Didžioji kova (2024/II)

Didžioji kova (2024/II)
Didžioji kova (2024/II)
Parama
Parama

Didžioji kova

Paklausti, kokia pagrindinė tema vyrauja visame Rašte, ką atsakytumėte? Jėzus? Išganymo planas? Kryžius? Žinoma, visos trys! Tačiau pastarosios, kad ir kokios svarbios, atsiskleidžia visapusiškesnės t…

#1 KARAS, SUKĖLĘS VISUS KARUS

Pirma tema Kovo 30 – balandžio 5 Šios savaitės tyrinėjimui skaitykite: Apr 12, 7–9; Ez 28, 12–15; Iz 14, 12–14; Pr 3, 15; Jn 17, 24–26. Įsimintina eilutė: „Ir užvirė danguje kova. Mykolas ir Jo…

#2 ESMINIS KLAUSIMAS – MEILĖ AR SAVANAUDIŠKUMAS?

Antra tema Balandžio 6-12 d. Šios savaitės tyrinėjimui skaitykite: Lk 19, 41–44; Mt 23, 37–38; Hbr11, 35–38; Apr 2, 10; Apd 2, 44–47; Jn 13, 35. Įsimintina eilutė: „Nebijok, nes Aš su tavimi, nebūgšta…

#3 ŠVIESA TAMSOJE

Trečia tema Balandžio 13-19 Šios savaitės tyrinėjimui skaitykite: Jn 8, 44; Pat 23, 23; Apd 20,27–32; 2 Tes 2, 7–12; Ps 119, 105. 116. 130. 133. 160; Pat 16, 25; 2Kor 4, 3–6. Įsimintina eilutė: „Jėzus…

#4 STOVĖJIMAS UŽ TIESĄ

Ketvirta tema Balandžio 20-26 Šios savaitės tyrinėjimui skaitykite: Dan 7, 23–25; Apr 12, 6. 14; Jud3–4; Apr 2, 10; Apd 5, 28–32; Ps 19, 9–13; 1 Jn 5, 11–13. Įsimintina eilutė: „Kaip Mozė dykumoje išk…

#5 TIKĖJIMAS NEPAISANT VISŲ SUNKUMŲ

Penkta tema Balandžio 27-gegužės 3 d. Šios savaitės tyrinėjimui skaitykite: Ps 119, 162; Jn 16, 13–15; 2Pt 1, 20–21; Ef 2, 8–9; Rom 3, 23–24; Rom 6, 15–18. Įsimintina eilutė: „Branginu širdyje Tavo žo…

#6 DU LIUDYTOJAI

Šešta temaGegužės 4-10 d. Šios savaitės tyrinėjimui skaitykite: Apr 11, 3–6; Zch 4, 14; Apr 12,5–6. 14–15; Iz 7, 25; Iz 54, 17; Ps 119, 89; Apr 11, 15–18. Įsimintina eilutė: „Žolė nudžiūsta, gėlė nuvy…

#7 PASKATINTI VILTIES

Septinta temaGegužės 11-17 d. Šios savaitės tyrinėjimui skaitykite: 1 Tes 4, 13–18; Mt 24, 27. 30–31; 2 Pt 1, 19–21; Dan 8, 14; Dan 9, 20–27; Ezr 7, 7–13. Įsimintina eilutė: „Tą dieną bus sakoma: Štai…

#8 ŠVIESA IŠ ŠVENTYKLOS

Aštunta tema Gegužės 18-24 d. Šios savaitės tyrinėjimui skaitykite: Iš 25, 8–9. 40; Hbr 8, 1–6; Kun16, 21. 29–34; Kun 23, 26–32; Hbr 9, 23–28; Dan 7, 9, 10; Mt 25,1–13; Apr 11, 19. Įsimintina eilutė:…

#9 DIEVO VALDYMO PAMATAS

Devinta temaGegužės 25-31 d. Šios savaitės tyrinėjimui skaitykite: Apr 14, 6–12; Mok 12, 13–14;Pat 28, 9; Dan 7, 25. Įsimintina eilutė: „Ir įnirto slibinas prieš moterį, ir metėsi kautis su kitaisjos…

#10 SPIRITIZMAS

Dešimta tema Birželio 1-7 d. Šios savaitės tyrinėjimui skaitykite: Mt 10, 28; Mok 9, 5; Iz 8, 19–20;Jn 11, 11–14. 21–25; Apr 16, 13–14; Mt 24, 23–27; 2 Tes 2, 9–12. Įsimintina eilutė: „O pats Viešpats…

#11 ARTĖJANTIS KONFLIKTAS

Vienuolikta tema Birželio 8-14 d. Šios savaitės tyrinėjimui skaitykite: Apr 14, 7. 9. 12; Apr 4, 11; Apr13, 1–2; Apr 12, 3–5. 17; Apr 13, 11–18. Įsimintina eilutė: „Pašventink juos tiesa! Tavo Žodis y…

#12 PASKUTINIEJI ŽEMĖS ĮVYKIAI

Dvylikta tema Birželio 15-21 d. Šios savaitės tyrinėjimui skaitykite: Jn 8, 32; Ez 20, 12. 20; Apr 7,1–2; Apr 14, 1; Jl 2, 21–24; Oz 6, 3; Jok 1, 5. 7. 8; Apr 18, 1–4. Įsimintina eilutė: „Įsigyk tieso…

#13 DIEVO MEILĖS TRIUMFAS

Trylikta tema Birželio 22-28 d. Šios savaitės tyrinėjimui skaitykite: Apr 22, 11–12; Jer 30, 5–7; Ps91, 1–11; Jer 25, 33; Apr 21, 2; Apr 20, 11–15. Įsimintina eilutė: „Ir išgirdau galingą balsą, skamb…