Prievaizdavimas dėl Viešpaties – kol Jis ateis (2023/I)

PRIEVAIZDAVIMAS DĖL VIEŠPATIES – KOL JIS ATEIS
Prievaizdavimas dėl Viešpaties – kol Jis ateis (2023/I)
Parama
Parama

Prievaizdavimas dėl Viešpaties – kol Jis ateis

Mums sunku iki galo suvokti santykius, kurių mūsų Dievas, visatos Kūrėjas, tikisi turėti su mumis, žmonėmis. (Pati su tuo susijusi mintis yra stulbinanti!) „Žiūrėkite, kokia meile apdovanojo mus Tėvas…

#1 DIEVO ŠEIMOS DALIS

Pirma tema Gruodžio 31 – sausio 6 d. Šios savaitės tyrinėjimui skaitykite: Gal 3, 26. 29; Ps 50, 10–12; 1 Met 29, 13–14; Fil 4, 19; 1 Jn 5, 3; Mt 6, 19–21. Įsimintina eilutė: „Žiūrėkite, kokia meile a…

#2 DIEVO SANDOROS SU MUMIS

Antra tema Sausio 7–13 d. Šios savaitės tyrinėjimui skaitykite: Mt 10, 22; Jn 6, 29; Įst 28, 1–14; Pat 3, 1–10; Mal 3, 7–11; Mt 6, 25–33. Įsimintina eilutė: „Bet jei ištikimai klausysi Viešpaties, sav…

#3 SUTARTIS DĖL DEŠIMTINĖS

Trečia tema Sausio 14–20 d. Šios savaitės tyrinėjimui skaitykite: Pr 14, 18–20; Mal 3, 10; Įst 12, 5–14; Kun 27, 30; 1 Kar 17, 9–16; 1 Kor 4, 1–2. Įsimintina eilutė: „Atneškite visą dešimtinę į sandėl…

#4 AUKOS JĖZUI

Ketvirta tema Sausio 21–27d. Šios savaitės tyrinėjimui skaitykite: 2 Kor 9, 6–7; Įst 16, 17; Ps 116, 12–18; 1 Met 16, 29; Mk 12, 41–44; Mk 14, 3–9. Įsimintina eilutė: „Kuo galiu atsilyginti Viešpačiui…

#5 SKOLŲ KLAUSIMAS

Penkta tema Sausio 28–vasario 3 d. Šios savaitės tyrinėjimui skaitykite: Įst 28, 1–2. 12; Mt 6, 24; 1 Jn 2, 15; Pat 22, 7; Pat 6, 1–5; Įst 15, 1–5. Įsimintina eilutė: „Turtuolis valdo vargšus, o kas s…

#6 LOBIO KROVIMAS DANGUJE

Šešta tema Vasario 4–10 Šios savaitės tyrinėjimui skaitykite: Pr 6, 5–14; Hbr 11, 8–13; 2 Kor 4, 18; Pr 13, 10–12; Pr 32, 22–31; Hbr 11, 24–29. Įsimintina eilutė: „O kokia gi žmogui nauda laimėti visą…

#7 MAŽIAUSIEMS IŠ ŠITŲ

Septinta tema Vasario 11–17 d. Šios savaitės tyrinėjimui skaitykite: Lk 4, 16–19; Iz 62, 1–2; Įst 15, 11; Mt 19, 16–22; Lk 19, 1–10; Job 29, 12–16. Įsimintina eilutė: „Ir tars karalius stovintiems deš…

#8 PLANAVIMAS IR SĖKMĖ

Aštunta tema Vasario 18–24 d. Šios savaitės tyrinėjimui skaitykite: Mok 12, 1; Pr 2, 15; 1 Tim 5, 8; Kol 3, 23–24; Pr 39, 2–5; Pat 3, 5–8. Įsimintina eilutė: „Ką tik darytumėte, darykite iš širdies, k…

#9 SAUGOKITĖS GODUMO

Devinta tema Vasario 25–kovo 3 d. Šios savaitės tyrinėjimui skaitykite: Iz 14, 12–14, Ef 5, 5; Joz 7; Jn 12, 1–8; Apd 5, 1–11; 1 Kor 10, 13. Įsimintina eilutė: „Žiūrėkite, saugokitės bet kokio godumo,…

#10 GRĄŽA

Dešimta tema Kovo 4–10 d. Šios savaitės tyrinėjimui skaitykite: Lk 12, 16–21; Mok 2, 18–22; Pat 27, 23–27; 2 Kor 4, 18; Mok 5, 10; Kol 1, 15–17. Įsimintina eilutė: „Ir aš išgirdau iš dangaus balsą, ku…

#11 PRIEVAIZDAVIMAS SUNKMEČIU

Vienuolikta tema Kovo 11–17 d. Šios savaitės tyrinėjimui skaitykite: 2 Met 20, 1–22; 1 Met 21, 1–14; 2 Pt 3, 3–12; 1 Jn 2, 15–17; Apr 13, 11–17. Įsimintina eilutė: „Atnašauk Dievui bendravimo auką ir…

#12 ATLYGIS UŽ IŠTIKIMYBĘ

Dvylikta tema Kovo 18–24 d. Šios savaitės tyrinėjimui skaitykite: Hbr 11, 6; Iz 62, 11; Rom 6, 23; Jn 14, 1–3; Apr 21; Mt 25, 20–23; Rom 8, 16–18. Įsimintina eilutė: „Šeimininkas atsakė: ‘Gerai, šaunu…