Izaijas: “Paguoskite Mano tautą” (2021/I)

Izaijas: “Paguoskite Mano tautą”
Parama
Parama

„Paguoskite Mano tautą“

Nuo to karto, kai buvo pirmą kartą ištarti, pranašo Izaijo žodžiai įsirėžė į mūsų sąmonę. Yra nepamirštamų žodžių, kupinų ne tik prasmės, bet ir vilties bei pažadų, tokių žodžių, kaip antai: „Dievas s…

LYDERYSTĖS KRIZĖ

Sausio 2–8 d. Šios savaitės tyrinėjimui skaitykite: Iz 6, 1–4; Iz 6, 5–7; Iz 6, 8; Iz 6, 9–13. Įsimintina eilutė: „Karaliaus Uzijo mirties metais regėjau Viešpatį, sėdintį aukštame ir didingame soste.…

KAI JŪSŲ PASAULIS GRIŪVA

Sausio 9–15 d. Šios savaitės tyrinėjimui skaitykite: Iz 7, 1–9; Iz 7, 10–13; Iz 7, 14. Įsimintina eilutė: „Tik tvirtai tikėdami, tvirtai stovėsite!“ (Iz 7, 9) Vieną sabatą po pamaldų Konė (Connie) ir…

SUNKUSIS KELIAS

Sausio 16–22 d. Šios savaitės tyrinėjimui skaitykite: Iz 7, 14–16; Iz 7, 17–25; Iz 8, 1–10; Iz 8, 11–15; Iz 8, 16–22. Įsimintina eilutė: „Aš pasitikiu Viešpačiu, kuris slepia savo veidą nuo Jokūbo nam…

KILNUSIS RAMYBĖS KUNIGAIKŠTIS

Sausio 23 – 29 d. Šios savaitės tyrinėjimui skaitykite: Iz 9, 1–5; Iz 9, 5–6; Iz 9, 7–10: 34; Iz 11; Iz 12, 1–6. Įsimintina eilutė: „Juk kūdikis mums gimė! Sūnus mums duotas! Jis bus mūsų valdovas. Jo…

DĖJIMASIS DIEVU

Sausio 30 – vasario 5 d. Šios savaitės tyrinėjimui skaitykite: Iz 13; Iz 13, 2–22; Iz 14; Iz 24–27. Įsimintina eilutė: „Štai mūsų Dievas! Juo mes pasitikėjome, ir Jis mus išgelbėjo! Štai Viešpats! Juo…

ASIRŲ PRALAIMĖJIMAS

Vasario 6–12 d. Šios savaitės tyrinėjimui skaitykite: Iz 36, 1; Iz 36, 2–20; Iz 36, 21–37, 20; Iz 37, 21–38; Iz 38; Iz 39. Įsimintina eilutė: „Galybių Viešpatie, Izraelio Dieve, virš kerubų soste sėdi…

„PAGUOSKITE MANO TAUTĄ“

Vasario 13–19 d. Šios savaitės tyrinėjimui skaitykite: Iz 40, 1–2; Iz 40, 3–8; Iz 40, 9–11; Iz 40, 12–31. Įsimintina eilutė: „Užlipk ant aukšto kalno, džiugiosios žinios skelbėjau Sione! Galingai pake…

TARNAUTI IR GELBĖTI

Vasario 20–26 d. Šios savaitės tyrinėjimui skaitykite: Iz 41; Iz 42, 1–7; Iz 44, 26–45, 6; Iz 49, 1–12. Įsimintina eilutė: „Štai Mano tarnas, kurį Aš remiu, Mano išrinktasis, kuriuo Aš gėriuosi. Apgau…

DARYTI TAI, KAS NESUVOKIAMA

Vasario 27 – kovo 5 d . Šios savaitės tyrinėjimui skaitykite: Iz 50, 4–10; Iz 52, 13–53, 12; Iz 53, 3–9; Iz 53, 10–12. Įsimintina eilutė: „Bet Jis buvo sužalotas dėl mūsų nusižengimų, ant Jo krito kir…

MYLĖTI

Kovo 6–12 d. Šios savaitės tyrinėjimui skaitykite: Iz 55, 1–7; Iz 55, 6–13; Iz 58, 1–12; Iz 58, 13–14. Įsimintina eilutė: „Kai… duodi alkstančiam duonos ir palengvini varguolio gyvenimą, šviesa…

TAUTŲ ILGESYS

Kovo 13–19 d. Šios savaitės tyrinėjimui skaitykite: Iz 59; Iz 59, 15–21; Iz 60, 1–2; Iz 61; Iz 61, 2. Įsimintina eilutė: „Tautos ateis prie tavo šviesos ir karaliai prie tavo tekančio spindesio.“ (Iz…

PLANETOS ŽEMĖS ATGIMIMAS

Kovo 20–26 d. Šios savaitės tyrinėjimui skaitykite: Iz 65, 17–25; Iz 66, 1–19; Iz 66, 19–21; Iz 66, 21; Iz 66, 22–24. Įsimintina eilutė: „Štai jau kuriu naują dangų ir naują žemę. O to, kas buvo, niek…