PAGRINDINĖS TEMOS PETRO 1 IR 2 LAIŠKE

PAGRINDINĖS TEMOS PETRO 1 IR 2 LAIŠKE

Birželio 17–23 d. Šios savaitės tyrinėjimui skaitykite: Iz 53, 5–6. 9; Kun 16, 16–19; Kun 11, 44; Rom 13, 1–7; 1 Kor 14, 40; 2 Tim 3, 16. Įsimintina eilutė: „Jis pats savo kūne užnešė mūsų nuodėmes ant kryžiaus, kad numirę nuodėmėms, gyventume teisumui. Jūs esate pagydyti Jo žaizdomis.“ (1 Pt 2, 24) Petro pirmas…

Read MoreLong right arrow

VIEŠPATIES DIENA

Birželis 10–16 d. Šios savaitės tyrinėjimui skaitykite: 2 Pt 3, 1–2; Jn 21, 15–17; 2 Pt 3, 3–13; Ps 90, 4; Mt 24, 43–51; 2 Pt 3, 14–18. Įsimintina eilutė: „Jeigu visa turi taip suirti, tai kaipgi jums reikėtų pasižymėti šventu gyvenimu ir maldingumu.“ (2 Pt 3, 11) Praeityje netikintys Dievą žmonės buvo laikomi nepatikimais, … Continued

Read MoreLong right arrow

NETIKRI MOKYTOJAI

Birželio 3–9 d. Šios savaitės tyrinėjimui skaitykite: 2 Pt 2, 1–22; Jn 8, 34–36; Mt 12, 43–45; Jud 4–19; Pr 18, 16–33. Įsimintina eilutė: „Jie žada šiems laisvę, patys būdami sugedimo vergai; juk nugalėtasis tampa nugalėjusiojo vergu.“ (2 Pt 2, 19) Pirmame savo laiške Petras su dideliu ganytojo rūpestingumu siekė padrąsinti skaitytojus dėl persekiojimo pavojų.…

Read MoreLong right arrow

PRANAŠYSTĖ IR RAŠTAS

Gegužės 27– birželio 2 d. Šios savaitės tyrinėjimui skaitykite: Iz 53, 1–12; Dan 7, 13–14; 2 Pt 1, 16–20; Mt 17, 1–6; 2 Tim 3, 15–17. Įsimintina eilutė: „Mes turime tvirčiausią pranašų žodį. Jūs gerai darote, laikydamiesi jo tarsi žiburio, šviečiančio tamsioje vietoje, kol išauš diena ir jūsų širdyse užtekės aušrinė.“ (2 Pt 1, 19)…

Read MoreLong right arrow

BŪKITE, KAS ESATE

Gegužės 20–26 d. Šios savaitės tyrinėjimui skaitykite: 2 Pt 1, 1–15; Ef 2, 8; Rom 5, 3–5; Hbr 10, 38; Rom 6, 11; 1 Kor 15, 12–57. Įsimintina eilutė: „Todėl parodykite visą stropumą, kad savo tikėjimu ugdytumėte dorybę, dorybe – pažinimą, pažinimu – susivaldymą, susivaldymu – ištvermę, ištverme – maldingumą, maldingumu – brolybę, o brolybe … Continued

Read MoreLong right arrow

JĖZUS PETRO LAIŠKUOSE

Gegužės 13–19 d. Šios savaitės tyrinėjimui skaitykite: 1 Pt 1, 18–19; Kol 1, 13–14; Iz 53, 1–12; Jn 11, 25; Ps 18, 51; 2 Pt 1, 1. Įsimintina eilutė: „Jis pats savo kūne užnešė mūsų nuodėmes ant kryžiaus, kad numirę nuodėmėms, gyventume teisumui. Jūs esate pagydyti Jo žaizdomis.“ (1 Pt 2, 24) Po Petro 1…

Read MoreLong right arrow

TARNAUTI VADOVAUJANT

Gegužės 6–12 d. Šios savaitės tyrinėjimui skaitykite: 1 Pt 5, 1–10; Apd 6, 1–6; Jer 10, 21; Mt 20, 24–28; Pat 3, 34; Apr 12, 7–9. Įsimintina eilutė: „Paveskite Jam visus savo rūpesčius, nes Jis jumis rūpinasi.“ (1 Pt 5, 7) Augančių bendruomenių tyrimai beveik visada pabrėžia efektyvaus vadovavimo svarbą. Tokio vadovavimo vizija yra paimta…

Read MoreLong right arrow

KENTĖTI DĖL KRISTAUS

Balandžio 29 – gegužės 5 d. Šios savaitės tyrinėjimui skaitykite: 1 Pt 1, 6; 3, 13–22; 2 Tim 3, 12; 1 Pt 4, 12–14; Apr 12, 17; 1 Pt 4, 17–19. Įsimintina eilutė: „Juk jūs tam pašaukti, nes ir Kristus kentėjo už jus, palikdamas jums pavyzdį, kad eitumėte Jo pėdomis.“ (1 Pt 2, 21) Krikščionybės … Continued

Read MoreLong right arrow

GYVENTI DĖL DIEVO

Balandis 22–28 d. Šios savaitės tyrinėjimui skaitykite: 1 Pt 3, 8–12; Gal 2, 20; 1 Pt 4, 1–2; Rom 6, 1–11; 1 Pt 4, 3–11; 2 Sam 11, 4. Įsimintina eilutė: „Mat Viešpaties žvilgsnis lydi teisiuosius, ir Jo ausys išgirs jų maldas, bet Viešpaties veidas – prieš darančius pikta.“ (1 Pt 3, 12) Rašiusieji Bibliją … Continued

Read MoreLong right arrow

SOCIALINIAI SANTYKIAI

Balandžio 15–21 d. Šios savaitės tyrinėjimui skaitykite: 1 Pt 2, 13–23; 1 Pt 3, 1–7; 1 Kor 7, 12–16; Gal 3, 27–28; Apd 5, 27–32; Kun 19, 18. Įsimintina eilutė: „Visų pirma turėkite apsčiai meilės vieni kitiems, nes meilė uždengia nuodėmių gausybę.“ (1 Pt 4, 8) Petro laiškas taip pat sprendžia kai kuriuos sunkius anuometinius…

Read MoreLong right arrow