Evangelija pagal Matą (2016/II)

Evangelija pagal Matą
Parama
Parama

NUKRYŽIUOTAS IR PRISIKĖLĘS

Birželio 18–24 d. Šios savaitės tyrinėjimui skaitykite: Mt 27, 11–26; Jn 3, 19; Iz 59, 2; Mt 27, 45–46. 49–54; Hbr 8, 1–6; Mt 28, 1–20. Įsimintina eilutė: „Man duota visa valdžia danguje ir žemėje“ (M…

PASKUTINĖS JĖZAUS DIENOS

Birželio 11–17 d. Šios savaitės tyrinėjimui skaitykite: Mt 26, 1–16; Lk 12, 48; Mt 26, 17–19; 1 Kor 5, 7; Mt 26, 36–46; Mt 26, 51–75. Įsimintina eilutė: „Šią naktį jūs visi Manimi pasipiktinsite“ (Mt…

PASKUTINIŲJŲ DIENŲ ĮVYKIAI

Birželio 4–10 d. Šios savaitės tyrinėjimui skaitykite: Iš 19, 5–6; Mt 23; Jn 12, 20–26; Mt 24; Jn 14, 1–4; 1 Tes 4, 16. Įsimintina eilutė: „Mat kas save aukština, bus pažemintas, o kas save žemina, bu…

JĖZUS JERUZALĖJE

Gegužės 28 – birželio 3 d. Šios savaitės tyrinėjimui skaitykite: Zch 9, 9; Mt 21, 1–46; Rom 4, 13–16; Apr 14, 7–12; Apd 6, 7; Mt 22, 1–15. Įsimintina eilutė: „Ar niekada nesate skaitę Raštuose: Akmuo,…

SIELOS STABAI (IR KITI JĖZAUS PAMOKYMAI)

Gegužės 21–27 d. Šios savaitės tyrinėjimui skaitykite: Mok 9, 10; Mt 18, 1–4; Mt 18, 21–35; 19, 16–30; Gal 3, 21–22; Mt 19, 27. Įsimintina eilutė: „Aną valandą prie Jėzaus prisiartino mokiniai ir pakl…

PETRAS IR UOLA

Gegužės 14–20 d. Šios savaitės tyrinėjimui skaitykite: Gal 4, 4; Hbr 7, 26; Mt 16, 13–20; Ef 2, 20; Mt 16, 21–27; 17, 1–9. Įsimintina eilutė: „O kuo jūs Mane laikote?“ (Mt 16, 15) „Nuo to meto Jėzus p…

ŽYDŲ IR PAGONIŲ VIEŠPATS

Gegužės 7–13 d. Šios savaitės tyrinėjimui skaitykite: Mt 14, 1–21; Iš 3, 14; Mt 14, 22–33; Iz 29, 13; Mt 15, 1–20; Mt 15, 21–28. Įsimintina eilutė: „Aš, Viešpats, pašaukiau tave teisumo pergalei, paėm…

ATGAIVA KRISTUJE

Balandžio 30 – gegužės 6 d. Šios savaitės tyrinėjimui skaitykite: Mt 11, 28–30; 12, 1–2; Lk 14, 1–6; Jn 5, 9–16; Mt 12, 9–14; Iz 58, 7–13. Įsimintina eilutė: „Ateikite pas Mane visi, kurie vargstate i…

MATOMA IR NEMATOMA KOVA

Balandžio 23–29 d. Šios savaitės tyrinėjimui skaitykite: Mt 11, 11–12; Apr 5, 5; Mt 12, 25–29; Iz 27, 1; Mt 11, 1–12; Hbr 2, 14.  Įsimintina eilutė: „Nuo Jono Krikštytojo dienų iki dabar dangaus karal…

„KELKIS IR VAIKŠČIOK!“ TIKĖJIMAS IR IŠGYDYMAS

Balandžio 16–22 d. Šios savaitės tyrinėjimui skaitykite: Mt 8 sk.; Kun 13, 44–50; Dan 7, 7–8; Jn 10, 10; Mt 9, 1–8; 1 Jn 1, 9. Įsimintina eilutė: „Kas gi lengviau – ar pasakyti: ‘Tavo nuodėmės atleist…

KALNO PAMOKSLAS

Balandžio 9–15 d. Šios savaitės tyrinėjimui skaitykite: Mt 5–7; Rom 7, 7; Pr 15, 6; Mch 6, 6–8; Lk 6, 36; Mt 13, 44–52; Rom 8, 5–10. Įsimintina eilutė: „Kai Jėzus baigė tas kalbas, minios stebėjosi Jo…

TARNYSTĖS PRADŽIA

Balandžio 2–8 d. Šios savaitės tyrinėjimui skaitykite: Mt 3, 1–12; 2 Pt 1, 19; Fil 2, 5–8; Mt 4, 1–12; Iz 9, 1–2; Mt 4, 17–22. Įsimintina eilutė: „Jis tarė: ‘Eikite paskui Mane! Aš padarysiu jus žmoni…

DOVYDO SŪNUS

Kovo 26 – balandžio 1d. Šios savaitės tyrinėjimui skaitykite: Mt 1; Mk 12, 35–37; Iz 9, 5–6; Rom 5, 8; Jn 2, 25; Jer 29, 13; Mt 2, 1–14. Įsimintina eilutė: „Jis išgelbės Savo tautą iš nuodėmių“ (Mt 1,…

Evangelija pagal Matą. Įvadas

Vinčesteryje, Masačiusetso valstijoje, gimdymo metu aplink Riko Hoito (Rick Hoyt) kaklą apsivyniojo virkštelė, ir dėl to buvo pažeistos kūdikio smegenys. Jis negalėjo valdyti savo galūnių. Praėjus mėn…