Psalmių knyga (2024/I)

Psalmių knyga (2024/I)
Psalmių knyga (2024/I)
Parama
Parama

Psalmės – kur susitinka Dievo ir žmonių širdis

Psalmės yra Šventojo Rašto aukščiausios išraiškos maldos ir giesmės. Psalmės, ištartos šlovinant, džiūgaujant, liūdint ir nusiviliant, kalbant ar giedant ir privačiai, ir viešai, pasauliečių, karalių,…

1# KAIP SKAITYTI PSALMES

Pirma tema Gruodžio 30 – sausio 5 d. Šios savaitės tyrinėjimui skaitykite: 1 Met 16, 7; Neh 12, 8; Ps 25, 1–5; Ps 33, 1–3; Rom 8, 26–27; Ps 82, 8; Ps 121, 7. Įsimintina eilutė: „Paskui Jėzus tarė jiem…

#2 IŠMOKYK MUS MELSTIS

Antra tema Sausio 6–12 d. Šios savaitės tyrinėjimui skaitykite: Ps 105, 5; Kol 3, 16; Jok 5, 13; Ps 44; Ps 22; Ps 13; Ps 60, 2–6. Įsimintina eilutė: „Kartą Jėzus vienoje vietoje meldėsi. Jam baigus ma…

#3 VIEŠPATS KARALIAUJA

Trečia tema  Sausio 13–19 d. Šios savaitės tyrinėjimui skaitykite: Ps 8; Ps 100; Ps 97; Ps 75; Ps 105, 7−10; Gal 3, 26–29; Ps 25, 10. Įsimintina eilutė: „VIEŠPATS yra Karalius; Jis apsisiautęs didybe.…

#4 VIEŠPATS KLAUSOSI IR IŠGELBSTI

Ketvirta tema Sausio 20–26 d. Šios savaitės tyrinėjimui skaitykite: Ps 139, 1–18; Ps 121; Ps 17, 8; Mt 23, 37; 1 Kor 10, 1–4; Hbr 4, 15–16. Įsimintina eilutė: „Šaukiasi teisieji pagalbos, VIEŠPATS kla…

#5 VIEŠPATIES GIESMĖS GIEDOJIMAS SVETIMOJE ŽEMĖJE

Penkta tema Sausio 27 – vasario 2 d. Šios savaitės tyrinėjimui skaitykite: Ps 79, 5–13; Ps 88, 4–13; Ps 69, 2–4; Ps 22, 2; Ps 77; Ps 73, 1–20; 1 Pt 1, 17. Įsimintina eilutė: „Kaipgi galime mes giedoti…

#6 AŠ PAKILSIU

Šešta tema Vasario 3–9d. Šios savaitės tyrinėjimui skaitykite: Ps 18, 4–19; Ps 41, 2–4; Įst 15, 7–11; Ps 82; Ps 96, 6–10; Ps 99, 1–4; Rom 8, 34. Įsimintina eilutė: „Kadangi jie plėšia vargšus, ir betu…

#7 TAVO GERUMAS DIDIS KAIP DANGUS

Septinta tema Vasario 10–16 d. Šios savaitės tyrinėjimui skaitykite: Ps 136; Ps 51; Ps 130; Ps 113; Ps 123. Įsimintina eilutė: „Tautose dėkosiu Tau, Viešpatie, giedosiu Tau šlovės giesmę tarp pagonių.…

#8 IŠMINTIS DORAI GYVENTI

Aštunta tema Vasario 17–23d. Šios savaitės tyrinėjimui skaitykite: Ps 119, 1–16; Ps 90; Jn 3, 16; Ps 95, 7–11; Ps 141; Ps 128.  Įsimintina eilutė: „Tad mokyk mus skaičiuoti savo dienas, kad įgytu…

#9 GARBĖ TAM, KURIS ATEINA VIEŠPATIES VARDU

Devinta tema Vasario 24–kovo 1 d. Šios savaitės tyrinėjimui skaitykite: Ps 23; Jn 10, 11–15; Ps 22; Ps 89, 28–33; Kol 1, 16; Ps 2; Hbr 7, 20–28. Įsimintina eilutė: „Akmuo, kurį statytojai atmetė, tapo…

#10 PRAEITIES PAMOKOS

Dešimta tema Kovo 2–8 d. Šios savaitės tyrinėjimui skaitykite: Ps 78; Ps 105; Gal 3, 29; Ps 106; Ps 80; Sk 6, 22–27; Ps 135. Įsimintina eilutė: „Dalykus, kuriuos girdėjome ir žinojome, apie kuriuos mu…

#11 DIEVO ILGĖJIMASIS SIONE

Vienuolikta tema Kovo 9–15 d. Šios savaitės tyrinėjimui skaitykite: Ps 84; Apr 21, 3; Ps 122; Ps 87; Gal 3, 28–29; Mt 28, 18–20; Ps 46; Ps 125. Įsimintina eilutė: „Trokštu ir ilgiuosi VIEŠPATIES Švent…

#12 NEPALIAUJANTIS GARBINIMAS#12

Dvylikta tema Kovo 16–2d. Šios savaitės tyrinėjimui skaitykite: Ps 134; Iz 42, 10–12; Apr 14, 3; Ps 15; Ps 101, 1–3; Ps 96; Apr 14, 6–12; Jn 4, 23–24. Įsimintina eilutė: „Giedosiu VIEŠPAČIUI, kolei gy…

#13 LAUK VIEŠPATIES#13

Trylikta tema Kovo 23–29 d. Šios savaitės tyrinėjimui skaitykite: Ps 27, 14; Rom 8, 18–25; Ps 131; Mt 18, 3; Ps 126; Ps 92; Mk 16, 1–8; 2 Pt 1, 19. Įsimintina eilutė: „Pasitikėk VIEŠPAČIU ir būk stipr…