BAŽNYČIOS ORGANIZACIJA IR VIENYBĖ

Gruodžio 15–21 d. Šios savaitės tyrinėjimui skaitykite: Ef 5, 23–27; Mt 20, 25–28; Tit 1, 9; Mt 16, 19; Gal 6, 1–2; Mt 28, 18–20. Įsimintina eilutė: „Tarp jūsų to nebus. Jei kas norėtų tapti didžiausias iš jūsų, tebūnie jūsų tarnas, ir kas panorėtų būti pirmas tarp...

VIENYBĖ GARBINIME

Gruodžio 8–14 d. Šios savaitės tyrinėjimui skaitykite: Apr 4, 8. 11; Mt 4, 8–9; Dan 3, 8–18; Apr 14, 9; Apr 14, 6–7; Apd 4, 23–31. Įsimintina eilutė: „Ir aš pamačiau kitą angelą, lekiantį dangaus viduriu, turintį paskelbti žemės gyventojams, visoms tautoms, gentims,...

VIENYBĖ SUGADINTUOSE SANTYKIUOSE

Gruodžio 1–7 d. Šios savaitės tyrinėjimui skaitykite: 2 Tim 4, 11; Fm 1–25; 2 Kor 10, 12–15; Rom 5, 8–11; Ef 4, 26; Mt 18, 15–17. Įsimintina eilutė: „Jeigu, kai dar buvome priešai, mus sutaikė su Dievu Jo Sūnaus mirtis, tai juo labiau mus išgelbės Jo gyvybė, kai jau...

PATIKIMIAUSIAS ĮRODYMAS

Lapkričio 24–30 d. Šios savaitės tyrinėjimui skaitykite: Jn 11, 51–52; Ef 2, 13–16; 2 Kor 5, 17–21; Ef 4, 25–5, 2; Rom 14, 1–6; Apd 1, 14. Įsimintina eilutė: „Jis tai pasakė ne iš savęs, bet, būdamas tų metų vyriausiasis kunigas, pranašavo, jog Jėzui reikės mirti už...

VIENYBĖ TIKĖJIME

Lapkričio 17–23 d. Šios savaitės tyrinėjimui skaitykite: Apd 4, 8–12; Apd 1, 11; Mt 25, 1–13; Hbr 9, 11–12; Iš 20, 8–11; 1 Kor 15, 51–54. Įsimintina eilutė: „Ir nėra niekame kitame išgelbėjimo, nes neduota žmonėms po dangumi kito vardo, kuriuo galėtume būti išgelbėti“...