Sabatos Biblijos Mokykla

#11 DIEVO ILGĖJIMASIS SIONE

Vienuolikta tema Kovo 9–15 d. Šios savaitės tyrinėjimui skaitykite: Ps 84; Apr 21, 3; Ps 122; Ps 87; Gal 3, 28–29; Mt 28, 18–20; Ps 46; Ps 125. Įsimintina eilutė: „Trokštu ir ilgiuosi VIEŠPATIES Švent…

#10 PRAEITIES PAMOKOS

Dešimta tema Kovo 2–8 d. Šios savaitės tyrinėjimui skaitykite: Ps 78; Ps 105; Gal 3, 29; Ps 106; Ps 80; Sk 6, 22–27; Ps 135. Įsimintina eilutė: „Dalykus, kuriuos girdėjome ir žinojome, apie kuriuos mu…

#9 GARBĖ TAM, KURIS ATEINA VIEŠPATIES VARDU

Devinta tema Vasario 24–kovo 1 d. Šios savaitės tyrinėjimui skaitykite: Ps 23; Jn 10, 11–15; Ps 22; Ps 89, 28–33; Kol 1, 16; Ps 2; Hbr 7, 20–28. Įsimintina eilutė: „Akmuo, kurį statytojai atmetė, tapo…

#8 IŠMINTIS DORAI GYVENTI

Aštunta tema Vasario 17–23d. Šios savaitės tyrinėjimui skaitykite: Ps 119, 1–16; Ps 90; Jn 3, 16; Ps 95, 7–11; Ps 141; Ps 128.  Įsimintina eilutė: „Tad mokyk mus skaičiuoti savo dienas, kad įgytu…Sabatos pamokų archyvas: