Turima tiesa Pakartoto įstatymo knygoje (2021/IV)

Turima tiesa Pakartoto įstatymo knygoje 2021/IV
Turima tiesa Pakartoto įstatymo knygoje 2021/IV
Parama
Parama

SANDOROS KNYGA – PAKARTOTO ĮSTATYMO KNYGA

Pasakojimas toks – karaliaus Jošijo laikais Jeruzalėje (640–609 m. prieš Kristų) kažkas, tikriausiai tarnaudamas šventykloje, rado knygos nuorašą, ir pastarasis buvo perskaitytas karaliui Jošijui. „Iš…

ĮŽANGA PAKARTOTO ĮSTATYMO KNYGAI

Pirma tema Rugsėjo 25 – spalio 1 d. Šios svaitės tyrinėjimui skaitykite: Iz 14, 12–14; Ez 28, 12–17; Pr 3, 1–7; Pr 12, 1–3; Apd 7, 20–36; Iš 19, 4–8. Įsimintina eilutė: „Kas nemyli, tas nepažino Dievo…

MOZĖS ISTORIJOS PAMOKA

Antra tema Spalio 2–8 d. Šios savaitės tyrinėjimui skaitykite: Įst 1–3; Iš 32, 29–32; Sk 14; Ef 3, 10; Pr 15, 1–16; Jn 14, 9. Įsimintina eilutė: „Visi valgė to paties dvasinio maisto ir visi gėrė to p…

AMŽINA SANDORA

Trečia tema Spalio 9–15 d. Šios savaitės tyrinėjimui skaitykite: Pr 12, 1–3; Rom 4, 1–5; Iš 2, 24; Įst 5, 1–21; Įst 26, 16–19; Įst 8, 5; Mt 28, 10. Įsimintina eilutė: „Palaikysiu Sandorą tarp savęs ir…

MYLĖSI VIEŠPATĮ, SAVO DIEVĄ

Ketvirta tema Spalio 16–22 d. Šios savaitės tyrinėjimui skaitykite: Įst 6, 4–5; Įst 10, 12; Ef 2, 1–10; Apr 14, 6–7; Įst 4, 37; Įst 11, 1; Mk 12, 28–30. Įsimintina eilutė: „Mylėsi Viešpatį, savo Dievą…

ATEIVIS PRIE TAVO VARTŲ

Penkta tema Spalio 23–29 d. Šios savaitės tyrinėjimui skaitykite: Mk 12, 29–31; Įst 10, 1–19; Ps 146, 5–10; Mt 7, 12; Įst 27, 19; Jok 1, 27–2, 11. Įsimintina eilutė: „Tad ir jūs mylėsite ateivį, nes p…

KOKIA KITA DIDELĖ TAUTA?

Šešta tema Spalio 30 – lapkričio 5 d. Šios savaitės tyrinėjimui skaitykite: Įst 4, 1–9; Mt 15, 1–9; Sk 25, 1–15; 1 Kor 10, 13; Įst 4, 32–35; Mt 5, 13–16. Įsimintina eilutė: „Ir kokia kita didelė tauta…

ĮSTATYMAS IR MALONĖ

Septinta tema Lapkričio 6–12 d. Šios savaitės tyrinėjimui skaitykite: Ez 28, 15–16; Įst 4, 44; Rom 3, 20; Įst 10, 1–15; Įst 5, 6–22; Įst 9, 1–6. Įsimintina eilutė: „Aš neatmetu Dievo malonės, nes jei…

RINKITĖS GYVENIMĄ

Aštunta tema Lapkričio 13–19 d. Šios savaitės tyrinėjimui skaitykite: Pr 2, 8–9; Rom 6, 23; 1 Jn 5, 12; Įst 30, 1–20; Rom 10, 6–10; Įst 4, 19; Apr 14, 6–12. Įsimintina eilutė: „Šiandien šaukiu dangų i…

GRĘŽTI ŠIRDĮ

Devinta tema Lapkričio 20–26 d. Šios savaitės tyrinėjimui skaitykite: Įst 5, 22–29; Įst 4, 25–31; Įst 30, 1–10; Mt 3, 1–8; Mk 1, 15; Apd 2, 37–38. Įsimintina eilutė: „Tačiau ieškosi ten Viešpaties, sa…

ATSIMINK IR NEUŽMIRŠK

Dešimta tema Lapkričio 27 – gruodžio 3 d. Šios savaitės tyrinėjimui skaitykite: Pr 9, 8–17; Įst 4, 32–39; Apr 14, 12; Įst 4, 9. 23; Įst 6, 7; Įst 8, 7–18; Ef 2, 8–13. Įsimintina eilutė: „Atsimink ir n…

PAKARTOTO ĮSTATYMO KNYGA VĖLESNIUOSE RAŠTUOSE

Vienuolikta tema Gruodžio 4–10 d. Šios savaitės tyrinėjimui skaitykite: 2 Kar 22; Neh 9, 6; Jer 7, 1–7; Ps 148, 4; Jer 29, 13; Mch 6, 1–8; Dan 9, 1–19. Įsimintina eilutė: „Tačiau ieškosi ten Viešpatie…

PAKARTOTO ĮSTATYMO KNYGA NAUJAJAME TESTAMENTE

Dvylikta tema Gruodžio 11–17 d. Šios savaitės tyrinėjimui skaitykite: Mt 4, 1–11; Įst 8, 3; Apd 10, 34; Gal 3, 1–14; Apd 7, 37; Hbr 10, 28–31. Įsimintina eilutė: „Parašyta: Žmogus gyvas ne viena duona…

MOZĖS PRIKĖLIMAS

Trylikta tema Gruodžio 18–24 d. Šios savaitės tyrinėjimui skaitykite: Sk 20, 1–13; Įst 31, 2; Įst 34, 4; Įst 34, 1–12; Judo 9; 1 Kor 15, 13–22. Įsimintina eilutė: „Kai arkangelas Mykolas, besiginčydam…