SKOLŲ KLAUSIMAS

Penkta tema
Sausio 28–vasario 3 d.

Šios savaitės tyrinėjimui skaitykite: Įst 28, 1–2. 12; Mt 6, 24; 1 Jn 2, 15; Pat 22, 7; Pat 6, 1–5; Įst 15, 1–5.

Įsimintina eilutė: „Turtuolis valdo vargšus, o kas skolinasi, tas tampa skolintojo vergu“ (Pat 22, 7).

Vienas iš skolos apibrėžimų – „gyventi šiandien iš to, ką tikitės uždirbti ateityje“. Šiandien skolos atrodo tarsi gyvenimo būdas, bet krikščionims tai neturėtų būti norma. Raštas atgraso nuo skolų. Šventajame Rašte yra mažiausiai 26 su skola susijusios nuorodos ir visos jos yra neigiamos. Neparašyta, kad skolintis pinigų yra nuodėmė, tačiau kalbama apie dažnai blogus skolinimosi padarinius. Dėl finansinių įsipareigojimų Paulius patarė: „Atiduokite visiems, ką privalote: kam mokestį – mokestį, kam muitą – muitą, kam baimę – baimę, kam pagarbą – pagarbą. Niekam nebūkite ką nors skolingi, išskyrus tarpusavio meilę“ (Rom 13, 7–8).

Kodėl skola yra beveik  tarptautinė rykštė visais lygmenimis – asmeniniu, įmonės ir vyriausybės lygiu? Kiekviena visuomenė visada turėjo bent mažą procentą įsiskolinusiųjų. Tačiau šiandien įsiskolinusiųjų dalis yra daug didesnė, ir tai beveik niekada nėra jiems naudinga.

Šią savaitę aptarsime skolų atsiradimo priežastis ir kaip su jomis kovoti. Galbūt neturite įsiskolinimų, bet galite pasidalyti šia vertinga informacija su šeima ir draugais, kuriems tai galėtų būti naudinga.

I. SU SKOLOMIS SUSIJUSIOS BĖDOS

1. Perskaitykite Įst 28, 1–2. 12. Koks yra su skolomis susijęs Dievo idealas savo vaikams? Kaip jie gali pasiekti šį idealą? Ir nors šis kontekstas labai skiriasi nuo mūsų, kokius principus galime įžvelgti šiame kontekste ir juos pritaikyti?

Tyrimai rodo, kad yra trys pagrindinės priežastys, dėl kurių žmonės patiria finansinių sunkumų. Čia jos pateikiamos atsižvelgiant į dažnumą.

Pirmasis – neišmanymas. Daugelis žmonių, net ir išsilavinę, yra finansiškai neraštingi. Jie tiesiog niekada nebuvo mokomi biblinių ar net pasaulietinių pinigų valdymo principų. Vis dėlto vilties yra! Šioje temoje pateikiamas šių principų ir jų pritaikymo aprašas.

Antroji finansinių sunkumų priežastis – godumas arba savanaudiškumas. Reaguodami į reklamą ir asmenines užgaidas, žmonės tiesiog gyvena nepaisydami galimybių. Jie nenori gyventi, vairuoti ar rengtis pagal išgales. Daugelis tų pačių žmonių taip pat jaučiasi esą tiesiog nepasiturintys, kad galėtų atnešti dešimtinę. Dėl to jie gyvena be Dievo pažadėtos išminties ir palaiminimo (žr. Mal 3, 10–11; Mt 6, 33). Šiems žmonėms taip pat yra vilties, tačiau reikia, kad pasikeistų jų širdis ir pasitenkinimo dvasia.

Trečia priežastis, kodėl žmonės patiria finansinių sunkumų, yra asmeninė nelaimė. Galbūt jie susidūrė su sunkia liga, neturėdami tinkamo sveikatos draudimo. Gali būti, kad juos paliko išlaidaujantis sutuoktinis. Turtą galėjo pasiglemžti stichinė nelaimė. Arba jie gimė ir užaugo didžiuliame skurde. Šiems žmonėms taip pat yra vilties. Nors jų kelias sunkesnis, jų bėdas galima įveikti. Permainos gali ateiti padedant krikščionims draugams; dievobaimingųjų patarimai ir (arba) pagalba; sunkus darbas kartu su geru išsilavinimu; ir Dievo palaiminimas bei apvaizda.

Kad ir kokia būtų priežastis, net jei tai būtų paties žmogaus kaltė, skolą galima sumažinti. Tačiau skolingi asmenys turės šiek tiek pakeisti savo gyvenimą, išlaidas ir finansinius prioritetus.

Perskaitykite 1 Tim 6, 6–9. Ką Paulius čia sako, ko mums visiems reikia paisyti? Ką jums reiškia šie žodžiai ir kaip galite geriau laikytis to, ko čia mus moko Dievo Žodis?

II. DIEVO MOKYMO LAIKYMASIS  

Mes esame medžiaginės būtybės ir gyvename medžiaginiame pasaulyje, kuris kartais gali labai vilioti. Turėtumėte būti padaryti iš plieno ir sintetinės alyvos, o ne kūno ir kraujo, kad kartais nejaustumėte medžiaginio turto viliojimo ir turto troškimo. Kas vienu ar kitu metu nesvajojo būti turtingu ar laimėti loterijoje?

Nors mes visi susiduriame su tuo ir nieko blogo, jei sunkiai dirbame, kad užsitikrintume gerą pragyvenimą ar net būtume turtingi, nė vienas neturėtume pakliūti į spąstus ir iš pinigų bei medžiaginio turto pasidaryti stabus. Mums pažadėta dangaus galia likti ištikimiems tam, ką žinome esant teisinga. Tai svarbu, nes pagunda dėl medžiaginio turto privedė prie daugelio sielų pražūties.

2. Perskaitykite Mt 6, 24 ir 1 Jn 2, 15. Nors išreikšta skirtingai, kokia šių eilučių bendra tema?

Deja, meilė pasauliui gali būti tokia stipri, kad žmonės įsiskolins, jog kaip jie tikisi – patenkintų šią meilę (įsiskolinimas niekada nepadeda; žr. Mok 4, 8.)

Kadangi skolos yra vienos iš šėtono pinklių sieloms, tiesiog logiška, kad Dievas nenori, jog Jo vaikai įsiskolintų. Rašte yra Jo mums duotų patarimų, kurie nuves mus į finansinę laisvę.

3. Perskaitykite Ps 50, 14–15. Kokiu nusistatymu turėtų gyventi Dievo tauta? Ką reiškia „vykdyti savo įžadus“?

Mes tampame bažnyčios nariais šlovindami ir dėkodami mūsų Dievui, kuris mus sukūrė ir atpirko. Krikštijantis mūsų buvo paklausta: „Ar tikite bažnyčios organizacija? Ar jūsų tikslas – garbinti Dievą ir remti bažnyčią savo dešimtine ir aukomis bei savo asmeninėmis pastangomis ir įtaka?“ Kaip septintosios dienos adventistai, mes visi ištarėme – taip. Taigi šios eilutės (Ps 50, 14–15) yra pažadas tiems, kurie dėkoja Dievui ir ištikimai vykdo savo įžadus.

Ką jūsų sprendimai byloja apie tai, kaip sekasi išvengti pasaulio vilionių? Kodėl sunkus darbas, norint užtektinai užsidirbti, nebūtinai prilygsta pelno ar pinigų stabui? Kaip galime suprasti skirtumą?

III. KAIP ATSIKRATYTI ĮSISKOLINIMŲ

4. Perskaitykite Pat 22, 7. Kokia prasme vergaujame skolintojui?

Ką daryti, kad išvengtume šio nelaimingo reiškinio? Jei esate įsiskolinęs, toliau pateikta informacija padės jums pradėti įsiskolinimo panaikinimo procesą. Planas paprastas – prielaida ir trys žingsniai.

Prielaida yra įsipareigojimas Dievui būti ištikimam grąžinant šventą dešimtinę, kad sulauktumėte Jo išminties ir palaiminimo. Jis trokšta palaiminti tuos, kurie Jam paklūsta.

Pirmas žingsnis – paskelbti moratoriumą papildomiems įsiskolinimams; nereikia leisti pasiskolintų pinigų. Jei nesiskolinate pinigų, negalite įsiskolinti. Jei daugiau nesiskolinate pinigų, negalite daugiau įsiskolinti.

Antras žingsnis – sudaryti sandorą su Dievu, kad nuo šios akimirkos, kai Jis palaimins, kuo greičiau grąžinsite skolas. Kai Dievas palaimina finansiškai, naudokite pinigus įsiskolinimams sumažinti, o ne naujų daiktų įsigijimui. Šis žingsnis tikriausia yra pats svarbiausias. Dauguma žmonių netikėtai gavę pinigų juos tiesiog išleidžia. Nedarykite to; verčiau panaudokite juos įsiskolinimo mažinimo planui.

Trečias žingsnis yra praktinė dalis. Sudarykite visų savo įsiskolinimų sąrašą, nuo didžiausių iki mažiausių, mažėjančia tvarka. Daugeliui šeimų būsto paskola yra sąrašo viršuje, o kredito kortelė arba asmeninė skola yra apačioje. Pradėkite bent minimaliu įnašu už kiekvieną įsiskolinimą kas mėnesį. Tada padvigubinkite arba padidinkite įnašus pagal išgales įsiskolinimams sąrašo apačioje. Būsite maloniai nustebinti, kaip greitai galite atsikratyti to mažiausio įsiskolinimo. Tada panaudokite pinigus, kurie buvo skirti apatiniam įsiskolinimui, ir juos skirkite kitam įsiskolinimui padengti, ir tęskite, kol pasieksite sąrašo viršų. Atsikračius mažesnių įsiskolinimų, kurių palūkanos didelės, atsiras stebėtinai daug pinigų, kuriuos galėsite panaudoti kitiems įsiskolinimams padengti.

Aišku, Dievas nenori, jog būtume skolingi. Sudarius sandorą, daugelis šeimų pastebi, kad Dievas jas laimina netikėtais būdais, o skola sumažinama greičiau, nei jie tikėjosi. Laikantis šių paprastų trijų žingsnių, daugelis šeimų atsikratė skolų. Jūs taip pat galite jų atsikratyti! Pirmenybę teikdami Dievui, sulauksite Jo išminties ir palaiminimo, valdant tai, ką Jis jums patikėjo.

„Gyvenkite be godumo pinigams, būkite patenkinti tuo, ką turite, nes Dievas yra pasakęs: Niekada Aš tavęs nepamesiu ir neapleisiu“ (Hbr 13, 5). Kaip šių žodžių laikymasis gali padėti žmonėms išvengti skolų?

IV. LAIDAVIMAS IR GREITO PRATURTĖJIMO PAŽADAI

Rašte labai aiškiai pasakyta, kad Dievas nenori, jog Jo vaikai taptų atsakingi už kitų įsiskolinimus. Patarlių knygoje Viešpats įspėjo mus nelaiduoti – tai yra pasižadėti už kitą asmenį ar būti laiduotoju.

5. Perskaitykite Pat 6, 1–5; Pat 17, 18 ir Pat 22, 26. Kokia čia žinia?

Paprastai laidavimas reikalingas, kai neturintis lėšų asmuo siekia gauti paskolą iš pastarąsias teikiančios įstaigos, tačiau neatitinka paskolos reikalavimų. Paskolos teikėjas tokiam asmeniui pasakys, kad jei jis ar ji susiras lėšų turintį draugą, kuris su juo arba ja kartu pasirašys skolinimosi sutartį, bankas suteiks paskolą ir įsipareigojimų nevykdymo atveju atsakingu laikys lėšų turintį asmenį.

Kartais prie mūsų prieina bažnyčios narys ir paprašo laiduoti. Jūsų atsakymas turėtų būti toks: „Raštas sako, kad niekada neturėčiau to daryti“. Supraskite, kad Raštas moko mus padėti tiems, kuriems reikia pagalbos, bet mes neprivalome laiduoti už kitų skolas.

Paaugliai kartais prašo tėvų pasirašyti pirmojo automobilio įsigijimo sutartį. Arba suaugę vaikai prašo tėvų laiduoti už paskolą verslui. Atsakymas – tas pats. Dera padėti kitiems, jei pagalbos tikrai reikia, bet neprivalu tapti laiduotoju. Tyrimai rodo, kad 75 procentams laidavusiųjų galiausiai tenka sumokėti!

6. Perskaitykite Pat 28, 20 ir 1 Tim 6, 9–10. Koks čia įspėjimas?

Pasiūlymai greitai pralobti yra dar vieni finansiniai spąstai; beveik garantuotai jie sukels finansinį žlugimą tiems, kurie jais patiki. Jei kažkas atrodo pernelyg gerai, kad būtų tiesa, greičiausia tai melas. Daugelis žmonių yra palūžę emociškai ir finansiškai. Papildoma šių suktų planų tragedija yra ta, kad daugeliu atvejų asmenims teko skolintis pinigų, jog jie galėtų būti šių planų dalimi. Daugelį gyvenimų ir šeimų sugriovė pažadai greitai praturtėti, kada galiausiai praturtėja tik šiuos pažadus dalinę sukčiai. Kai draugas ar net mylimas žmogus stengiasi priversti jus patikėti tokiais pažadais, bėkite. Neikite, bet bėkite, ir kuo greičiau.

V. TERMINAI IR SKOLINIMOSI TAŠKAI

7. Perskaitykite Įst 15, 1–5. Ko Viešpats reikalavo iš savo tautos, kaip apreikšta šiose eilutėse?

Derant su kitais septintųjų metų įsakais (Iš 21, 2; Kun 25, 3–4), buvo pasakyta kaip elgtis ne tik su vergais, tarnais ir žeme, bet ir kaip turi elgtis skolintojai. Kadangi pastarieji nenorėjo atleisti jokių skolų, ilgiausiai asmuo galėjo būti skolingas septynis metus. Kad ir ką dar įžvelgtume šiuose tekstuose, jie rodo, kad Viešpačiui rūpi tokie finansiniai klausimai, ypač, kai jie susiję su izraelitais. Šie tekstai taip pat rodo, kad Viešpats pripažino skolos tikrovę, kad ir kokia bloga ji apskritai buvo. Jis taip pat pabrėžė, kad skolų reikia kiek įmanoma vengti.

Šiandien, priešingai, daugelis pasaulio šalių turi paskolas 30 ir 40 metų būstui įsigyti. Atrodo, kad viena iš priežasčių, kodėl namai tiek kainuoja, yra ta, kad galima gauti paskolą jiems įsigyti.

Tuo tarpu daugelis žmonių, tėvų ir studentų svarsto galimybę skolintis pinigų mokslams. Paprastai aukštojo mokslo diplomo įgijimas padidins asmens galimybes gauti pajamų visą likusį gyvenimą. Kai kuriems žmonėms gali tekti pasiskolinti pinigų, kad sumokėtų už mokslą, tačiau atminkite šiuos veiksnius. Pinigus teks grąžinti su palūkanomis. Stenkitės gauti visas įmanomas dotacijas ir stipendijas. Dirbkite ir taupykite mokslams. Lankykite tik tuos kursus, kurie užtikrins darbą. Tegul tėvai padeda. Bibliniais laikais tėvai duodavo savo vaikams dirbamos žemės, kad šie galėtų užsidirbti. Šiandien tokiam „paveldėjimui“ tikriausiai prilygtų išsilavinimas, kad vaikai galėtų tapti nepriklausomais suaugusiais.

Idealiame pasaulyje nebūtų skolinimosi ir skolų. Tačiau gyvename ne idealiame pasaulyje, kartais gali tekti skolintis. Tiesiog įsitikinkite, kad jums tektų geriausias įmanomas pasiūlymas ir geriausia palūkanų norma. Tada pasiskolinkite mažiausią sumą, kurios jums reikia, ir sumokėkite ją kuo greičiau, kad sutaupytumėte palūkanų išlaidas. Tačiau iš esmės, kiek tik įmanoma žmogiškai, turėtume stengtis išvengti skolų ir, vadovaudamiesi bibliniais finansiniais principais kasdieniame gyvenime, galime toli nueiti, kad išvengtume nereikalingų skolų ir siaubingos įtampos, kurią jos gali sukelti mums ir mūsų šeimai.

Jei paskolinote pinigų, kiek sąžiningai, teisingai ir maloniai elgiatės su skolininkais? Kaip atrodysite Dievo akivaizdoje, kai teks duoti apyskaitą už tokius sandorius? (žr. Mok 12, 14)

Tolesniam tyrinėjimui: Trijų žingsnių įsiskolinimų panaikinimo procesas iš tikrųjų randamas E. Vait raštuose. Kai kurios svarbios mintys yra užakcentuotos.

Apsispręskite niekada neprisiimti dar vienos skolos. Atsisakykite tūkstančio dalykų, užuot puolę į skolas. Įsiskolinimas – tai jūsų gyvenimo prakeiksmas. Venkite skolų kaip raupų.

Sudarykite su Dievu sandorą, kad Jo laiminami sumokėsite skolas ir tada niekam nebūsite skolingi, net jei maitinsitės koše ir duona. … Nesvyruokite, nenusivilkite ir neatsigręžkite. Atsisakykite savo skonio, atsisakykite pataikavimo apetitui, taupykite centus ir sumokėkite skolas.

„Padenkite įsiskolinimus kuo greičiau. Kai vėl būsite laisvas žmogus, niekam nieko neskolingas, pasieksite didelę pergalę („Counsels on Stewardship“, p.257).

Jei jums reikia papildomos pagalbos, kad išvengtumėte skolų, išbandykite šiuos patarimus:

Sudarykite biudžetą. Sudarykite paprastą biudžetą, užrašydami visas savo pajamas ir išlaidas/ pirkinius trijų mėnesių laikotarpiu. Daugelis nustemba sužinoję, kiek pinigų išleidžia nereikalingiems daiktams.

Atsikratykite kredito kortelių. Kreditinės kortelės yra viena iš pagrindinių šeimos įsiskolinimo priežasčių. Jas itin paprasta naudoti ir itin sunku apmokėti. Jei pastebėsite, kad kiekvieną mėnesį neapmokate visos kreditinių kortelių sumos arba naudojate jas pirkdami daiktus, kurių kitaip nebūtumėt pirkę, turėtumėte atsikratyti kreditinių kortelių, kol jos nepakenkė jums ar jūsų santuokai.

Taikykite ekonomines priemones. Kartais mes nežinome, kiek sutaupytume mėnesinių išlaidų, jei būtume atsargesni dėl kai kurių perkamų smulkmenų. Jos greitai susideda į ženklią sumą.

Klausimai aptarimui:

1. Daugelio tautų, o taip pat ir atskirų asmenų įsiskolinimai yra stulbinantys. Koks buvo jūsų su skolomis ir problemomis, kurias skolos lėmė jums ar kitiems, susijęs patyrimas?

2. Ką jūsų vietinė bendruomenė galėtų padaryti, kad padėtų nariams išmokti valdyti skolas ar apskritai finansines problemas?

3. Kokių biblinių pažadų įvykdymo galite melsti, kad apsisaugotumėte nuo pasaulio vilionių ir finansinių pavojų, kuriuos mums gali lemti godumas?