Kaip aiškinti Šventąjį Raštą (2020/II)

Parama
Parama

GYVENTI LAIKANTIS DIEVO ŽODŽIO

Šios savaitės tyrinėjimui skaitykite: Fil 2, 12–16; Lk 4, 4. 8. 10–12; Ps 37, 7; Ps 46, 11; Ps 62, 2–3. 6; Kol 3, 16. Įsimintina eilutė: „Būkite žodžio vykdytojai, o ne vien klausytojai, apgaudinėjant…

SUDĖTINGI TEKSTAI

Dvylikta tema Birželio 13–19 d. Šios savaitės tyrinėjimui skaitykite: 2 Tim 2, 10–15; 1 Met 29, 17; Jok 4, 6–10; Gal 6, 9; Apd 17, 11. Įsimintina eilutė: „Mūsų Viešpaties kantrumą laikykite išgelbėjim…

ŠVENTASIS RAŠTAS IR PRANAŠYSTĖS

Birželio 6–12 d. Šios savaitės tyrinėjimui skaitykite: Dan 2, 27–45; Jn 14, 29; Sk 14, 34; Dan 7, 1–25; Dan 8, 14; 1 Kor 10, 1–13. Įsimintina eilutė: „Jis man atsakė: Du tūkstančius tris šimtus vakarų…

ŠVENTASIS RAŠTAS KAIP ISTORIJA

Gegužės 30 – birželio 5 d. Šios savaitės tyrinėjimui skaitykite: 1 Sam 17; Iz 36, 1–3; Iz 37, 14–38; Dan 1, 5; Mt 26, 57–67; Hbr 11, 1–40. Įsimintina eilutė: „Aš esu Viešpats, tavo Dievas, kuris išved…

PASAULIO SUKŪRIMAS – Pradžios knyga kaip pamatas. 2 dalis

Gegužės 23–29 d. Šios savaitės tyrinėjimui skaitykite: Job 26, 7–10; Pr 1–2; Pr 5; Pr 11; 1 Met 1, 18–27; Mt 19, 4–5; Jn 1, 1–3. Įsimintina eilutė: „Dangūs skelbia Dievo šlovę, dangaus skliautas garsi…

PASAULIO SUKŪRIMAS – Pradžios knyga kaip pamatas. 1 dalis

Gegužės 16–22 d. Šios savaitės tyrinėjimui skaitykite: Jn 1, 1–3; Pr 1, 3–5; Iš 20, 8–11; Apr 14, 7; Mt 19, 3–6; Rom 5, 12. Įsimintina eilutė: „Pradžioje buvo Žodis. Tas Žodis buvo pas Dievą, ir Žodis…

KALBA, TEKSTAS IR KONTEKSTAS

Gegužės 9–15 d. Šios savaitės tyrinėjimui skaitykite: Įst 32, 46–47; 1 Kar 3, 6; Sk 6, 24–26; Pr 1, 26–27; Pr 2, 15–23; Pr 15, 1–5. Įsimintina eilutė: „Imkite šią Įstatymo knygą ir padėkite ją šalia V…

KODĖL REIKALINGAS AIŠKINIMAS?

Gegužės 2–8 d. Šios savaitės tyrinėjimui skaitykite: Lk 24, 36–45; 1 Kor 12, 10; 1 Kor 14, 26; Apd 17, 16–32; Jn 12, 42–43. Įsimintina eilutė: „Juk be tikėjimo neįmanoma patikti Dievui. Kas artinasi p…

TIK ŠVENTASIS RAŠTAS — SOLA SCRIPTURA

Balandžio 25–gegužės 1 d. Šios savaitės tyrinėjimui skaitykite: 1 Kor 4, 1–6; Tit 1, 9; 2 Tim 1, 13; Mk 12, 10. 26; Lk 24, 27. 44–45; Iz 8, 20. Įsimintina eilutė: „Dievo žodis yra gyvas, veiksmingas,…

ŠVENTASIS RAŠTAS – AUTORITETINGAS TEOLOGIJOS ŠALTINIS

Balandžio 18–24 d. Šios savaitės tyrinėjimui skaitykite: Mk 7, 1–13; Rom 2, 4; 1 Jn 2, 15–17; 2 Kor 10, 4–6; Jn 5, 46–47; Jn 7, 38. Įsimintina eilutė: „Argi neturėtų tauta atsiklausti savo dievų, tart…

JĖZAUS IR APAŠTALŲ POŽIŪRIS Į ŠVENTĄJĮ RAŠTĄ

Balandžio 11–17 d. Šios savaitės tyrinėjimui skaitykite: Mt 4, 1–11; Mt 22, 37–40; Lk 24, 13–35. 44–45; Lk 4, 25–27; Apd 4, 24–26. Įsimintina eilutė: „Bet Jėzus atsakė: Parašyta: ‘Žmogus gyvas ne vien…

ŠVENTOJO RAŠTO KILMĖ IR PRIGIMTIS

Balandžio 4–10 d. Šios savaitės tyrinėjimui skaitykite: 2 Pt 1, 19–21; 2 Tim 3, 16–17; Įst 18, 18; Iš 17, 14; Jn 1, 14; Hbr 11, 3. 6 Įsimintina eilutė: „Todėl mes be paliovos dėkojame Dievui, kad, pri…

ŠVENTOJO RAŠTO UNIKALUMAS

Kovo 28 – balandžio 3 d. Šios savaitės tyrinėjimui skaitykite: Įst 32, 45–47; Pr 49, 8–12; Iz 53, 3–7; 1 Kor 15, 3–5. 51–55; Rom 12, 2. Įsimintina eilutė: „Tavo Žodis – žibintas mano žingsniams ir švi…

KAIP AIŠKINTI RAŠTĄ

Septintosios dienos adventistai yra protestantai, o tai reiškia, kad tikime sola scriptura, tik Šventuoju Raštu, vieninteliu autoritetingu mūsų tikėjimo ir doktrinų pagrindu. Tai ypač aktualu paskutin…