Ganyk mano avis

2017m. Balandis, Gegužė, Birželis

 

 

Atsisiųsk kursą el. knygos formatu.

EPUB formatasMOBI formatas

PAGRINDINĖS TEMOS PETRO 1 IR 2 LAIŠKE

Birželio 17–23 d. Šios savaitės tyrinėjimui skaitykite: Iz 53, 5–6. 9; Kun 16, 16–19; Kun 11, 44; Rom 13, 1–7; 1 Kor 14, 40; 2 Tim 3, 16. Įsimintina eilutė: „Jis pats savo kūne užnešė mūsų nuodėmes ant kryžiaus, kad numirę nuodėmėms, gyventume teisumui. Jūs esate...

VIEŠPATIES DIENA

Birželis 10–16 d. Šios savaitės tyrinėjimui skaitykite: 2 Pt 3, 1–2; Jn 21, 15–17; 2 Pt 3, 3–13; Ps 90, 4; Mt 24, 43–51; 2 Pt 3, 14–18. Įsimintina eilutė: „Jeigu visa turi taip suirti, tai kaipgi jums reikėtų pasižymėti šventu gyvenimu ir maldingumu.“ (2 Pt 3, 11)...

NETIKRI MOKYTOJAI

Birželio 3–9 d. Šios savaitės tyrinėjimui skaitykite: 2 Pt 2, 1–22; Jn 8, 34–36; Mt 12, 43–45; Jud 4–19; Pr 18, 16–33. Įsimintina eilutė: „Jie žada šiems laisvę, patys būdami sugedimo vergai; juk nugalėtasis tampa nugalėjusiojo vergu.“ (2 Pt 2, 19) Pirmame savo laiške...

PRANAŠYSTĖ IR RAŠTAS

Gegužės 27– birželio 2 d. Šios savaitės tyrinėjimui skaitykite: Iz 53, 1–12; Dan 7, 13–14; 2 Pt 1, 16–20; Mt 17, 1–6; 2 Tim 3, 15–17. Įsimintina eilutė: „Mes turime tvirčiausią pranašų žodį. Jūs gerai darote, laikydamiesi jo tarsi žiburio, šviečiančio tamsioje...

BŪKITE, KAS ESATE

Gegužės 20–26 d. Šios savaitės tyrinėjimui skaitykite: 2 Pt 1, 1–15; Ef 2, 8; Rom 5, 3–5; Hbr 10, 38; Rom 6, 11; 1 Kor 15, 12–57. Įsimintina eilutė: „Todėl parodykite visą stropumą, kad savo tikėjimu ugdytumėte dorybę, dorybe – pažinimą, pažinimu – susivaldymą,...

JĖZUS PETRO LAIŠKUOSE

Gegužės 13–19 d. Šios savaitės tyrinėjimui skaitykite: 1 Pt 1, 18–19; Kol 1, 13–14; Iz 53, 1–12; Jn 11, 25; Ps 18, 51; 2 Pt 1, 1. Įsimintina eilutė: „Jis pats savo kūne užnešė mūsų nuodėmes ant kryžiaus, kad numirę nuodėmėms, gyventume teisumui. Jūs esate pagydyti Jo...

TARNAUTI VADOVAUJANT

Gegužės 6–12 d. Šios savaitės tyrinėjimui skaitykite: 1 Pt 5, 1–10; Apd 6, 1–6; Jer 10, 21; Mt 20, 24–28; Pat 3, 34; Apr 12, 7–9. Įsimintina eilutė: „Paveskite Jam visus savo rūpesčius, nes Jis jumis rūpinasi.“ (1 Pt 5, 7) Augančių bendruomenių tyrimai beveik visada...

KENTĖTI DĖL KRISTAUS

Balandžio 29 – gegužės 5 d. Šios savaitės tyrinėjimui skaitykite: 1 Pt 1, 6; 3, 13–22; 2 Tim 3, 12; 1 Pt 4, 12–14; Apr 12, 17; 1 Pt 4, 17–19. Įsimintina eilutė: „Juk jūs tam pašaukti, nes ir Kristus kentėjo už jus, palikdamas jums pavyzdį, kad eitumėte Jo pėdomis.“ (1...

GYVENTI DĖL DIEVO

Balandis 22–28 d. Šios savaitės tyrinėjimui skaitykite: 1 Pt 3, 8–12; Gal 2, 20; 1 Pt 4, 1–2; Rom 6, 1–11; 1 Pt 4, 3–11; 2 Sam 11, 4. Įsimintina eilutė: „Mat Viešpaties žvilgsnis lydi teisiuosius, ir Jo ausys išgirs jų maldas, bet Viešpaties veidas – prieš darančius...

SOCIALINIAI SANTYKIAI

Balandžio 15–21 d. Šios savaitės tyrinėjimui skaitykite: 1 Pt 2, 13–23; 1 Pt 3, 1–7; 1 Kor 7, 12–16; Gal 3, 27–28; Apd 5, 27–32; Kun 19, 18. Įsimintina eilutė: „Visų pirma turėkite apsčiai meilės vieni kitiems, nes meilė uždengia nuodėmių gausybę.“ (1 Pt 4, 8) Petro...

KARALIŠKOJI KUNIGYSTĖ

Balandžio 8–14 d. Šios savaitės tyrinėjimui skaitykite: 1 Pt 2, 1–3; Hbr 4, 12;1 Pt 2, 4–8; Iz 28, 16; Iš 19, 3–6; 1 Pt 2, 5. 9–10. Įsimintina eilutė: „O jūs esate išrinktoji giminė, karališkoji kunigystė, šventoji tauta, įsigytoji liaudis, pašaukta išgarsinti...

NEGENDANTIS PAVELDAS

Balandžio 1–7 d. Šios savaitės tyrinėjimui skaitykite: 1 Pt 1, 1–2; Jn 3, 16; Ez 33, 11; 1 Pt 1, 3–21; Kun 11, 44–45; 1 Pt 1, 22–25. Įsimintina eilutė: „Klusnumu tiesai nuskaidrinę savo sielas neveidmainiškai brolių meilei, karštai iš širdies mylėkite vieni kitus.“ (1...

PETRAS

Kovo 25–31 d. Šios savaitės tyrinėjimui skaitykite: Lk 5, 1–11; Mt 16, 13–17; Mt 14, 22–33; Lk 22, 31–33. 54–62; Gal 2, 11–14. Įsimintina eilutė: „Bet, pamatęs vėjo smarkumą, jis nusigando ir, pradėjęs skęsti, sušuko: ‘Viešpatie, gelbėk mane!’ Tuojau ištiesęs ranką,...

Archives