Vienam iš šitų mažiausiųjų (2019/III)

Parama
Parama

TARNŲ BENDRUOMENĖ

Rugsėjo 21–27 d. Šios savaitės tyrinėjimui skaitykite: 2 Kor 2, 14–16; Iš 32, 1–14; 1 Pt 2, 12; Fil 2, 15; Ef 2, 19; Hbr 10, 23–25. Įsimintina eilutė: „Išlaikykime nepajudinamą vilties išpažinimą, nes…

MYLĖTI GAILESTINGUMĄ

Rugsėjo 14–20 d. Šios savaitės tyrinėjimui skaitykite: Mt 6, 25–33; Jok 1, 5–8; 2, 15–16; Iz 52, 7; 1 Jn 3, 16–18; Iz 58, 1–10. Įsimintina eilutė: „Jis lyg šviesa, šviečianti tamsoje doriesiems, Jis v…

GYVENTI ADVENTO VILTIMI

Rugsėjo 7–13 d. Šios svaitės tyrinėjimui: Lk 18, 1–8; Mt 24–25; 1 Kor 15, 12–19; Mok 8, 14; 12, 13–14; Apr 21, 1–5; 22, 1–5. Įsimintina eilutė: „Tad, mano mylimieji broliai, būkite tvirti ir nepajudin…

GYVENTI EVANGELIJA

Rugpjūčio 31 – rugsėjo 6 d. Šios savaitės tyrinėjimui skaitykite: Rom 8, 20–23; Jn 3, 16–17; Mt 9, 36; Ef 2, 8–10; 1 Jn 3, 16–17; Apr 14, 6–7.  Įsimintina eilutė: „Jūs juk esate išgelbėti malone per t…

TARNAVIMAS NAUJOJO TESTAMENTO BAŽNYČIOJE

Rugpjūčio 24–30 d. Šios savaitės tyrinėjimui skaitykite: Apd 2, 42–47; 4, 32–37; Mt 25, 38. 40; Apd 9, 36; 2 Kor 8, 7–15; Rom 12; Jok 2, 1–9. Įsimintina eilutė: „Tyras ir nesuteptas pamaldumas Dievo,…

VIENAM IŠ ŠITŲ MAŽIAUSIŲJŲ

Rugpjūčio 17–23 d. Šios savaitės tyrinėjimui skaitykite: Mt 5, 2–16. 38–48; Rom 12, 20–21; Lk 16, 19–31; 12, 13–21; Mt 25, 31–46. Įsimintina eilutė: „Ir atsakys jiems karalius: ‘Iš tiesų sakau jums, k…

JĖZUS IR TURINTIEJI POREIKIŲ

Rugpjūčio 10–16 d. Šios savaitės tyrinėjimui skaitykite: Lk 1, 46–55; 4, 16–21; 7, 18–23; Mt 12, 15–21; Mt 21, 12–16; Mk 11, 15–19; Iz 53, 3–6. Įsimintina eilutė: „Viešpaties Dvasia ant Manęs, nes Jis…

GARBINTI KŪRĖJĄ

Rugpjūčio 3–9 d. Šios savaitės tyrinėjimui skaitykite: Ps 115, 1–8; Įst 10, 17–22; Ps 101, 1; Iz 1, 10–17; Iz 58; Mk 12, 38–40. Įsimintina eilutė: „Štai pasninkas, kokio Aš noriu: nuimti neteisėtai už…

PRANAŠŲ ŠAUKSMAS

Liepos 27–rugpjūčio 2 d. Šios savaitės tyrinėjimui skaitykite: 1 Sam 8, 10–18; Am 5, 10–15; Mch 6, 8; Pr 19, 1–13; Ez 16, 49; Iz 1, 15–23. Įsimintina eilutė: „Žmogau, Jis tau pasakė, kas gera ir ko iš…

GAILESTINGUMAS IR TEISINGUMAS PSALMĖSE IR PATARLĖSE

Liepos 20–26 d. Šios savaitės tyrinėjimui skaitykite: Ps 9, 8–10. 14–21; Ps 82; Ps 101; Ps 146; Pat 10, 4; Pat 13, 23. 25; Pat 30, 7–9. Įsimintina eilutė: „Ginkite silpnuosius ir našlaičius, saugokite…

SABATA – LAISVĖS DIENA

Liepos 13–19 d. Šios savaitės tyrinėjimui skaitykite: Iš 16, 16–18; Iš 20, 8–11; Įst 5, 12–15; Mt 12, 9–13; Kun 25, 1–7. Įsimintina eilutė: „Ir pridūrė: Šabas padarytas žmogui, ne žmogus šabui“ (Mk 2,…

GERESNIO PASAULIO PLANAS

Liepos 6–12d. Šios savaitės tyrinėjimui skaitykite: Iš 3, 7; Mt 22, 37–40; Iš 22, 21–23; Įst 14, 22–29; 26, 1–11; Kun 25, 9–23. Įsimintina eilutė: „Nekeršysi ir nebūsi nusistatęs prieš tautiečius, bet…

DIEVAS SUKŪRĖ…

Birželio 29–liepos 5d. Šios savaitės tyrinėjimui skaitykite: Pr 1 – 3; Apd 17, 28; Ps 148; Ps 24, 1; Pr 4, 1–9; Mt 22, 37–39; Apr 14, 7. Įsimintina eilutė: „Kas skriaudžia vargšą, tas įžeidžia jo Kūrė…