Pasiruošimas pabaigos metui (2018/II)

Pasiruošimas pabaigos metui 2018 II
Parama
Parama

MŪSŲ VIEŠPATIES JĖZAUS SUGRĮŽIMAS

Birželio 23–29 d. Šios savaitės tyrinėjimui skaitykite: Iz 13, 6. 9; Mt 24, 30–31; Dan 2, 34–35; 2 Tim 4, 6–8; 2 Tes 1, 7–10. Įsimintina eilutė: „Kaip žaibas tvykstelėja iš rytų ir nušvinta iki vakarų…

BABILONAS IR HARMAGEDONAS

Birželio 16–22 d. Šios savaitės tyrinėjimui skaitykite: Apr 14, 8; 16, 19; Iz 52, 9; Apr 18, 1–10; 16, 12–16; 1 Kar 18, 1–40; 1 Kor 15, 1–2. Įsimintina eilutė: „Ant jos kaktos buvo užrašytas vardas, s…

DIEVO ANTSPAUDAS AR ŽVĖRIES ŽENKLAS?

Birželio 9–15 d. Šios savaitės tyrinėjimui skaitykite: Pr 17, 9–11; Iš 31, 13. 17; Apr 13, 17; Ef 1, 13–14; Hbr 4, 9–10. Įsimintina eilutė: „Didingi ir nuostabūs Tavo darbai, Viešpatie, visagali Dieve…

AMERIKA IR BABELĖ

Birželio 2–8 d. Šios savaitės tyrinėjimui skaitykite: Apr 13, 1–12; 14, 9–11; 16, 2; 19, 20; 20, 4; Jer 51, 6–7. 53. 57; Apr 18, 1–4. Įsimintina eilutė: „Anuo metu pasirodys Mykolas, galingasis didžiū…

PASKUTINIŲJŲ LAIKŲ APGAULĖS

Gegužės 26 – birželio 1d. Šios savaitės tyrinėjimui skaitykite: Apr 2, 13. 24; 2 Kor 11, 13–15; Ps 146, 4; Pr 1–2, 3; Apr 13, 1–17. Įsimintina eilutė: „Taip buvo išmestas didysis slibinas, senoji gyva…

GARBINTI KŪRĖJĄ

Gegužės 19–25 d. Šios savaitės tyrinėjimui skaitykite: Apr 14, 6–7; Mt 24, 14; Gal 3, 22; Lk 23, 32–43; Pr 22, 12; Apr 14, 8–12. Įsimintina eilutė: „Ir aš pamačiau kitą angelą, lekiantį dangaus viduri…

MATO 24 IR 25 SKYRIAI

Gegužės 12–18 d. Šios savaitės tyrinėjimui skaitykite: Mt 24, 1–25; Apr 13, 11–17; Mt 7, 24–27; Lk 21, 20; 2 Kar 23, 13; Mt 25, 1–30. Įsimintina eilutė: „Atsiras netikrų mesijų ir netikrų pranašų, ir…

ĮSTATYMO „PAKEITIMAS“

Gegužės 5–11d. Šios savaitės tyrinėjimui skaitykite: Rom 8, 1; 7, 15–25; Rom 7, 1–14; Jn 20, 19–23; Apd 20, 6–7; Dan 7, 23–25; Apr 13, 1–17. Įsimintina eilutė: „Žodžiais jis įžeis Aukščiausiąjį ir ned…

KRISTUS DANGIŠKOJE ŠVENTYKLOJE

Balandžio 28 – gegužės 4 d. Šios savaitės tyrinėjimui skaitykite: Rom 8, 3; Jn 1, 29; Apr 5, 12; Hbr 7, 1–28; 9, 11–15; Kun 16, 13; Hbr 9, 20–23. Įsimintina eilutė: „Todėl ir Dievas Jį išaukštino ir p…

IŠGELBĖJIMAS IR PABAIGOS METAS

Balandžio 21–27 d. Šios savaitės tyrinėjimui skaitykite: Jn 14, 9; Sof 3, 17; Jn 1, 1–3; Rom 8, 38–39; Ps 91, 15–16; Apr 14, 6–7; Ef 1, 4–5. Įsimintina eilutė: „Meilė – ne tai, jog mes pamilome Dievą,…

JĖZUS IR APREIŠKIMO KNYGA

Balandžio 14–20 d. Šios savaitės tyrinėjimui skaitykite: 1 Kor 10, 1–11; Apr 12, 1–17; 19, 11–15; Ef 1, 20; Apr 11, 19; 1, 10–18. Įsimintina eilutė: „Nugalėtojui Aš leisiu atsisėsti šalia savęs, savo…

DANIELIAUS KNYGA IR PABAIGOS METAS

Balandžio 7–13 d. Šios savaitės tyrinėjimui skaitykite: Lk 16, 10; Dan 1, 2; 3, 1–6; Apr 13, 11–15; Dan 3, 13–18; Jn 3, 7; Dan 4, 6. Įsimintina eilutė: Kreipdamasis į Danielių, karalius tarė: „Iš tikr…

KOSMINĖ KOVA

Kovo 31–balandžio 6d. Šios savaitės tyrinėjimui skaitykite: Ez 28, 1–2. 11–17; Pr 3, 1–7; Apr 12, 1–17; Rom 8, 31–39; Apr 14, 12. Įsimintina eilutė: „Ir įnirto slibinas prieš moterį, ir metėsi kautis…

KRISTUS IR DIENŲ PABAIGA

Paskutinėmis savo žemiškojo gyvenimo žmogaus kūne valandomis Jėzus mokiniams sakė šiuos paguodos žodžius: „Tegul neišsigąsta jūsų širdys! Tikite Dievą, tikėkite ir Mane! Mano Tėvo namuose daug buveini…