ŠVENTOSIOS DVASIOS DARBAS

ŠVENTOSIOS DVASIOS DARBAS

Kovo 18–24 d. Šios savaitės tyrinėjimui skaitykite: Jn 16, 8–11; Rom 5, 10; Hbr 4, 15–16; 1 Pt 5, 8–9; 1 Jn 5, 12–13; Ps 31, 25. Įsimintina eilutė: „Taigi vilties Dievas jus, gyvenančius tikėjimu, tepripildo visokių džiaugsmų ir ramybės, kad Šventosios Dvasios galybe būtumėte pertekę vilties.“ (Rom 15, 13) Mums baigiant tyrinėti šį ketvirtį…

Read MoreLong right arrow

ŠVENTOSIOS DVASIOS LIŪDINIMAS IR PRIEŠINIMASIS DVASIAI

Kovo 11–17 d. Šios savaitės tyrinėjimui skaitykite: Apd 7, 51; Hbr 10, 24–25; Ef 4, 25–5, 2; 1 Tes 5, 19–21; Mk 3, 28–29. Įsimintina eilutė: „Ir neliūdinkite Šventosios Dievo Dvasios, kuria esate paženklinti atpirkimo dienai.“ (Ef 4, 30) Šventoji Dvasia turi išskirtinį sugebėjimą vesti nusidėjėlius į jų tikros nuodėmingos būklės suvokimą. Dvasia taip pat…

Read MoreLong right arrow

ŠVENTOJI DVASIA, ŽODIS IR MALDA

[et_pb_section admin_label=”section”] [et_pb_row admin_label=”row”] [et_pb_column type=”4_4″] [et_pb_text admin_label=”Text”] Kovo 4–10 d. Šios savaitės tyrinėjimui skaitykite: Jn 15, 7; Mt 7, 7; Ps 66, 18; Jok 1, 6–8; 1 Jn 5, 14–15; Apd 2, 38. Įsimintina eilutė: „O ir Dvasia ateina pagalbon mūsų silpnumui. Mes juk nežinome, ko turėtume deramai melsti, todėl pati Dvasia užtaria mus…

Read MoreLong right arrow

ŠVENTOJI DVASIA IR DVASIOS DOVANOS

Vasario 18–24 d. Šios savaitės tyrinėjimui skaitykite: 1 Kor 12, 4–7. 11; Ef 4, 7; 1 Kor 12, 14–31; Rom 12, 3–8; 1 Jn 4, 1–3. Įsimintina eilutė: „Esama skirtingų malonės dovanų, tačiau ta pati Dvasia. Esama skirtingų tarnysčių, tačiau tas pats Viešpats. Ir esama skirtingų darbų, tačiau tas pats Dievas, kuris visa veikia visame…

Read MoreLong right arrow

ŠVENTOJI DVASIA IR DVASIOS VAISIUS

Vasario 11–17 d. Šios savaitės tyrinėjimui skaitykite: Jn 15, 1–11; Gal 5, 22; 1 Kor 13; Rom 14, 17; Ef 5, 9; Mt 5, 5. Įsimintina eilutė: „Dvasios vaisius yra meilė, džiaugsmas, ramybė, kantrybė, malonumas, gerumas, ištikimybė, romumas, susivaldymas. Tokiems dalykams nėra Įstatymo.“ (Gal 5, 22–23) Dvasios vaisius – tai tikroji krikščioniško gyvenimo esmė. Nors…

Read MoreLong right arrow

ŠVENTOJI DVASIA IR ŠVENTAS GYVENIMAS

Vasario 4–10 d. Šios savaitės tyrinėjimui skaitykite: 1 Pt 1, 14–16; Iz 6, 3; Hbr 12, 14; 1 Kor 6, 11; 1 Tim 1, 8; Ps 15, 1–2. Įsimintina eilutė: „Pats ramybės Dievas jus tobulai tepašventina ir teišlaiko sveiką bei nepeiktiną jūsų dvasią, sielą ir kūną mūsų Viešpaties Jėzaus atėjimui.“ (1 Tes 5, 23) Lengva…

Read MoreLong right arrow

KRIKŠTAS IR PRIPILDYMAS ŠVENTĄJA DVASIA

Sausio 28–vasario 3 d. Šios savaitės tyrinėjimui skaitykite: Mk 1, 8; Ef 5, 18; Apd 13, 52; Lk 11, 8–10; Apd 5, 32; Gal 5, 16–26. Įsimintina eilutė: „Vagis ateina tik vogti, žudyti, naikinti. Aš atėjau, kad žmonės turėtų gyvenimą, kad apsčiai jo turėtų.“ (Jn 10, 10) Krikščionys turi būti pilni Šventosios Dvasios. Be Dvasios,…

Read MoreLong right arrow

ŠVENTOSIOS DVASIOS ASMUO

Sausio 21–27 d. Šios savaitės tyrinėjimui skaitykite: Jn 16, 13–14; Rom 8, 14–16; Rom 15, 13; Jn 14, 6; Jn 17, 17; Rom 5, 5. Įsimintina eilutė: „O Globėjas – Šventoji Dvasia, kurį Mano vardu Tėvas atsiųs, – Jis išmokys jus visko ir viską primins, ką esu jums pasakęs.“ (Jn 14, 26) Kadangi Šventoji Dvasia … Continued

Read MoreLong right arrow

ŠVENTOSIOS DVASIOS DIEVIŠKUMAS

Sausio 14–20 d. Šios savaitės tyrinėjimui skaitykite: Apd 5, 1–4; 1 Kor 2, 10–11; Iz 63, 10–14; Tit 3, 4–6; Rom 8, 11; 1 Pt 1, 2. Įsimintina eilutė: „Viešpaties Jėzaus Kristaus malonė, Dievo meilė ir Šventosios Dvasios bendrystė tebūna su jumis visais!“ (2 Kor 13, 13) Visame Šventajame Rašte Dievo Tėvo dieviškumas yra tiesiog … Continued

Read MoreLong right arrow

ŠVENTOJI DVASIA. DARBAS UŽKULISIUOSE

Sausio 7–13 d. Šios savaitės tyrinėjimui skaitykite: Ez 37, 5. 9; Pr 1, 2; Job 26, 13; Iš 31, 1–5; Jn 16, 13–14; Gal 5, 16–23. Įsimintina eilutė: „Ji pašlovins Mane, nes ims iš to, kas Mano, ir jums tai paskelbs.“ (Jn 16, 14) Rašte Šventajai Dvasiai neskiriamas toks pat dėmesys, kaip Tėvui ir Sūnui.…

Read MoreLong right arrow