Pradžia (2022/II)

Pradžia 2022/II
Pradžia 2022/II
Parama
Parama

Pradžia

Pradžios knyga yra apie Jėzų – Jėzus yra mūsų Kūrėjas, Jėzus – mūsų išlaikytojas, Jėzus – mūsų Atpirkėjas. Rašydamas tūkstantmečius po to, kai Mozė užrašė patį Pradžios knygos tekstą, ir per tuos amži…

#1 SUKŪRIMAS

Pirma tema Kovo 26 – balandžio 1 d. Šios savaitės tyrinėjimui skaitykite: Ps 100, 1–3; Pr 1–2; Iš 20, 8–11; Iš 40, 33; Mt 25, 14–30; Mt 19, 7–9. Įsimintina eilutė: „Pradžioje Dievas sukūrė dangų ir že…

#2 NUOPUOLIS

Antra tema Balandžio 2–8 d. Šios savaitės tyrinėjimui skaitykite: Pr 3; 2 Kor 11, 3; Apr 12, 7–9; Jn 8, 44; Rom 16, 20; Hbr 2, 14; 1 Tim 2, 14–15. Įsimintina eilutė: „Aš sukelsiu priešiškumą tarp tavę…

#3 KAINAS IR JO PALIKIMAS

Trečia tema Balandžio 9–15 d. Šios savaitės tyrinėjimu skaitykite: Pr 4; Hbr 11, 4; Mch 6, 7; Iz 1, 11; 1 Kor 10, 13; 1 Jn 3, 12; Pr 5; Pr 6, 1–5. Įsimintina eilutė: „Jei gera darai, argi nebūsi pripa…

#4 TVANAS

Ketvirta tema Balandžio 16–22 d. Šios savaitės tyrinėjimui skaitykite: Pr 6, 13–7, 10; 2 Pt 2, 5–9; Pr 7; Rom 6, 1–6; Ps 106, 4; Pr 8; Pr 9, 1–17. Įsimintina eilutė: „Kaip yra buvę Nojaus dienomis, ta…

#5 VISOS TAUTOS IR BABELIS

Penkta tema Balandžio 23–29 d. Šios savaitės tyrinėjimui skaitykite: Pr 9, 18–11, 9; Lk 10, 1; Mt 1, 1–17; Lk 1, 26–33; Ps 139, 7–12; Pr 1, 28; Pr 9, 1. Įsimintina eilutė: „Tada jis buvo pavadintas Ba…

#6 ABRAOMO ŠAKNYS

Šešta tema Balandžio 30 – gegužės 6 d. Šios savaitės tyrinėjimui skaitykite: Pr 12; Iz 48, 20; Iz 36, 6. 9; Jer 2, 18; Pr 13; Pr 14; Hbr 7, 1–10. Įsimintina eilutė: „Tikėdamas Abraomas paklausė šaukim…

#7 SANDORA SU ABRAOMU

Septinta tema Gegužės 7–13 d. Šios savaitės tyrinėjimui skaitykite: Pr 15, 1–19, 29; Rom 4, 3–4. 9. 22; Gal 4, 21–31; Rom 4, 11; Rom 9, 9; Am 4, 11. Įsimintina eilutė: „Bet Abraomas atsakė: Viešpatie…

#8 PAŽADAS

Aštunta tema Gegužės 14–20 d. Šios savaitės tyrinėjimui skaitykite: Pr 22; Hbr 11, 17; Kun 18, 21; Jn 1, 1–3; Rom 5, 6–8; Pr 23–25; Rom 4, 1–12. Įsimintina eilutė: „Abraomas buvo senyvo amžiaus ir pag…

#9 ĮGYVENDINTOJAS JOKŪBAS

Devinta tema Gegužės 21–27 d. Šios savaitės tyrinėjimui skaitykite: Pr 25, 21–34; Pr 28, 10–22; Pr 11, 1–9; Pr 29, 1–30; Pr 30, 25–32. Įsimintina eilutė: „Ezavas pratarė: Argi veltui jis buvo pavadint…

#10 JOKŪBAS – IZRAELIS

Dešimta tema Gegužės 28– birželio 3 d. Šios savaitės tyrinėjimui skaitykite: Pr 32, 22–31; Oz 12, 3–4; Jer 30, 5–7; Pr 33; Pr 34, 30–35, 29. Įsimintina eilutė: „Anas tarė: ‘Nuo šiol tavo vardas bus ne…

#11 JUOZAPAS SAPNŲ ŽINOVAS

Vienuolikta tema Birželio 4–10 d. Šios savaitės tyrinėjimui skaitykite: Pr 37; Mt 20, 26–27; Apd 7, 9; Pr 38; Pr 39; Pr 40, 1–41, 36. Įsimintina eilutė: „Vieni kitiems jie sakė: ‘Va, ateina tas sapnuo…

#12 JUOZAPAS EGIPTO VALDYTOJAS

Dvylikta tema Birželio 11–17 d. Šios savaitės tyrinėjimui skaitykite: Pr 41, 37–46; 1 Kar 3, 12; Pr 42; Rom 5, 7–11; Pr 43; Pr 44; Pr 45. Įsimintina eilutė: „Žiūrėk, – sakė faraonas Juozapui, – skiriu…

#13 IZRAELIS EGIPTE

Trylikta tema Birželio 18–24 d. Šios savaitės tyrinėjimui skaitykite: Pr 46; Rom 10, 12–13; Pr 47; Pr 48; Apd 3, 25–26; Pr 49; Fil 2, 10; Pr 49, 29–50, 21. Įsimintina eilutė: „Jokūbas apsigyveno Egipt…