Amžinasis gyvenimas: apie mirtį, mirimą ir ateities viltį (2022/IV)

Amžinasis gyvenimas 2022/IV
Amžinasis gyvenimas: apie mirtį, mirimą ir ateities viltį 2022/IV
Parama
Parama

Apie mirtį ir mirimą: mūsų ateities viltis

Dievas sukūrė žmones, kad jie džiaugtųsi amžinybe ir meilės santykiais su Juo bei Jo kūrinija. Tačiau šiuos santykius iškreipė paslaptingas nuodėmės pasirodymas dangaus rūmuose (Iz 14, 12–15; Ez 28, 1…

#1 MAIŠTAS TOBULOJE VISATOJE

Pirma tema Rugsėjo 24–30 d. Šios savaitės tyrinėjimui skaitykite: 1 Jn 4, 8. 16; 1 Jn 4, 7–16; Ez 28, 12–19; Iz 14, 12–15; Apr 12. Įsimintina eilutė: „Tai nupuolei iš dangaus, Aušrini, aušros sūnau! K…

#2 MIRTIS NUODĖMINGAME PASAULYJE

Antra tema Spalio 1–7 d. Šios svaitės tyrinėjimui skaitykite: Pr 2, 16–17; Pr 3, 1–7; Ps 115, 17; Jn 5, 28–29; Rom 5, 12; 2 Kor 5, 21. Įsimintina eilutė: „Todėl, kaip per vieną žmogų nuodėmė įėjo į pa…

#3 ŽMOGAUS PRIGIMTIES SUPRATIMAS

Trečia tema Spalio 8–14 d. Šios savaitės tyrinėjimui skaitykite: Pr 1, 24–27; Pr 2, 7. 19; Mt 10, 28; Mok 12, 1–7; 1 Kar 2, 10; 1 Kar 22, 40. Įsimintina eilutė: „Tuomet Viešpats Dievas padarė žmogų iš…

#4 SENOJO TESTAMENTO VILTIS

Ketvirta tema Spalio 15–21 d. Šios savaitės tyrinėjimui skaitykite: Job 19, 25–27; 1 Tim 6, 16; Ps 49; Ps 71; Iz 26, 14. 19; Dan 12. Įsimintina eilutė: „Tikėdamas Abraomas atnašavo Izaoką, kai buvo mė…

#5 PRISIKĖLIMAI IKI KRYŽIAUS

Penkta tema Spalio 22–28 d. Šios savaitės tyrinėjimui skaitykite: Judo 9; Lk 9, 28–36; 1 Kar 17, 8–24; Lk 7, 11–17; Mk 5, 35–43; Jn 11, 1–44. Įsimintina eilutė: „Jėzus jai tarė: Aš esu prisikėlimas ir…

#6 JIS MIRĖ UŽ MUS

Šešta tema Spalio 29–lapkričio 4 d. Šios savaitės tyrinėjimui skaitykite: Apr 13, 8; Mt 17, 22–23; Mk 9, 30–32; Jn 19, 1–30; Rom 6, 23; 1 Kor 1, 18–24. Įsimintina eilutė: „Kaip Mozė dykumoje iškėlė ža…

#7 KRISTAUS PERGALĖ PRIEŠ MIRTĮ

Septinta tema Lapkričio 5–11 d. Šios savaitės tyrinėjimui skaitykite: Mt 27, 62–66; Jn 10, 17–18; Mt 27, 51–53; Jn 20, 11–29; 1 Kor 15, 5–8. Įsimintina eilutė: „Jį išvydęs, aš puoliau Jam po kojų tars…

#8 NAUJOJO TESTAMENTO VILTIS

Aštunta tema Lapkričio 12–18 d. Šios savaitės tyrinėjimui skaitykite: 1 Kor 15, 12–19; Jn 14, 1–3; Jn 6, 26–51; 1 Tes 4, 13–18; 1 Kor 15, 51–55. Įsimintina eilutė: „O liudijimas toks: Dievas mums sute…

#9 NESUDERINAMOS EILUTĖS?

Devinta tema Lapkričio 19–25 d. Šios savaitės tyrinėjimui skaitykite: Lk 16, 19–31; Lk 23, 43; Jn 20, 17; Fil 1, 21–24; 1 Pt 3, 13–20; Apr 6, 9–11. Įsimintina eilutė: „Jūs tyrinėjate Raštus, nes manot…

#10 „PRAGARO LIEPSNOS“

Dešimta tema Lapkričio 26–gruodžio 2 d. Šios savaitės tyrinėjimui skaitykite: Mk 9, 42–48; Mal 4, 1; Jud 7; 1 Tim 2, 5; Apd 2, 29. 34–35; 1 Jn 5, 3–12. Įsimintina eilutė: „Visa ištirkite ir, kas gera,…

#11 KLAIDAMOKSLIAI PASKUTINĖMIS DIENOMIS

Vienuolikta tema Gruodžio 3–9 d. Šios savaitės tyrinėjimui skaitykite: Mt 7, 21–27; Jn 11, 40–44; 1 Pt 3, 18; 1 Sam 28, 3–25; Ef 6, 10–18. Įsimintina eilutė: „Ir nenuostabu, nes pats šėtonas geba apsi…

#12 BIBLINĖ PASAULĖŽIŪRA

Dvylikta tema Gruodžio 10–16 d. Šios savaitės tyrinėjimui skaitykite: Lk 2, 52; Mt 4, 23; 1 Kor 6, 19–20; Ps 24, 3–4; Apd 8, 4–24; 1 Jn 3, 1–3. Įsimintina eilutė: „Pats ramybės Dievas jus tobulai tepa…

#13 TEISMO PROCESAS

Trylikta tema Gruodžio 17–23 d. Šios savaitės tyrinėjimui skaitykite: Mt 25, 31–46; Dan 7, 9–14; 1 Kor 6, 2–3; 2 Pt 2, 4–6; Mal 3, 19; Apr 21, 8. Įsimintina eilutė: „Juk mums visiems reikės stoti prie…

#14 VISA NAUJA

Keturiolikta tema Gruodžio 24–30 d. Šios savaitės tyrinėjimui skaitykite: 2 Pt 3, 13; Apr 21, 3. 22; 1 Jn 3, 2–3; 1 Pt 1, 22; Iz 25, 8; Apr 22, 3–5. Įsimintina eilutė: „O Sėdintysis soste tarė: ‘Štai…