Amžinasis gyvenimas: apie mirtį, mirimą ir ateities viltį (2022/IV)

Amžinasis gyvenimas 2022/IV
Amžinasis gyvenimas: apie mirtį, mirimą ir ateities viltį 2022/IV
Parama
Parama

ŽMOGAUS PRIGIMTIES SUPRATIMAS

Trečia tema Spalio 8–14 d. Šios savaitės tyrinėjimui skaitykite: Pr 1, 24–27; Pr 2, 7. 19; Mt 10, 28; Mok 12, 1–7; 1 Kar 2, 10; 1 Kar 22, 40. Įsimintina eilutė: „Tuomet Viešpats Dievas padarė žmogų iš…

MIRTIS NUODĖMINGAME PASAULYJE

Antra tema Spalio 1–7 d. Šios svaitės tyrinėjimui skaitykite: Pr 2, 16–17; Pr 3, 1–7; Ps 115, 17; Jn 5, 28–29; Rom 5, 12; 2 Kor 5, 21. Įsimintina eilutė: „Todėl, kaip per vieną žmogų nuodėmė įėjo į pa…

MAIŠTAS TOBULOJE VISATOJE

Pirma tema Rugsėjo 24–30 d. Šios savaitės tyrinėjimui skaitykite: 1 Jn 4, 8. 16; 1 Jn 4, 7–16; Ez 28, 12–19; Iz 14, 12–15; Apr 12. Įsimintina eilutė: „Tai nupuolei iš dangaus, Aušrini, aušros sūnau! K…

Apie mirtį ir mirimą: mūsų ateities viltis

Dievas sukūrė žmones, kad jie džiaugtųsi amžinybe ir meilės santykiais su Juo bei Jo kūrinija. Tačiau šiuos santykius iškreipė paslaptingas nuodėmės pasirodymas dangaus rūmuose (Iz 14, 12–15; Ez 28, 1…