GYVENTI EVANGELIJA

Rugpjūčio 31 – rugsėjo 6 d. Šios savaitės tyrinėjimui skaitykite: Rom 8, 20–23; Jn 3, 16–17; Mt 9, 36; Ef 2, 8–10; 1 Jn 3, 16–17; Apr 14, 6–7.  Įsimintina eilutė: „Jūs juk esate išgelbėti malone per tikėjimą ir ne iš savęs, bet tai yra Dievo dovana, ir ne darbais, kad...

TARNAVIMAS NAUJOJO TESTAMENTO BAŽNYČIOJE

Rugpjūčio 24–30 d. Šios savaitės tyrinėjimui skaitykite: Apd 2, 42–47; 4, 32–37; Mt 25, 38. 40; Apd 9, 36; 2 Kor 8, 7–15; Rom 12; Jok 2, 1–9. Įsimintina eilutė: „Tyras ir nesuteptas pamaldumas Dievo, mūsų Tėvo, akyse yra rūpintis našlaičiais ir našlėmis jų sielvarte...

VIENAM IŠ ŠITŲ MAŽIAUSIŲJŲ

Rugpjūčio 17–23 d. Šios savaitės tyrinėjimui skaitykite: Mt 5, 2–16. 38–48; Rom 12, 20–21; Lk 16, 19–31; 12, 13–21; Mt 25, 31–46. Įsimintina eilutė: „Ir atsakys jiems karalius: ‘Iš tiesų sakau jums, kiek kartų tai padarėte vienam iš šitų mažiausiųjų Mano brolių, Man...

JĖZUS IR TURINTIEJI POREIKIŲ

Rugpjūčio 10–16 d. Šios savaitės tyrinėjimui skaitykite: Lk 1, 46–55; 4, 16–21; 7, 18–23; Mt 12, 15–21; Mt 21, 12–16; Mk 11, 15–19; Iz 53, 3–6. Įsimintina eilutė: „Viešpaties Dvasia ant Manęs, nes Jis patepė Mane, kad neščiau gerąją naujieną vargdieniams. Pasiuntė...

GARBINTI KŪRĖJĄ

Rugpjūčio 3–9 d. Šios savaitės tyrinėjimui skaitykite: Ps 115, 1–8; Įst 10, 17–22; Ps 101, 1; Iz 1, 10–17; Iz 58; Mk 12, 38–40. Įsimintina eilutė: „Štai pasninkas, kokio Aš noriu: nuimti neteisėtai uždėtus pančius, atrišti jungo valkčius, duoti laisvę pavergtiesiems,...