Laiškas Efeziečiams (2023/III)

Laiškas Efeziečiams 2023 III
Laiškas Efeziečiams (2023/III)
Parama
Parama

Laiškas efeziečiams – kaip sekti Jėzumi išmėginimų metu

Laiške efeziečiams Paulius pasakoja apie pačius efeziečius. Praėjus keleriems metams po įdomių ankstyvųjų krikščionių misijų Efeze įvykių, efeziečiai sunkiai suvokė savo krikščioniškojo tikėjimo svarb…

#1 PAULIUS IR EFEZIEČIAI

Pirma tema Birželio 24–30 d. Šios savaitės tyrinėjimui skaitykite: Apd 18, 18–21; Apd 19, 13–20, 1; Apd 20, 17–38; Ef 1, 1–2; Ef 6, 21–24; Ef 3, 13; Ef 1, 9–10. Įsimintina eilutė: „Paskelbdamas mums s…

#2 DIDIS DIEVO PLANAS SU KRISTUMI CENTRE

Antra tema Liepos 1–7 d. Šios savaitės tyrinėjimui skaitykite: Ef 1, 3–14; Ef 2, 6; Ef 3, 10; Kol 1, 13–14; Įst 9, 29. Įsimintina eilutė: „Garbė Dievui, mūsų Viešpaties Jėzaus Kristaus Tėvui, kuris pa…

#3 IŠAUKŠTINTO JĖZAUS GALIA

Trečia tema Liepos 8–14 d. Šios savaitės tyrinėjimui skaitykite: Ef 1, 15–23; Ef 3, 14–21; 1 Tes 5, 16–18; Įst 9, 29; 1 Kor 15, 20–22; Ps 110, 1. Įsimintina eilutė: „Ir kokia nepalyginama Jo galybės d…

#4 KAIP DIEVAS MUS GELBSTI

Ketvirta tema Liepos 15–21d. Šios savaitės tyrinėjimui skaitykite: Ef 2, 1–10; Ef 5, 14; Rom 5, 17; Ef 5, 6; 2 Tim 1, 7. Įsimintina eilutė: „Bet Dievas, apstus gailestingumo, iš didžios meilės, kuria…

#5 HORIZONTALUSIS PERMALDAVIMAS – KRYŽIUS IR BAŽNYČIA

Penkta tema Liepos 22–28 d. Šios savaitės tyrinėjimui skaitykite: Ef 2, 11–22; Rom 3, 31; Rom 7, 12; Iz 52, 7; Iz 57, 19; Jn 14, 27; 1 Kor 3, 9–17. Įsimintina eilutė: „Bet dabar Kristuje Jėzuje jūs, k…

#6 EVANGELIJOS SLĖPINYS

Šešta tema Liepos 29 – rugpjūčio 4 d. Šios savaitės tyrinėjimui skaitykite: Ef 3; Job 11, 5–9; Ez 43, 13–16; Am 7, 7–8; Apr 11, 1–2. Įsimintina eilutė: „O Tam, kuris savo jėga, veikiančia mumyse, gali…

#7 VIENINGAS KRISTAUS KŪNAS

Septinta tema Rugpjūčio 5–11d. Šios savaitės tyrinėjimui skaitykite: Ef 4, 1–16; Fil 2, 3; Ps 68, 19; Apd 2; 1 Kor 12, 4–11. 27–30; Iz 5, 4. Įsimintina eilutė: „Tai Jis paskyrė vienus apaštalais, kitu…

#8 KRISTAUS ĮKVĖPTAS GYVENIMAS IR DVASIOS ĮKVĖPTA KALBA

Aštunta tema Rugpjūčio 12–18) Šios savaitės tyrinėjimui skaitykite: Ef 4, 17–32; Kol 3, 1–17; Zch 3, 3–5; Zch 8, 16; Iz 63, 10; Rom 8, 16. 26–27. Įsimintina eilutė: „Privalu atsižadėti ankstesnio seno…

#9 GYVENTI IŠMINTINGAI

Devinta tema Rugpjūčio 19–25 d. Šios savaitės tyrinėjimui skaitykite: Ef 5, 1–20; 1 Kor 5, 1–11; Apr 16, 1–16; Kol 4, 5; Pat 20, 1; Pat 23, 29–35; Apd 16, 25. Įsimintina eilutė: „Todėl rūpestingai žiū…

#10 VYRAI IR ŽMONOS – KARTU PRIE KRYŽIAUS

Dešimta tema Rugpjūčio 26–rugsėjo 1 d. Šios savaitės tyrinėjimui skaitykite: Ef 5, 21–33; Fil 2, 3–4; Ez 16, 1–14; 2 Kor 11, 1–4; Pr 2, 15–25. Įsimintina eilutė: „Jūs, vyrai, mylėkite žmonas, kaip ir…

#11 AUKŠČIAUSIA IŠTIKIMYBĖ KRISTUI

Vienuolikta tema Rugsėjo 2–8 d. AUKŠČIAUSIA IŠTIKIMYBĖ KRISTUI Šios savaitės tyrinėjimui skaitykite: Ef 6, 1–9; Mk 10, 13–16; Kol 3, 21; 1 Pt 2, 18–25; 2 Kor 5, 10; Kol 3, 24–25. Įsimintina eilutė: „I…

#12 PAŠAUKIMAS IŠTVERTI

Dvylikta tema Rugsėjo 9–15 d. Šios savaitės tyrinėjimui skaitykite: Ef 6, 10–20; Įst 20, 2–4; Rom 13, 11–14; 1 Tes 5, 6–8; 1 Kor 15, 23–24. Įsimintina eilutė: „Pagaliau būkite tvirti Viešpatyje ir Jo…

#13 SKELBTI TAIKĄ

Trylikta tema Rugsėjo 16–22 d. Šios savaitės tyrinėjimui skaitykite: Ef 6, 10–20; 1 Pt 4, 1; 1 Pt 5, 8; Iz 59, 17; Iz 52, 8–10; 1 Tes 5, 16–18. Įsimintina eilutė: „Visais atvejais pasiimkite tikėjimo…

#14 EFEZIEČIAI ŠIRDYJE

Keturiolikta tema Rugsėjo 23–29 d. Šios savaitės tyrinėjimui skaitykite: Efeziečiams 1– Efeziečiams 6 Įsimintina eilutė: „Jūs juk esate išgelbėti malone per tikėjimą ir ne iš savęs, bet tai yra Dievo…