ŠVENTOSIOS DVASIOS DARBAS

Kovo 18–24 d. Šios savaitės tyrinėjimui skaitykite: Jn 16, 8–11; Rom 5, 10; Hbr 4, 15–16; 1 Pt 5, 8–9; 1 Jn 5, 12–13; Ps 31, 25. Įsimintina eilutė: „Taigi vilties Dievas jus, gyvenančius tikėjimu, tepripildo visokių džiaugsmų ir ramybės, kad Šventosios Dvasios galybe...

ŠVENTOJI DVASIA, ŽODIS IR MALDA

Kovo 4–10 d. Šios savaitės tyrinėjimui skaitykite: Jn 15, 7; Mt 7, 7; Ps 66, 18; Jok 1, 6–8; 1 Jn 5, 14–15; Apd 2, 38. Įsimintina eilutė: „O ir Dvasia ateina pagalbon mūsų silpnumui. Mes juk nežinome, ko turėtume deramai melsti, todėl pati Dvasia užtaria mus...

ŠVENTOJI DVASIA IR DVASIOS DOVANOS

Vasario 18–24 d. Šios savaitės tyrinėjimui skaitykite: 1 Kor 12, 4–7. 11; Ef 4, 7; 1 Kor 12, 14–31; Rom 12, 3–8; 1 Jn 4, 1–3. Įsimintina eilutė: „Esama skirtingų malonės dovanų, tačiau ta pati Dvasia. Esama skirtingų tarnysčių, tačiau tas pats Viešpats. Ir esama...

ŠVENTOJI DVASIA IR DVASIOS VAISIUS

Vasario 11–17 d. Šios savaitės tyrinėjimui skaitykite: Jn 15, 1–11; Gal 5, 22; 1 Kor 13; Rom 14, 17; Ef 5, 9; Mt 5, 5. Įsimintina eilutė: „Dvasios vaisius yra meilė, džiaugsmas, ramybė, kantrybė, malonumas, gerumas, ištikimybė, romumas, susivaldymas. Tokiems dalykams...

ŠVENTOJI DVASIA IR ŠVENTAS GYVENIMAS

Vasario 4–10 d. Šios savaitės tyrinėjimui skaitykite: 1 Pt 1, 14–16; Iz 6, 3; Hbr 12, 14; 1 Kor 6, 11; 1 Tim 1, 8; Ps 15, 1–2. Įsimintina eilutė: „Pats ramybės Dievas jus tobulai tepašventina ir teišlaiko sveiką bei nepeiktiną jūsų dvasią, sielą ir kūną mūsų...