ŠVENTOJO RAŠTO UNIKALUMAS

Kovo 28 – balandžio 3 d. Šios savaitės tyrinėjimui skaitykite: Įst 32, 45–47; Pr 49, 8–12; Iz 53, 3–7; 1 Kor 15, 3–5. 51–55; Rom 12, 2. Įsimintina eilutė: „Tavo Žodis – žibintas mano žingsniams ir šviesa mano takui“ (Ps 119, 105). Sudarytas iš 66 knygų ir parašytas...

KAIP AIŠKINTI RAŠTĄ

Septintosios dienos adventistai yra protestantai, o tai reiškia, kad tikime sola scriptura, tik Šventuoju Raštu, vieninteliu autoritetingu mūsų tikėjimo ir doktrinų pagrindu. Tai ypač aktualu paskutinėmis dienomis, kaip rašė E. Vait, Dievas „žemėje turės tautą, kuri...

NUO DULKIŲ IKI ŽVAIGŽDŽIŲ

Kovo 21–27 d. Šios savaitės tyrinėjimui skaitykite: Dan 12; Rom 8, 34; Lk 10, 20; Rom 8, 18; Hbr 2, 14–15; Jn 14, 29; Apr 11, 3. Įsimintina eilutė: „Išmintingieji švytės dangaus skliauto spindesiu, o vedusieji daugelį į teisumą bus tarsi žvaigždės per amžių amžius“...

NUO ŠIAURĖS IR PIETŲ IKI GRAŽIOJO KRAŠTO

Kovo 14–20 d. Šios savaitės tyrinėjimui skaitykite: Dan 11; Dan 8, 3–8. 20–22; Iz 46, 9–10; Dan 8, 9. 23; Mt 27, 33–50. Įsimintina eilutė: „Kai kurie išmintingųjų kris, kad būtų išmėginti ugnyje, išgryninti ir padaryti švarūs iki laikų pabaigos, nes ji turi įvykti...

NUO KOVOS IKI PERGALĖS

Kovo 7–13 d. Šios savaitės tyrinėjimui skaitykite: Ef 6, 12; Dan 10; Ezr 4, 1–5; Jz 5, 13–15; Apr 1, 12–18; Kol 2, 15; Rom 8, 37–39. Įsimintina eilutė: „Nebijok, brangusis žmogau, ramybė tau! Būk tvirtas ir drąsus!“ Jam bekalbant, sustiprėjau ir tariau: „Kalbėk, mano...