Bažnyčios vaidmuo visuomenėje (2016/III)

Bažnyčios vaidmuo visuomenėje (2016/III))
Parama
Parama

„KAIP MUMS LAUKTI?“

Rugsėjo 17–23 d. Šios savaitės tyrinėjimui skaitykite: Mt 24, 35–25, 46; 2 Pt 3; Jok 2, 14–26; Jn 4, 35–38; 1 Kor 3, 6–8; Apr 21, 1–4. Įsimintina eilutė: „Nebūkite apsileidę, bet uolūs, karštos dvasio…

TARNAVIMAS MIESTUOSE PASKUTINIAISIAIS LAIKAS

Rugsėjo 10–16 d. Šios savaitės tyrinėjimui skaitykite: Apd 18, 1–28; Iš 2, 23–25; Mt 13, 3–9. 18–23; Jn 15, 12–13; 2 Pt 3, 9. Įsimintina eilutė: „Rūpinkitės gerove miesto, į kurį jus ištrėmiau, ir mel…

JĖZUS KVIETĖ JUOS: „SEKITE PASKUI MANE“

Rugsėjo 3–9 d. Šios savaitės tyrinėjimui skaitykite: Jn 10, 1–5. 16; Lk 9, 2; Apr 14, 6–7; Lk 19, 1–10; Apd 26, 11–27; Apr 3, 20. Įsimintina eilutė: „Paskui svetimą jos neseks, bet nuo jo bėgs, nes ne…

JĖZUS LAIMĖJO JŲ PASITIKĖJIMĄ

Rugpjūčio 27 – rugsėjo 2 d. Šios savaitės tyrinėjimui skaitykite: Pr 15, 6; Sk 14, 11; 1 Kor 3, 1–9; Dan 6, 1–3; Neh 2, 1–9; Įst 4, 1–9; Apd 2, 42–47. Įsimintina eilutė: „Tačiau garsas apie Jį sklido…

JĖZUS TARNAVO JŲ POREIKIAMS

Rugpjūčio 20–26 d. Šios savaitės tyrinėjimui skaitykite: Mk 5, 22–43; 10, 46–52; Jn 5, 1–9; Ps 139, 1–13; Mk 2, 1–12; Apd 9, 36–42. Įsimintina eilutė: „Jėzus ėjo per visus miestus ir kaimus, mokydamas…

JĖZUS ATJAUTĖ

Rugpjūčio 13–19 d. Šios savaitės tyrinėjimui skaitykite: 2 Kar 13, 23; Iš 2, 23–25; Lk 7, 11–16; 1 Jn 3, 17; Jn 11, 35; Rom 12, 15; 2 Kor 1, 3–4. Įsimintina eilutė: „Kai išlipo į krantą ir pamatė daug…

JĖZUS TROŠKO JIEMS GERO

Rugpjūčio 6–12 d. Šios savaitės tyrinėjimui skaitykite: Jon 3, 4–4, 6; Lk 19, 38–42; Mt 5, 43–47; 1 Kor 13; Mk 8, 22–25; Fil 2, 3–5; Jok 2, 14–17. Įsimintina eilutė: „Jeruzale, Jeruzale! Tu žudai pran…

JĖZUS BUVO TARP ŽMONIŲ

Liepos 30 – rugpjūčio 5 d. Šios savaitės tyrinėjimui skaitykite: Mt 1, 22–23; Jn 1,14; Lk 15, 3–24; Mt 9, 10–13; Ps 51, 19; 1 Jn 2, 16; Fil 2, 13–15. Įsimintina eilutė: „Pas Jėzų rinkdavosi visokie mu…

JĖZUS IR VISUOMENĖS EVANGELIZAVIMAS

Liepos 23–29 d. Šios savaitės tyrinėjimui skaitykite: Lk 4, 16–19; 10, 25–37; Mt 5, 13; Iz 2, 8; Jn 4, 35–38; Mt 13, 3–9. Įsimintina eilutė: „Jėzus vaikščiojo po visą Galilėją, mokydamas sinagogose, s…

TEISINGUMAS IR GAILESTINGUMAS SENAJAME TESTAMENTE. 2 dalis

Liepos 16–22 d. Šios savaitės tyrinėjimui skaitykite: Ez 37, 1–14; Ef 2, 10; Ez 47, 1–8; Mt 5, 16; Apr 22, 1, 2; Iz 61, 1–11. Įsimintina eilutė: „Kur tik ta upė nutekės, visa, kas gyva ir kruta, gaus…

TEISINGUMAS IR GAILESTINGUMAS SENAJAME TESTAMENTE. 1 dalis

Liepos 9–15 d. Šios savaitės tyrinėjimui skaitykite: Iš 22, 21–23; 23, 2–9; Am 8, 4–7; Iz 1, 13–17; 58, 1–14; Apd 20, 35. Įsimintina eilutė: „Jis gina nuskriaustųjų teises ir alkaniems parūpina duonos…

VIEŠPATAVIMO ATNAUJINIMAS

Liepos 2–8 d. Šios savaitės tyrinėjimui skaitykite: Pr 1, 26–28; Ps 8, 4–10; Pr 2, 15; Rom 8, 20–22; Iš 20, 1–17; Rom 1, 25; 2 Tes 3, 10. Įsimintina eilutė: „Tuomet Dievas tarė: ‘Padarykime žmogų paga…

„VISŲ DALYKŲ ATNAUJINIMAS“

Birželio 25 – liepos 1d. Šios savaitės tyrinėjimui skaitykite: Pr 1, 26–27; Įst 6, 5; Pr 3, 8–19; Jok 4, 4; Gal 4, 19; Mk 2, 1–12; Jn 10, 10. Įsimintina eilutė: „Dievas sukūrė žmogų pagal savo paveiks…

Bažnyčios vaidmuo visuomenėje. Įvadas

Pastorius bendruomenės akivaizdoje laikė iškėlęs Šventąjį Raštą. Knyga buvo susidėvėjusi, skylėta. Seminarijoje jis ir kai kurie jo bendrakursiai Šventajame Rašte pabrėžė kiekvieną eilutę, susijusią s…