SABATA – LAISVĖS DIENA

Liepos 13–19 d. Šios savaitės tyrinėjimui skaitykite: Iš 16, 16–18; Iš 20, 8–11; Įst 5, 12–15; Mt 12, 9–13; Kun 25, 1–7. Įsimintina eilutė: „Ir pridūrė: Šabas padarytas žmogui, ne žmogus šabui“ (Mk 2, 27). Sabata buvo paskutinis Dievo pasaulio sukūrimo per savaitę...

GERESNIO PASAULIO PLANAS

Liepos 6–12d. Šios savaitės tyrinėjimui skaitykite: Iš 3, 7; Mt 22, 37–40; Iš 22, 21–23; Įst 14, 22–29; 26, 1–11; Kun 25, 9–23. Įsimintina eilutė: „Nekeršysi ir nebūsi nusistatęs prieš tautiečius, bet mylėsi savo artimą kaip save patį; Aš esu Viešpats“ (Kun 19, 18)....

DIEVAS SUKŪRĖ…

Birželio 29–liepos 5d. Šios savaitės tyrinėjimui skaitykite: Pr 1 – 3; Apd 17, 28; Ps 148; Ps 24, 1; Pr 4, 1–9; Mt 22, 37–39; Apr 14, 7. Įsimintina eilutė: „Kas skriaudžia vargšą, tas įžeidžia jo Kūrėją, o kas pasigaili beturčio, tas teikia Jam garbę“ (Pat 14, 31). Ar...

KĄ JIE PAMATĖ JŪSŲ NAMUOSE?

Birželio 15–21 d. Šios savaitės tyrinėjimui skaitykite: Iz 38; 39; 1 Kor 7, 12–15; 1 Pt 3, 1–2; Hbr 6, 12; 13, 7; 3 Jn 11; Iz 58, 6–7. 10. 12. Įsimintina eilutė: „O jūs esate išrinktoji giminė, karališkoji kunigystė, šventoji tauta, įsigytoji liaudis, pašaukta...