Apreiškimo knyga (2019/I)

Parama
Parama

„AŠ VISA DARAU NAUJA“

Kovo 23–29 d. Šios savaitės tyrinėjimui skaitykite: Apr 19, 6–19; Jn 14, 1–3; 2 Tes 1, 8–10; Apr 21, 1–21; Jer 4, 23–26; 1 Kor 6, 2–3. Įsimintina eilutė: „O Sėdintysis soste tarė: ‘Štai Aš visa darau…

BABILONO TEISMAS

Kovo 16–22 d. Šios savaitės tyrinėjimui skaitykite: Apr 17, 1–18; Jer 51, 13; Apr 13, 1–10; Iš 28, 5–6.36–38; 30, 9; Apr 2, 20–23; Apr 13, 5–8. Įsimintina eilutė: „Ir išgirdau iš dangaus kitą balsą, s…

PASKUTINĖS SEPTYNIOS NEGANDOS

Kovo 9–15 d. Šios svaitės tyrinėjimui skaitykite: Apr 15, 1; 7, 1–3; 14, 9–10; 16, 1–12; 17, 1; Dan 5; Apr 16, 16; 2 Tes 2, 9–12. Įsimintina eilutė: „Kas gi nesibijotų, Viešpatie, ir negerbtų Tavojo v…

AMŽINOJI DIEVO EVANGELIJA

Kovo 2–8 d. Šios savaitės tyrinėjimui skaitykite: Apr 14, 6–12; Mt 24, 14; Mok 12, 13–14; Iš 20, 2–11; Iz 21, 9; 34, 8–10. Įsimintina eilutė: „Čia pasirodo ištvermė šventųjų, kurie laikosi Dievo įsaky…

ŠĖTONAS IR JO DU SĄJUNGININKAI

Vasario 23 – kovo 1 d. Šios savaitės tyrinėjimui skaitykite: Apr 13; Apr 17, 8; Dan 7, 24; 2 Tes 2, 2–12; Apr 12, 14–16; 1 Kar 18, 38. Įsimintina eilutė: „Ir įnirto slibinas prieš moterį, ir metėsi ka…

ŠĖTONAS – NUGALĖTAS PRIEŠAS

Vasario 16–22 d. Šios savaitės tyrinėjimui skaitykite: Apr 12; Pr 3, 15; Iz 14, 12–15; Dan 7, 23–25; 2 Tes 2, 8–12; Apr 13, 13–14; 19, 20. Įsimintina eilutė: „Bet jie nugalėjo jį Avinėlio krauju ir sa…

SEPTYNI TRIMTAI

Vasario 9–15 d. Šios savaitės tyrinėjimui skaitykite: Apr 8, 1–13; Sk 10, 8–10; Ez 10, 2; Apr 10, 1–11; Dan 12, 6–7; Apr 11, 1–13; Kun 16. Įsimintina eilutė: „Mat kai pasigirs septintojo angelo trimit…

ANTSPAUDU PAŽENKLINTA DIEVO TAUTA

Vasario 2–8 d. Šios savaitės tyrinėjimui skaitykite: Apr 7; 2 Pt 3, 9–14; Įst 8, 11–17; Apr 14, 4–5. 12; 17, 5; Rom 3, 19–23. Įsimintina eilutė: „Jie atėjo iš didžio sielvarto. Jie išplovė savo drabuž…

SEPTYNI ANTSPAUDAI

Sausio 26 – vasario 1 d. Šios savaitės tyrinėjimui skaitykite: Apr 6, 1–14; Kun 26, 21–26; Ez 4, 16; Įst 32, 43; 2 Tes 1, 7–10. Įsimintina eilutė: „Vertas esi paimti knygą ir atplėšti jos antspaudus,…

AVINĖLIS SOSTE

Sausio 19–25 d. Šios savaitės tyrinėjimui skaitykite: Apr 4; Ez 1, 5–14; Apr 5; Ef 1, 20–23; Hbr 10, 12; Apd 2, 32–36. Įsimintina eilutė: „Nugalėtojui Aš leisiu atsisėsti šalia savęs, savo soste, pana…

DIEVO TAUTA MIESTUOSE

Sausio 12–18 d. Šios savaitės tyrinėjimui skaitykite: Apr 2, 8–11; 3, 7–11; 2, 12–17; 14, 12; 2, 18–29; 3, 1–6; 3, 14–22; Iz 61, 10. Įsimintina eilutė: „Kas turi ausis, teklauso, ką Dvasia skelbia Baž…

TARP ŽIBINTUVŲ

Sausio 5–11 d. Šios savaitės tyrinėjimui skaitykite: Apr 1, 9–18; Apd 7, 54–60; Mt 12, 8; Iš 20, 11; Dan 10, 5–6; Apr 1, 20; Apr 2, 1–7. Įsimintina eilutė: „Nugalėtojui Aš leisiu atsisėsti šalia savęs…

EVANGELIJA IŠ PATMO

Gruodžio 29–sausio 4 d. Šio savaitės tyrinėjimui skaitykite: Apr 1, 1–8; Jn 14, 1–3; Įst 29, 28; Jn 14, 29; Rom 1, 7; Fil 3, 20; Dan 7, 13–14. Įsimintina eilutė: „Palaiminti pranašystės žodžių skaityt…