KILNUSIS RAMYBĖS KUNIGAIKŠTIS

Sausio 23 – 29 d. Šios savaitės tyrinėjimui skaitykite: Iz 9, 1–5; Iz 9, 5–6; Iz 9, 7–10: 34; Iz 11; Iz 12, 1–6. Įsimintina eilutė: „Juk kūdikis mums gimė! Sūnus mums duotas! Jis bus mūsų valdovas. Jo vardas bus ‘Nuostabusis Patarėjas, Galingasis Dievas, Amžinasis...

SUNKUSIS KELIAS

Sausio 16–22 d. Šios savaitės tyrinėjimui skaitykite: Iz 7, 14–16; Iz 7, 17–25; Iz 8, 1–10; Iz 8, 11–15; Iz 8, 16–22. Įsimintina eilutė: „Aš pasitikiu Viešpačiu, kuris slepia savo veidą nuo Jokūbo namų. Taip, aš Jo lauksiu!“ (Iz 8, 17) Niujorko mieste, Harleme akla...

KAI JŪSŲ PASAULIS GRIŪVA

Sausio 9–15 d. Šios savaitės tyrinėjimui skaitykite: Iz 7, 1–9; Iz 7, 10–13; Iz 7, 14. Įsimintina eilutė: „Tik tvirtai tikėdami, tvirtai stovėsite!“ (Iz 7, 9) Vieną sabatą po pamaldų Konė (Connie) ir Rojus (Roy) įsuko į savo kiemą. Priešais juos kieme praskrido...

LYDERYSTĖS KRIZĖ

Sausio 2–8 d. Šios savaitės tyrinėjimui skaitykite: Iz 6, 1–4; Iz 6, 5–7; Iz 6, 8; Iz 6, 9–13. Įsimintina eilutė: „Karaliaus Uzijo mirties metais regėjau Viešpatį, sėdintį aukštame ir didingame soste. Šventyklą buvo pripildęs Jo apdaras.“ (Iz 6, 1) Vieno savo mokinių...

TAPATYBĖS KRIZĖ

Gruodžio 26 – sausio 1 d. Šios savaitės tyrinėjimui skaitykite: Iz 1, 1–9; Iz 1, 10–17; Iz 1, 18; Iz 1, 19–31; Iz 5, 1–7. Įsimintina eilutė: „Eikite šen, ir drauge pasvarstykime. Esate paraudę nuo nuodėmių, bet Aš išbalinsiu jus kaip sniegą. Jūsų nuodėmės raudonos it...