JĖZUS IR TURINTIEJI POREIKIŲ

Rugpjūčio 10–16 d. Šios savaitės tyrinėjimui skaitykite: Lk 1, 46–55; 4, 16–21; 7, 18–23; Mt 12, 15–21; Mt 21, 12–16; Mk 11, 15–19; Iz 53, 3–6. Įsimintina eilutė: „Viešpaties Dvasia ant Manęs, nes Jis patepė Mane, kad neščiau gerąją naujieną vargdieniams. Pasiuntė...

GARBINTI KŪRĖJĄ

Rugpjūčio 3–9 d. Šios savaitės tyrinėjimui skaitykite: Ps 115, 1–8; Įst 10, 17–22; Ps 101, 1; Iz 1, 10–17; Iz 58; Mk 12, 38–40. Įsimintina eilutė: „Štai pasninkas, kokio Aš noriu: nuimti neteisėtai uždėtus pančius, atrišti jungo valkčius, duoti laisvę pavergtiesiems,...

PRANAŠŲ ŠAUKSMAS

Liepos 27–rugpjūčio 2 d. Šios savaitės tyrinėjimui skaitykite: 1 Sam 8, 10–18; Am 5, 10–15; Mch 6, 8; Pr 19, 1–13; Ez 16, 49; Iz 1, 15–23. Įsimintina eilutė: „Žmogau, Jis tau pasakė, kas gera ir ko iš tavęs reikalauja Viešpats: tik daryti, kas teisinga, mylėti...

SABATA – LAISVĖS DIENA

Liepos 13–19 d. Šios savaitės tyrinėjimui skaitykite: Iš 16, 16–18; Iš 20, 8–11; Įst 5, 12–15; Mt 12, 9–13; Kun 25, 1–7. Įsimintina eilutė: „Ir pridūrė: Šabas padarytas žmogui, ne žmogus šabui“ (Mk 2, 27). Sabata buvo paskutinis Dievo pasaulio sukūrimo per savaitę...

GERESNIO PASAULIO PLANAS

Liepos 6–12d. Šios savaitės tyrinėjimui skaitykite: Iš 3, 7; Mt 22, 37–40; Iš 22, 21–23; Įst 14, 22–29; 26, 1–11; Kun 25, 9–23. Įsimintina eilutė: „Nekeršysi ir nebūsi nusistatęs prieš tautiečius, bet mylėsi savo artimą kaip save patį; Aš esu Viešpats“ (Kun 19, 18)....