JĖZUS PRAVIRKO

JĖZUS PRAVIRKO

Žmonės yra protingiausi iš visų Dievo kūrinių. Nors žavingi, varlės, šunys, vikšrai ir asilai nesugeba samprotauti kaip mes. Nepaisant to, kad sugebame vadovautis logika ir racionalumu, taip pat esame emocionalūs. Galima būtų teigti, kad jausmais vadovaujamės daugiau negu mąstymu. Jausmai yra naudingi. Be jų nebūtume žmonės. (Kas nežino, kas yra meilė, užuojauta, gailestingumas, baimė ar…

Read MoreLong right arrow

Biblijos paslaptys

Dievo Žodyje, kaip ir jo Autoriaus charakteryje, esama paslapčių, kurių niekada iki galo nesuvoksime. Tačiau Dievas Šventajame Rašte pateikė pakankamai Rašto dieviško įkvėpimo įrodymų. Taip, Jis nepanaikino abejonių galimybės, nes tikėjimas turi remtis įrodymais o ne paviršutiniškumu. Jis suteikė žmogui pasirinkimo laisvę. Archeologija leido mums pažinti tolimą praeitį. Biblijos pasakojimus patvirtina archeologų kasinėjimai. Nepaisant skeptikų…

Read MoreLong right arrow

Patarimai kaip tyrinėti Bibliją

Tyrinėdami Bibliją, pirmiausia turime suprasti, apie ką konkrečiai kalbama tyrinėjamame tekste. Po to turime sužinoti, kaip šį tekstą galėjo suprasti gyvenusieji Biblijos laikais. Ir galiausiai turime pritaikyti jį asmeniškai savo dvasiniam augimui. Kaip teisingai suprasti skaitomą Šventojo Rašto tekstą? 1. Bibliją tyrinėkite be išankstinio nusistatymo. 2. Maldoje prašykite Šventosios Dvasios, kad Ji padėtų teisingai suprasti…

Read MoreLong right arrow

Pamokų suaugusiems leidinių temos

Lietuvoje nuo 1976 iki 1983 m. SDA bažnyčioje tyrinėjamos įvairios atskiros Naujojo Testamento knygos. Nuo 1983 iki 2008 m. įvairių Biblijos knygų tyrinėjimas kaitaliojamas su teminiais tyrinėjimais. Pasauliniu masteliu. Nuo 1886 m. iki dabarties labiausiai tyrinėjama Biblijos knyga  – “Apaštalų darbai“. Labiausiai tyrinėjama tema: Jėzaus gyvenimas ir mokymas. Nuo 1985 Biblijos tyrinėjimo vadovas sudaromas pagal…

Read MoreLong right arrow

Sabatos mokyklos klasės pagal amžių grupes

Priklausomai nuo vietinės Adventistų bažnyčios dydžio ir įvairovės gali būti Sabatos mokyklos klasės kiekvieno amžiaus grupei. Visos grupės meldžiasi, gieda, ir tyrinėja Bibliją, pagal grupės amžiaus lygį. Amžių grupės: Pradinukai (nuo gimimo iki 2 metų) Vaikų darželio amžiaus (3 – 5 metų) Jaunesnio mokyklinio amžiaus (6 – 9 metų) Jaunesnio paauglių amžiaus (10 – 12…

Read MoreLong right arrow

Adventistų bažnyčios Sabatos Biblijos mokykla Lietuvoje

Baltijos Unija susikūrė 1924 metais. Į jos sudėtį įėjo Estijos, Latvijos konferencijos ir Lietuvos Misijos Laukas. 1927 metais Baltijos Unija įsijungė į Trans Europinę Diviziją. Vyriausybei spaudžiant, 1936 metais Baltijos Unija likviduota. Nuo 1940 iki 1990 metų Baltijos Unija priklausė Euro Azijos Divizijai. Žlugus Tarybų Sąjungai, 1994 metais Baltijos Unija vėl buvo prijungta prie Trans…

Read MoreLong right arrow

Sabatos Biblijos mokyklos pasaulinė istorija

“Mes neturime bijoti ateities, nebent užmirštume kelią, kuriuo mus Viešpats vedė, ir Jo mokymus mūsų praeities istorijoje” (Ellen White Lifes sketches, p. 196) 1850 m. Šiaurės Amerikoje susikūrė pirmoji, sabatą švenčianti, adventistų grupė. 1852 m. prasidėjo Adventistų Sabatos mokyklos veikla. James White parašė pirmąsias Sabatos mokyklos pamokas. Tais metais “Youth Instructor” leidinyje atspausdinta 19 pamokų.…

Read MoreLong right arrow

Biblijos pamokų temos 1888 – 2008 metais

Parsisiųsk PDF formatu: Biblijos tyrinėjimo temos nuo 1888 iki 2008 metų

Read MoreLong right arrow

Biblijos skaitymo planas

Planas, kaip nuosekliai perskaityti Biblija per vienerius metus. Parsisiųsk – biblijos-skaitymo-planas

Read MoreLong right arrow