Ugdymas (2020/IV)

Ugdymas
Parama
Parama

Krikščioniškas ugdymas

„Pagarbi Viešpaties baimė – išminties pradžia, o Šventojo pažinimas – protas.“ (Pat 9, 10) Pagalvokite apie šią pateiktą eilutę. Ji iš tikrųjų apima dvi glaudžiai susijusias sąvokas – „baimę“, t.y. pa…

UGDYMAS EDENO SODE

Rugsėjo 26 – spalio 2 d. Šios savaitės tyrinėjimui skaitykite: Pr 2, 7–23; Pr 3, 1–6; 2 Pt 1, 3–11; 2 Pt 2, 1–17; Hbr 13, 7. 17. 24. Įsimintina eilutė: „Atmink, kokia didinga Dievo galybė! Kas gali ta…

ŠEIMA

Spalio 3–9 d. Šios savaitės tyrinėjimui skaitykite: Pr 3, 1–15; 2 Kor 4, 6; Lk 1, 26–38; Mt 1, 18–24; Ef 4, 15; 1 Jn 3, 18; Įst 6. Įsimintina eilutė: „Mano vaike, klausyk savo tėvo pamokymo ir neatmes…

ĮSTATYMAS – MOKYTOJAS

Spalio 10–16 d. Šios savaitės tyrinėjimui skaitykite: Įst 6, 5; Įst 31, 9–27; Rom 3, 19–23; Apr 12, 17; Apr 14, 12; Mk 6, 25–27; Hbr 5, 8. Įsimintina eilutė: „Mylėsi Viešpatį, savo Dievą, visa širdimi…

VIEŠPATIES AKYS. BIBLINĖ PASAULĖŽIŪRA

Spalio 17–23 d. Šios savaitės tyrinėjimui skaitykite: Pat 15, 3; Job 12, 7–10; Ef 6, 12; Apr 20, 5–6; Jn 1, 1–14; Mk 12, 29–31. Įsimintina eilutė: „Dievo akys yra visur, jos stebi blogus ir gerus žmon…

JĖZUS – VYRIAUSIASIS MOKYTOJAS

Spalio 24–30 d. Šios savaitės tyrinėjimui skaitykite: Hbr 1, 1–4; 2 Kor 4, 1–6; Jn 1, 14. 18; Jn 14, 1–14; Fil 2, 1–11; 2 Kor 5, 16–21. Įsimintina eilutė: „Pats Dievas, kuris yra taręs: ‘Iš tamsos ten…

DAUGIAU VYRIAUSIOJO MOKYTOJO PAMOKŲ

Spalio 31 – lapkričio 6 d. Šios savaitės tyrinėjimui skaitykite: Pr 3, 1–11; Rom 5, 11–19; Pr 28, 10–17; Jn 1, 1–14; Mt 15, 21–28; Mk 10, 46–52. Įsimintina eilutė: „Tuomet Jėzus jam tarė: ‘Eik, tavo t…

GARBINIMAS UGDYME

Lapkričio 7–13 d. Šios savaitės tyrinėjimui skaitykite: Dan 3; Apr 14, 6–12; Ps 78, 1–17; Jn 4, 7–26; 1 Met 16, 1–36; Mk 7, 1–13. Įsimintina eilutė: „Teikite Viešpačiui Jo vardo garbę, imkite atnašą i…

UGDYMAS IR ATPIRKIMAS

Lapkričio 14–20 d. Šios svaitės tyrinėjimui skaitykite: Pr 1, 26–27; Iz 11, 1–9; 2 Tim 3, 14–17; 1 Kar 5, 9–14; Jn 14, 17; 1 Kor 2, 1–16. Įsimintina eilutė: „Visas Raštas yra Dievo įkvėptas ir nauding…

UGDYMAS MENE IR MOKSLE

Lapkričio 28 – gruodžio 4 d. Šios svaitės tyrinėjimui skaitykite: Rom 1, 18–21; Ps 19, 2–7; 96, 9; Pr 3, 6; 1 Tim 6; Pat 1; Job 38. Įsimintina eilutė: „Dangūs skelbia Dievo šlovę, dangaus skliautas ga…

SABATA. DIEVO CHARAKTERIO PATYRIMAS IR GYVENIMAS

Gruodžio 12–18 d. Šios savaitės tyrinėjimui skaitykite: Pr 1, 2; Iš 16, 14–29; Iz 58, 1–14; Mt 12, 1–13; Lk 13, 10–17. Įsimintina eilutė: „Ir pridūrė: ‘Šabas padarytas žmogui, ne žmogus šabui; taigi Ž…

DANGUS, UGDYMAS IR AMŽINAS MOKYMASIS

Gruodžio 19–25 d. Šios savaitės tyrinėjimui skaitykite: Jn 3, 16; 1 Jn 5, 13; 1 Tim 1, 16; 1 Kor 13, 12; Zch 13, 6. Įsimintina eilutė: „Bet skelbiame, kaip parašyta: ‘Ko akis neregėjo, ko ausis negird…