Trys kosminės žinios (2023/II)

Trys kosminės žinios
Trys kosminės žinios (2023/II)
Parama
Parama

Trijų Angelų Žinia

1844 m. spalio 15 d., likus savaitei iki Didžiojo nusivylimo, pamaldžioje liuteronų šeimoje Vokietijoje gimė berniukas. Jo vardas buvo Fridrichas Nyčė, ir jis taps vienu įtakingiausių modernizmo ateis…

#1 JĖZUS LAIMI – ŠĖTONAS PRALAIMI

Pirma tema Kovo 25 – 31 d. Šios savaitės tyrinėjimui skaitykite: Apr 12; Ef 5, 25–27, 32; Fil 3, 9; Dan 7, 25; Iz 14, 12–14; Apr 13, 14–17. Įsimintina eilutė: „Ir įnirto slibinas prieš moterį, ir metė…

#2 LIKIMO AKIMIRKA

Antra tema Balandžio 1–7 d. Šios savaitės tyrinėjimui skaitykite: Mt 24, 14; Apr 14, 14–20; Mt 16, 27; Apd 1, 9–11; Mk 4, 26–29; Apr 16, 1. Įsimintina eilutė: „Ir aš regėjau: štai baltas debesis, o an…

#3 AMŽINOJI EVANGELIJA

Trečia tema Balandžio 8–14 d. Šios savaitės tyrinėjimui skaitykite: Apr 14, 6–12; 1 Kor 15, 1–4; Rom 3, 24–26; 1 Pt 1, 18–20; Mt 28, 19–20; Apd 1, 8. Įsimintina eilutė: „Ir aš pamačiau kitą angelą, le…

#4 BIJOKITE DIEVO IR ATIDUOKITE JAM PAGARBĄ

Ketvirta tema Balandžio 15–21 d. Šios savaitės tyrinėjimui skaitykite: Apr 14; Pr 22, 12; Mok 12, 13–14; Kol 3, 1–2; Hbr 12, 1–2; 1 Kor 3, 16–17. Įsimintina eilutė: „Čia pasirodo ištvermė šventųjų, ku…

#5 GEROJI TEISMO NAUJIENA

Penkta tema Balandžio 22–28 d. Šios savaitės tyrinėjimui skaitykite: Apr 14, 7; Ps 51, 1–4; Apr 20, 12; Dan 7, 9. 14. 26; Apr 4, 2–4; Apr 5, 1–12. Įsimintina eilutė: „Jis šaukė galingu balsu: Bijokite…

#6 JO TEISMO VALANDA

Šešta tema Balandžio 29–gegužės 5 d. Šios savaitės tyrinėjimui skaitykite: Dan 8; Dan 9; Ezros 7; Mt 3, 13–17; Rom 5, 6–9; Mk 15, 38; Kun 16, 16. Įsimintina eilutė: „Supraskite, koks dabar laikas. Išm…

#7 KŪRĖJO GARBINIMAS

Septinta tema Gegužės 6–12 d. Šios savaitės tyrinėjimui skaitykite: Apr 1, 9; Iz 40, 26; 2 Kor 5, 17; Kol 1, 17; Apr 4, 11; Jn 19, 16–30. Įsimintina eilutė: „Vertas esi, mūsų Viešpatie ir Dieve, priim…

#8 SABATA IR PABAIGA

Aštunta tema Gegužės 13–19 d. Šios savaitės tyrinėjimui skaitykite: Jok 2, 8–13; Įst 5, 12–15; Ps 33, 6. 9; Apr 14; 2 Pt 3, 13; Apr 21, 1. Įsimintina eilutė: „Ir atskleisti visiems, kaip turi išsipild…

#9 PAINIAVA VADINAMAS MIESTAS

Devinta tema Gegužės 20–26 d. Šios savaitės tyrinėjimui skaitykite: Apr 17, 1–2. 15; Apr 18, 1–4; Apr 17, 4–6; Mt 16, 18; Jer 50, 33–38; Ps 115, 4–8. Įsimintina eilutė: „Jie kovos su Avinėliu, bet Avi…

#10 PASKUTINĖS ŠĖTONO APGAULĖS

Dešimta tema Gegužės 27–birželio 2 d. Šios savaitės tyrinėjimui skaitykite: Apr 12, 9; Apr 16, 13–14; 1 Tes 4, 16–17; Ez 8, 16; Ez 20, 1–20; Apr18, 4–5. Įsimintina eilutė: „Pašventink juos tiesa! Tavo…

#11 DIEVO ANTSPAUDAS IR ŽVĖRIES ŽENKLAS. 1 dalis

Vienuolikta tema Birželio 3 d. Šios savaitės tyrinėjimui skaitykite: Apr 14, 12; Ef 2, 8–10; Mt 27, 45–50; Apr 13, 15–17; Apr 14, 4; Lk 5, 18–26. Įsimintina eilutė: „Ir išvydau kitą angelą, pakylantį…

#12 DIEVO ANTSPAUDAS IR ŽVĖRIES ŽENKLAS. 2 dalis

Dvylikta tema Birželio 10–16 d. Šios savaitės tyrinėjimui skaitykite: Apr 12, 6. 14; Dan 7, 25; 2 Tes 2, 3–4; Įst 6, 8; Įst 11, 18; Iš 20, 8–11. Įsimintina eilutė: Ir išvydau kitą angelą, pakylantį nu…

#13 SPINDINTYS DIEVO ŠLOVE

Trylikta tema Birželio 17–23 d. Šios savaitės tyrinėjimui skaitykite: 1 Tes 5, 1–6; Jn 8, 32; Apr 18, 1; Apr 4, 11; Iš 33, 18–19; Apr 5, 6. 12; Apr 13, 8. Įsimintina eilutė: „Paskui aš išvydau kitą an…