MŪSŲ VIEŠPATIES JĖZAUS SUGRĮŽIMAS

Birželio 23–29 d. Šios savaitės tyrinėjimui skaitykite: Iz 13, 6. 9; Mt 24, 30–31; Dan 2, 34–35; 2 Tim 4, 6–8; 2 Tes 1, 7–10. Įsimintina eilutė: „Kaip žaibas tvykstelėja iš rytų ir nušvinta iki vakarų, toks bus ir Žmogaus Sūnaus atėjimas“ (Mt 24, 27). Poetas Tomas...

BABILONAS IR HARMAGEDONAS

Birželio 16–22 d. Šios savaitės tyrinėjimui skaitykite: Apr 14, 8; 16, 19; Iz 52, 9; Apr 18, 1–10; 16, 12–16; 1 Kar 18, 1–40; 1 Kor 15, 1–2. Įsimintina eilutė: „Ant jos kaktos buvo užrašytas vardas, slėpinys: ‘Didžioji Babelė, ištvirkėlių ir žemės šlykštybių motina‘“...

DIEVO ANTSPAUDAS AR ŽVĖRIES ŽENKLAS?

Birželio 9–15 d. Šios savaitės tyrinėjimui skaitykite: Pr 17, 9–11; Iš 31, 13. 17; Apr 13, 17; Ef 1, 13–14; Hbr 4, 9–10. Įsimintina eilutė: „Didingi ir nuostabūs Tavo darbai, Viešpatie, visagali Dieve! Teisingi ir tikri Tavieji keliai, tautų Valdove! (Apr 15, 3) Mozės...

AMERIKA IR BABELĖ

Birželio 2–8 d. Šios savaitės tyrinėjimui skaitykite: Apr 13, 1–12; 14, 9–11; 16, 2; 19, 20; 20, 4; Jer 51, 6–7. 53. 57; Apr 18, 1–4. Įsimintina eilutė: „Anuo metu pasirodys Mykolas, galingasis didžiūnas, tavo tautos sargas. Užeis metas tokių vargų, kokių dar niekada...

PASKUTINIŲJŲ LAIKŲ APGAULĖS

Gegužės 26 – birželio 1d. Šios savaitės tyrinėjimui skaitykite: Apr 2, 13. 24; 2 Kor 11, 13–15; Ps 146, 4; Pr 1–2, 3; Apr 13, 1–17. Įsimintina eilutė: „Taip buvo išmestas didysis slibinas, senoji gyvatė, vadinamas velniu ir šėtonu, kuris suvedžiodavo visą pasaulį. Jis...