PAMOKŲ TEMOS:

NEHEMIJAS

Spalio 5–11 d. Šios savaitės tyrinėjimui skaitykite: Neh 1–2; Įst 7, 9; Ps 23, 1–6; Sk 23, 19. Įsimintina eilutė: „Išgirdęs šiuos žodžius atsisėdau ir verkiau. Keletą dienų raudojau, pasninkaudamas ir melsdamasis dangaus Dievui. Aš meldžiausi: ‘O Viešpatie, dangaus...

ISTORIJOS SUPRATIMAS: ZERUBABELIS IR EZRA

Rugsėjo 28 – spalio 4d. Šios savaitės tyrinėjimui skaitykite: Jer 25, 11–12; Dan 9, 1–2; Ezr 4, 1–7; Iz 55, 8–9; Ez 7, 1–28. Įsimintina eilutė: „Taip kalbėjo Persijos karalius Kyras: ‘Viešpats, Dangaus Dievas, atidavė man visas žemės karalystes ir pavedė man pastatyti...

TARNŲ BENDRUOMENĖ

Rugsėjo 21–27 d. Šios savaitės tyrinėjimui skaitykite: 2 Kor 2, 14–16; Iš 32, 1–14; 1 Pt 2, 12; Fil 2, 15; Ef 2, 19; Hbr 10, 23–25. Įsimintina eilutė: „Išlaikykime nepajudinamą vilties išpažinimą, nes ištikimas Tas, kuris yra davęs pažadus; sergėkime vieni kitus,...

MYLĖTI GAILESTINGUMĄ

Rugsėjo 14–20 d. Šios savaitės tyrinėjimui skaitykite: Mt 6, 25–33; Jok 1, 5–8; 2, 15–16; Iz 52, 7; 1 Jn 3, 16–18; Iz 58, 1–10. Įsimintina eilutė: „Jis lyg šviesa, šviečianti tamsoje doriesiems, Jis visados švelnus, gailestingas ir teisus. Gera žmogui, kuris dosnus ir...