Didžioji kova (2024/II)

Didžioji kova (2024/II)
Didžioji kova (2024/II)
Parama
Parama

Didžioji kova

Paklausti, kokia pagrindinė tema vyrauja visame Rašte, ką atsakytumėte? Jėzus? Išganymo planas? Kryžius? Žinoma, visos trys! Tačiau pastarosios, kad ir kokios svarbios, atsiskleidžia visapusiškesnės t…

#1 KARAS, SUKĖLĘS VISUS KARUS

Pirma tema Kovo 30 – balandžio 5 Šios savaitės tyrinėjimui skaitykite: Apr 12, 7–9; Ez 28, 12–15; Iz 14, 12–14; Pr 3, 15; Jn 17, 24–26. Įsimintina eilutė: „Ir užvirė danguje kova. Mykolas ir Jo…

#2 ESMINIS KLAUSIMAS – MEILĖ AR SAVANAUDIŠKUMAS?

Antra tema Balandžio 6-12 d. Šios savaitės tyrinėjimui skaitykite: Lk 19, 41–44; Mt 23, 37–38; Hbr11, 35–38; Apr 2, 10; Apd 2, 44–47; Jn 13, 35. Įsimintina eilutė: „Nebijok, nes Aš su tavimi, nebūgšta…

#3 ŠVIESA TAMSOJE

Trečia tema Balandžio 13-19 Šios savaitės tyrinėjimui skaitykite: Jn 8, 44; Pat 23, 23; Apd 20,27–32; 2 Tes 2, 7–12; Ps 119, 105. 116. 130. 133. 160; Pat 16, 25; 2Kor 4, 3–6. Įsimintina eilutė: „Jėzus…

#4 STOVĖJIMAS UŽ TIESĄ

Ketvirta tema Balandžio 20-26 Šios savaitės tyrinėjimui skaitykite: Dan 7, 23–25; Apr 12, 6. 14; Jud3–4; Apr 2, 10; Apd 5, 28–32; Ps 19, 9–13; 1 Jn 5, 11–13. Įsimintina eilutė: „Kaip Mozė dykumoje išk…

#5 TIKĖJIMAS NEPAISANT VISŲ SUNKUMŲ

Penkta tema Balandžio 27-gegužės 3 d. Šios savaitės tyrinėjimui skaitykite: Ps 119, 162; Jn 16, 13–15; 2Pt 1, 20–21; Ef 2, 8–9; Rom 3, 23–24; Rom 6, 15–18. Įsimintina eilutė: „Branginu širdyje Tavo žo…