JAUDINANTIS BŪDAS ĮSITRAUKTI

Rugpjūčio 29 – rugsėjo 4 d. Šios savaitės tyrinėjimui skaitykite: Pr 1, 1–2. 26; Iš 18, 21–25; 1 Kor 12, 12–25; Apd 16, 11–15. 40; Apd 4, 31; Apd 12, 12. Įsimintina eilutė: „Tuomet Jis tarė mokiniams: ‘Pjūtis didelė, o darbininkų maža. Melskite pjūties šeimininką, kad...

LAIMĖTOJO NUSISTATYMO FORMAVIMAS

Rugpjūčio 22–28 d. Šios savaitės tyrinėjimui skaitykite: Jn 4, 27–30. 39–42; Mt 15, 21–28; 2 Tes 1, 1–4; Rom 15, 7; Ef 4, 32; 1 Pt 3, 15. Įsimintina eilutė: „Verčiau šventai sergėkite savo širdyse Viešpatį Kristų, visuomet pasirengę įtikinamai atsakyti kiekvienam...

TARNAUTI KAIP JĖZUS

Rugpjūčio 15–21 d. Šios savaitės tyrinėjimui skaitykite: Mt 5, 13–14; Fil 2, 15; Mk 12, 34; Ef 4, 15; Mt 4, 23–25; Mt 25, 31–46. Įsimintina eilutė: „Matydamas minias, Jis gailėjosi žmonių, nes jie buvo suvargę ir apleisti lyg avys be piemens.“ (Mt 9, 36) Jėzui...

DALIJIMASIS ŽODŽIU

Rugpjūčio 8–14 d. Šios savaitės tyrinėjimui skaitykite: Ps 119, 105; Jer 23, 29; Hbr 1, 1–3; 2 Tim 3, 14–17; 1 Jn 1, 7–9; Mok 3, 1; 2 Tim 4, 2. Įsimintina eilutė: „Taip ir žodis, išeinantis iš Mano burnos, nesugrįš pas Mane bergždžias, bet įvykdys tai, ko trokštu, ir...

NERIBOTOS GALIMYBĖS

Rugpjūčio 1–7 d. Šios savaitės tyrinėjimui skaitykite: 1 Kor 12, 12; Mt 3, 16–18; 1 Kor 12, 7; 1 Kor 1, 4–9; Mt 25, 14–30. Įsimintina eilutė: „Ir visa tai veikia ta pati Dvasia, kuri dalija kiekvienam atskirai, kaip Jai patinka.“ (1 Kor 12, 11) Dievas kviečia mus...