TARNAUTI VADOVAUJANT

Gegužės 6–12 d. Šios savaitės tyrinėjimui skaitykite: 1 Pt 5, 1–10; Apd 6, 1–6; Jer 10, 21; Mt 20, 24–28; Pat 3, 34; Apr 12, 7–9. Įsimintina eilutė: „Paveskite Jam visus savo rūpesčius, nes Jis jumis rūpinasi.“ (1 Pt 5, 7) Augančių bendruomenių tyrimai beveik visada...

KENTĖTI DĖL KRISTAUS

Balandžio 29 – gegužės 5 d. Šios savaitės tyrinėjimui skaitykite: 1 Pt 1, 6; 3, 13–22; 2 Tim 3, 12; 1 Pt 4, 12–14; Apr 12, 17; 1 Pt 4, 17–19. Įsimintina eilutė: „Juk jūs tam pašaukti, nes ir Kristus kentėjo už jus, palikdamas jums pavyzdį, kad eitumėte Jo pėdomis.“ (1...

GYVENTI DĖL DIEVO

Balandis 22–28 d. Šios savaitės tyrinėjimui skaitykite: 1 Pt 3, 8–12; Gal 2, 20; 1 Pt 4, 1–2; Rom 6, 1–11; 1 Pt 4, 3–11; 2 Sam 11, 4. Įsimintina eilutė: „Mat Viešpaties žvilgsnis lydi teisiuosius, ir Jo ausys išgirs jų maldas, bet Viešpaties veidas – prieš darančius...

SOCIALINIAI SANTYKIAI

Balandžio 15–21 d. Šios savaitės tyrinėjimui skaitykite: 1 Pt 2, 13–23; 1 Pt 3, 1–7; 1 Kor 7, 12–16; Gal 3, 27–28; Apd 5, 27–32; Kun 19, 18. Įsimintina eilutė: „Visų pirma turėkite apsčiai meilės vieni kitiems, nes meilė uždengia nuodėmių gausybę.“ (1 Pt 4, 8) Petro...

KARALIŠKOJI KUNIGYSTĖ

Balandžio 8–14 d. Šios savaitės tyrinėjimui skaitykite: 1 Pt 2, 1–3; Hbr 4, 12;1 Pt 2, 4–8; Iz 28, 16; Iš 19, 3–6; 1 Pt 2, 5. 9–10. Įsimintina eilutė: „O jūs esate išrinktoji giminė, karališkoji kunigystė, šventoji tauta, įsigytoji liaudis, pašaukta išgarsinti...

NEGENDANTIS PAVELDAS

Balandžio 1–7 d. Šios savaitės tyrinėjimui skaitykite: 1 Pt 1, 1–2; Jn 3, 16; Ez 33, 11; 1 Pt 1, 3–21; Kun 11, 44–45; 1 Pt 1, 22–25. Įsimintina eilutė: „Klusnumu tiesai nuskaidrinę savo sielas neveidmainiškai brolių meilei, karštai iš širdies mylėkite vieni kitus.“ (1...