MALONUS LIUDIJIMAS – ASMENINIO LIUDIJIMO GALIA

Liepos 4–10 d. Šios savaitės tyrinėjimui skaitykite: Mk 5, 15–20; Mk 16, 1–11; Apd 4, 1–20; 1 Jn 1, 1–3; Gal 2, 20; Apd 26, 1–32. Įsimintina eilutė: „Juk mes negalime tylėti apie tai, ką esame matę ir girdėję.“ (Apd 4, 20) Asmeniniame liudijime yra neįprasta galia....

KODĖL DERĖTŲ LIUDYTI?

Birželio 27 – liepos 3 d. Šios savaitės tyrinėjimui skaitykite: Jok 5, 19–20; Lk 15, 6; Sof 3, 17; Jn 7, 37–38; 1 Tim 2, 3–4; 2 Kor 5, 14–15. Įsimintina eilutė: „Tai gera ir priimtina akyse mūsų Gelbėtojo Dievo, kuris trokšta, kad visi žmonės būtų išganyti ir pasiektų...

GYVENTI LAIKANTIS DIEVO ŽODŽIO

Šios savaitės tyrinėjimui skaitykite: Fil 2, 12–16; Lk 4, 4. 8. 10–12; Ps 37, 7; Ps 46, 11; Ps 62, 2–3. 6; Kol 3, 16. Įsimintina eilutė: „Būkite žodžio vykdytojai, o ne vien klausytojai, apgaudinėjantys patys save“ (Jok 1, 22). Geriausias Rašto tyrinėjimo metodas yra...

SUDĖTINGI TEKSTAI

Dvylikta tema Birželio 13–19 d. Šios savaitės tyrinėjimui skaitykite: 2 Tim 2, 10–15; 1 Met 29, 17; Jok 4, 6–10; Gal 6, 9; Apd 17, 11. Įsimintina eilutė: „Mūsų Viešpaties kantrumą laikykite išgelbėjimu, kaip jums yra parašęs ir mūsų mylimasis brolis Paulius pagal jam...

ŠVENTASIS RAŠTAS IR PRANAŠYSTĖS

Birželio 6–12 d. Šios savaitės tyrinėjimui skaitykite: Dan 2, 27–45; Jn 14, 29; Sk 14, 34; Dan 7, 1–25; Dan 8, 14; 1 Kor 10, 1–13. Įsimintina eilutė: „Jis man atsakė: Du tūkstančius tris šimtus vakarų ir rytmečių, o po to šventykla bus apvalyta“ (Dan 8, 14). Rašto...