Dievo misija – mano misija (2023/IV)

Dievo misija - mano misija
Dievo misija – mano misija
Parama
Parama

Liaukitės kalbėti ir pradėkite ką nors daryti!

Liaukitės kalbėti ir pradėkite ką nors daryti! Prieš daugelį metų viename iš adventistų leidinių buvo palyginimas apie baisią pelkę. Žmonėms keliaujant per šią pelkę vedančiu taku, jie dažnai į ją įkr…

#1 DIEVO MISIJA MUMS. 1 dalis

Pirma tema Rugsėjo 30 – spalio 6 d. Šios savaitės tyrinėjimui skaitykite: Pr 3, 9–15; Pr 28, 15; Iš 29, 43. 45; Mt 1, 18–23; Jn 1, 14–18; Jn 3, 16; Jn 14, 1–3. Įsimintina eilutė: „Dievas pašaukė žmogų…

#2 DIEVO MISIJA MUMS. 2 dalis

Antra tema Spalio 7–13 d. d. Šios savaitės tyrinėjimui skaitykite: Jn 20, 21–22; Mt 28, 16–20; Apr 14, 6–7; Įst 7, 6. 11–12; Apr 7, 9–10. Įsimintina eilutė: „Tad eikite ir padarykite Mano mokiniais vi…

#3 DIEVO KVIETIMAS MISIJAI

Trečia tema Spalio 14–20 d. d. Šios savaitės tyrinėjimui skaitykite: Pr 11, 1–9; Pr 12, 1–3; Dan 9, 24–27; Mt 1, 21; Pr 12, 10–13, 1; Apd 8, 1–4; Apd 1, 8. Įsimintina eilutė: „Bet kai ant jūsų nužengs…

#4 DALIJIMASIS DIEVO MISIJA

Ketvirta tema Spalio 21–27 d. d. Šios savaitės tyrinėjimui skaitykite: Pr 18; Jok 5, 16; Rom 8, 34; Hbr 7, 25; Pr 19, 1–29; Pr 12, 1–9. Įsimintina eilutė: Aš jums duodu naują įsakymą, kad jūs vienas k…

#5 PASITEISINIMAI MISIJAI VENGTI

Penkta tema Spalio 28 d.–lapkričio 3 d. d. Šios savaitės tyrinėjimui skaitykite: Jonos 1–4 sk.; Nah 1, 2; 2 Kar 17, 5–6; Ps 24, 1; Jok 1, 27; Iz 6, 1–8. Įsimintina eilutė: „Tada išgirdau Viešpaties ba…

#6 PASKATA IR PASIRUOŠIMAS MISIJAI

Šešta tema Lapkričio 4–10 d. Šios savaitės tyrinėjimui skaitykite: Lk 24, 1–12; Lk 24, 36–49; Apd 1, 12–26; Hbr 10, 24–25; Apd 2, 1–41; 1 Kor 11, 1. Įsimintina eilutė: „Ar ne tokie buvo Mano žodžiai,…

#7 MISIJA ARTIMUI

Septinta tema Lapkričio 11–17 d. Šios savaitės tyrinėjimui skaitykite: Lk 10, 25–37; 2 Tim 3, 16; Jok 2, 17–22; Mt 22, 37–40; Gal 5, 14; Mch 6, 6–8. Įsimintina eilutė: „Tas atsakė: Mylėk Viešpatį, sav…

#8 MISIJA STOKOJANTIEMS

Aštunta tema Lapkričio 18–24 d. Šios savaitės tyrinėjimui skaitykite: Lk 5, 17–26; Jn 5, 1–9; Įst 10, 19; Kun 23, 22; Mt 25, 34–40; Jn 15, 13. Įsimintina eilutė: „Ir atsakys jiems karalius: Iš tiesų s…

#9 MISIJA ĮTAKINGIESIEMS

Devinta tema Lapkričio 25 d.–gruodžio 1 d. Šios savaitės tyrinėjimui skaitykite: Dan 4; 2 Kar 5, 1–19; Jn 3, 1–12; Jn 7, 43–52; Mt 19, 16–22; Jn 19, 38–42. Įsimintina eilutė: „Kokia gi žmogui nauda, j…

#10 MISIJA NELAIMĖTIEMS. 1 dalis

Dešimta tema Gruodžio 2–8 d. Šios savaitės tyrinėjimui skaitykite: Apd 17; 1 Kor 2, 2; Rom 1, 18–25. Įsimintina eilutė: „Dievas, pasaulio ir visko, kas jame yra, kūrėjas, būdamas dangaus ir žemės vald…

#11 MISIJA NELAIMĖTIEMS. 2 dalis

Vienuolikta tema Gruodžio 9–15 d. Šios savaitės tyrinėjimui skaitykite: 1 Kar 11, 1–6; Mt 4, 23–25; Mt 15, 22–28; Mk 7, 24–30; Apd 10, 34-35; Mt 8, 10. Įsimintina eilutė: „Tuomet Jėzus tarė jai: ‘O mo…

#12 ESTERA IR MORDECHAJAS

Dvylikta tema Gruodžio 16–22 d. Šios savaitės tyrinėjimui skaitykite: Dan 1, 1–12; Dan 6, 1–9; Est 2, 1–10. 20; Est 3, 1–15; Est 4, 1–14; Est 9, 1–12. Įsimintina eilutė: „Aš padarysiu tave ir tautų šv…

#13 DIEVO MISIJOS PABAIGA

Trylikta tema Gruodžio 23–29 d. Šios savaitės tyrinėjimui skaitykite: Apr 1, 1–7; 1 Pt 2, 9; Apr 14, 6–12; Lk 11, 23; 1 Tim 2, 4; Apr 21, 1–4. Įsimintina eilutė: „Jeigu visa turi taip suirti, tai kaip…