Maištas ir atpirkimas

2016 m. Sausis, Vasaris, Kovas.

 

Atsisiųsk kursą el. knygos formatu.

EPUB formatasMOBI formatas

ATPIRKIMAS

Kovo 19–25 d. Šios savaitės tyrinėjimui skaitykite: Apr 20, 1–3; Jer 4, 23–26; 1 Kor 4, 5; Apr 20, 7–15; Fil 2, 9–11; 2 Pt 3, 10. Įsimintina eilutė: „Jis nušluostys kiekvieną ašarą nuo jų akių; ir nebebus mirties, nebebus liūdesio nei aimanos, nei sielvarto, nes kas...

read more

BAŽNYČIA KOVOTOJA

Kovas 12–18 d. Šios savaitės tyrinėjimui skaitykite: Apr 2, 1–7; Oz 2, 13; Apr 2, 8–17; Apr 2, 18–3, 6; Iz 60, 14; Apr 3, 14–22. Įsimintina eilutė: „Štai Aš stoviu prie durų ir beldžiuosi: jei kas išgirs Mano balsą ir atvers duris, Aš pas jį užeisiu ir vakarieniausiu...

read more

PETRAS APIE DIDŽIĄJĄ KOVĄ

Kovo 5–11 d. Šios savaitės tyrinėjimui skaitykite: 1 Pt 2, 9–10; Įst 14, 2; 1 Pt 4, 1–7; 2 Pt 1, 16–21; 2 Pt 3, 3–14; Dan 2, 34–35. Įsimintina eilutė: „O jūs esate išrinktoji giminė, karališkoji kunigystė, šventoji tauta, įsigytoji liaudis, pašaukta išgarsinti...

read more

PAULIUS IR MAIŠTAS

Vasario 27 – kovo 4 d. Šios savaitės tyrinėjimui skaitykite: Rom 5, 12–21; 1 Kor 3, 12–17; 1 Kor 12, 14–26; Ef 6, 11–17; 1 Kor 15, 12–18. Įsimintina eilutė: „Kada šis gendantis [kūnas] apsivilks negendamybe ir šis marus [kūnas] apsivilks nemarybe, tuomet išsipildys...

read more

DIDŽIOJI KOVA IR ANKSTYVOJI BAŽNYČIA

Vasario 20–26 d. Šios savaitės tyrinėjimui skaitykite: Apd 1, 6–8; Apd 2, 5–12; Pr 11, 1–9; Apd 4, 1–30; Apd 7, 54; Apd 10, 12–29. Įsimintina eilutė: „Matydami Petrą ir Joną drąsiai kalbant ir patyrę, kad tai paprasti, nemokyti žmonės, jie labai stebėjosi; jie...

read more

BENDRAŽYGIAI

Vasario 13–19 d. Šios savaitės tyrinėjimui skaitykite: Lk 5, 6–8. 11; Mk 3, 14; Mt 8, 23–27; Mk 4, 35–41; Mk 9, 33–37; Mt 20, 20–28. Įsimintina eilutė: „O jie kalbėjo: ‘Argi mūsų širdys nebuvo užsidegusios, kai Jis kelyje mums kalbėjo ir atvėrė Raštų prasmę?’“ (Lk 24,...

read more

JĖZAUS MOKYMAS IR DIDŽIOJI KOVA

Vasario 6–12 d. Šios savaitės tyrinėjimui skaitykite: Mt 11, 29; Rom 4, 1–6; Mt 13, 3–8. 18–23; Mt 7, 21–27; Jok 2, 17; Mt 7, 1–5. Įsimintina eilutė: „Ateikite pas Mane visi, kurie vargstate ir esate prislėgti; Aš jus atgaivinsiu!“ (Mt 11, 28) Didžiosios kovos tema...

read more

PERGALĖ DYKUMOJE

Sausio 30 – vasario 5 d. Šios savaitės tyrinėjimui skaitykite: Mt 1, 20–23; Jn 9, 39; Mt 3, 7–12; Mt 4, 1–10; Įst 34, 1–4; Apr 21, 10. Įsimintina eilutė: „Žmogaus Sūnus atėjo ieškoti ir gelbėti, kas buvo pražuvę“ (Lk 19, 10). „Šėtonas, išgirdęs, kad jo ir moters, taip...

read more

KOVA TĘSIASI

Sausio 23–29 d. Šios savaitės tyrinėjimui skaitykite: 1 Sam 17, 43–51; 2 Sam 11, 1–17; 1 Kar 18, 21–39; 2 Kar 19, 21–34; Est 3, 8–11; Neh 1. Įsimintina eilutė: „Papasakojau jiems, kad mano Dievo ranka buvo man maloninga, ir apie dalykus, kuriuos karalius man buvo...

read more

KOVA IR KRIZĖS. TEISĖJAI

Sausio 16–22 d. Šios savaitės tyrinėjimui skaitykite: Ts 4; Ts 6; Ts 14; Hbr 11, 32; 1 Sam 2, 12–25; 8, 1–7. Įsimintina eilutė: „Ona meldėsi, sakydama: ‘Mano širdis džiūgauja VIEŠPATYJE, mano jėga mano Dievo išaukštinta. Mano lūpos juokiasi iš priešų; džiaugiuosi savo...

read more

PASAULINIS MAIŠTAS IR PATRIARCHAI

Sausis 9–15 d. Šios savaitės tyrinėjimui skaitykite: Pr 4, 1–15; Pr 3, 9–10; 4, 9; Pr 6, 1–13; Ps 51, 3; Pr 22; Pr 28, 12–15. Įsimintina eilutė: „Būk tikras, Aš esu su tavimi! Globosiu tave, kad ir kur eitum, ir sugrąžinsiu tave į šią žemę. Niekada tavęs nepaliksiu,...

read more

KRIZĖ EDENE

Sausio 2–8 d. Šios savaitės tyrinėjimui skaitykite: Pr 1, 28; Rom 8, 17; Mt 6, 26; Pr 2, 15–17; 3, 1–7. 10–19. Įsimintina eilutė: „Aš sukelsiu priešiškumą tarp tavęs ir moters, tarp tavo ainijos ir jos ainijos; ji trupins tau galvą, o tu kirsi jai į kulną“ (Pr 3, 15)....

read more

Archives