilutė: „Bet aš nieku nesigirsiu, nebent mūsų Viešpaties Jėzaus Kristaus kryžiumi, dėl kurio pasaulis man yra nukryžiuotas ir aš –...