ŠVENTASIS RAŠTAS KAIP ISTORIJA

Gegužės 30 – birželio 5 d. Šios savaitės tyrinėjimui skaitykite: 1 Sam 17; Iz 36, 1–3; Iz 37, 14–38; Dan 1, 5; Mt 26, 57–67; Hbr 11, 1–40. Įsimintina eilutė: „Aš esu Viešpats, tavo Dievas, kuris išvedžiau tave iš Egipto žemės, iš vergijos namų“ (Iš 20, 2). Raštą...

KALBA, TEKSTAS IR KONTEKSTAS

Gegužės 9–15 d. Šios savaitės tyrinėjimui skaitykite: Įst 32, 46–47; 1 Kar 3, 6; Sk 6, 24–26; Pr 1, 26–27; Pr 2, 15–23; Pr 15, 1–5. Įsimintina eilutė: „Imkite šią Įstatymo knygą ir padėkite ją šalia Viešpaties, savo Dievo, Sandoros Skrynios. Tebūna ji ten kaip...

KODĖL REIKALINGAS AIŠKINIMAS?

Gegužės 2–8 d. Šios savaitės tyrinėjimui skaitykite: Lk 24, 36–45; 1 Kor 12, 10; 1 Kor 14, 26; Apd 17, 16–32; Jn 12, 42–43. Įsimintina eilutė: „Juk be tikėjimo neįmanoma patikti Dievui. Kas artinasi prie Dievo, tam būtina tikėti, kad Jis yra ir Jo ieškantiems...