ATSIMETUSI TAUTA

Gruodžio 7–13 d. Šios savaitės tyrinėjimui skaitykite: Neh 13, 1–9; Įst 23, 3–6; Neh 13, 10–14; Sk 18, 21–24; Neh 13, 15–22; Jn 5, 5–16. Įsimintina eilutė: „Tada įsakiau levitams apsivalyti ir stovėti sargais prie vartų, kad būtų išlaikytas šabo dienos šventumas....

VIEŠPATIES GARBINIMAS

Lapkričio 30 – gruodžio 6 d. Šios savaitės tyrinėjimui skaitykite: Neh 12, 27–47; 1 Met 25, 6–8; 1 Jn 1, 7–9; Jn 1, 29. 36; 1 Kor 5, 7; Hbr 9, 1–11. Įsimintina eilutė: „Jie giedojo giesmes, dėkodami ir šlovindami Viešpatį, ‘nes Jis geras, nes Jo ištikimoji meilė...

IŠMĖGINIMAI, IŠBANDYMAI IR SĄRAŠAI

Lapkričio 23–29 d. Šio savaitės tyrinėjimui skaitykite: Ezr 1, 9–11; Dan 1, 1–2; Dan 5; Įst 30, 1–6; Ezr 8, 1–23; Neh 11, 1–2; 12, 1–26. Įsimintina eilutė: „Vienijasi su savo garbingais giminėmis iškilminga priesaika, norėdami sekti Dievo Įstatymu, duotu per Dievo...

DIEVAS IR SANDORA

Lapkričio 16–22 d. Šios savaitės tyrinėjimui skaitykite: Neh 10, 1–30; Pr 4, 8–19; Hbr 13, 20; Joz 24; Neh 10, 31–40; Hbr 8, 1–7. Įsimintina eilutė: „Turėdami visa tai prieš akis, mes sudarome tvirtą sutartį raštu. Šiame antspauduotame rašte įrašyti vardai mūsų...

IŠTIKIMYBĖ JO PRANAŠAMS

9 diena Kodėl Dievas siuntė pranašus? Tikrai Viešpats DIEVAS nedaro nieko, pirma neapreiškęs savo užmojo savo tarnams pranašams (Amoso 3, 7). Volodia ir žvėrys Kas gi čia mėtosi ant žemės? 10–metis Volodia pasilenkė ir pakėlė knygą, kurią kažkas buvo numetęs. Ant jos...