TARNŲ BENDRUOMENĖ

TARNŲ BENDRUOMENĖ

Rugsėjo 21–27 d. Šios savaitės tyrinėjimui skaitykite: 2 Kor 2, 14–16; Iš 32, 1–14; 1 Pt 2, 12; Fil 2, 15; Ef 2, 19; Hbr 10, 23–25. Įsimintina eilutė: „Išlaikykime nepajudinamą vilties išpažinimą, nes ištikimas Tas, kuris yra davęs pažadus; sergėkime vieni kitus, skatindami mylėti ir daryti gerus darbus“ (Hbr 10, 23–24). Siekdami įvykdyti krikščionišką…

Read MoreLong right arrow

MYLĖTI GAILESTINGUMĄ

Rugsėjo 14–20 d. Šios savaitės tyrinėjimui skaitykite: Mt 6, 25–33; Jok 1, 5–8; 2, 15–16; Iz 52, 7; 1 Jn 3, 16–18; Iz 58, 1–10. Įsimintina eilutė: „Jis lyg šviesa, šviečianti tamsoje doriesiems, Jis visados švelnus, gailestingas ir teisus. Gera žmogui, kuris dosnus ir skolina, kuris sąžiningai tvarko savo reikalus“ (Ps 112, 4–5). Tyrinėjome, jog … Continued

Read MoreLong right arrow

GYVENTI ADVENTO VILTIMI

Rugsėjo 7–13 d. Šios svaitės tyrinėjimui: Lk 18, 1–8; Mt 24–25; 1 Kor 15, 12–19; Mok 8, 14; 12, 13–14; Apr 21, 1–5; 22, 1–5. Įsimintina eilutė: „Tad, mano mylimieji broliai, būkite tvirti ir nepajudinami, vis uoliau dirbkite Viešpaties darbą ir žinokite, kad jūsų triūsas ne veltui Viešpatyje“ (1 Kor 15, 58). Jėzus skelbė Dievo…

Read MoreLong right arrow

GYVENTI EVANGELIJA

Rugpjūčio 31 – rugsėjo 6 d. Šios savaitės tyrinėjimui skaitykite: Rom 8, 20–23; Jn 3, 16–17; Mt 9, 36; Ef 2, 8–10; 1 Jn 3, 16–17; Apr 14, 6–7.  Įsimintina eilutė: „Jūs juk esate išgelbėti malone per tikėjimą ir ne iš savęs, bet tai yra Dievo dovana, ir ne darbais, kad kas nors nesigirtų. Mes…

Read MoreLong right arrow

TARNAVIMAS NAUJOJO TESTAMENTO BAŽNYČIOJE

Rugpjūčio 24–30 d. Šios savaitės tyrinėjimui skaitykite: Apd 2, 42–47; 4, 32–37; Mt 25, 38. 40; Apd 9, 36; 2 Kor 8, 7–15; Rom 12; Jok 2, 1–9. Įsimintina eilutė: „Tyras ir nesuteptas pamaldumas Dievo, mūsų Tėvo, akyse yra rūpintis našlaičiais ir našlėmis jų sielvarte ir sergėti save nesuterštą šiuo pasauliu“ (Jok 1, 27). Tekstas,…

Read MoreLong right arrow

VIENAM IŠ ŠITŲ MAŽIAUSIŲJŲ

Rugpjūčio 17–23 d. Šios savaitės tyrinėjimui skaitykite: Mt 5, 2–16. 38–48; Rom 12, 20–21; Lk 16, 19–31; 12, 13–21; Mt 25, 31–46. Įsimintina eilutė: „Ir atsakys jiems karalius: ‘Iš tiesų sakau jums, kiek kartų tai padarėte vienam iš šitų mažiausiųjų Mano brolių, Man padarėte‘“ (Mt 25, 40). Pamatę, kad Jėzus gyveno rūpindamasis kitais, ypač kenčiančiais…

Read MoreLong right arrow

JĖZUS IR TURINTIEJI POREIKIŲ

Rugpjūčio 10–16 d. Šios savaitės tyrinėjimui skaitykite: Lk 1, 46–55; 4, 16–21; 7, 18–23; Mt 12, 15–21; Mt 21, 12–16; Mk 11, 15–19; Iz 53, 3–6. Įsimintina eilutė: „Viešpaties Dvasia ant Manęs, nes Jis patepė Mane, kad neščiau gerąją naujieną vargdieniams. Pasiuntė skelbti belaisviams išvadavimo, akliesiems – regėjimo; siuntė vaduoti prislėgtųjų ir skelbti Viešpaties malonės…

Read MoreLong right arrow

GARBINTI KŪRĖJĄ

Rugpjūčio 3–9 d. Šios savaitės tyrinėjimui skaitykite: Ps 115, 1–8; Įst 10, 17–22; Ps 101, 1; Iz 1, 10–17; Iz 58; Mk 12, 38–40. Įsimintina eilutė: „Štai pasninkas, kokio Aš noriu: nuimti neteisėtai uždėtus pančius, atrišti jungo valkčius, duoti laisvę pavergtiesiems, sulaužyti bet kokį jungą, dalytis su alkstančiu savo duona, priglausti pastogėn vargšą ir benamį,…

Read MoreLong right arrow

PRANAŠŲ ŠAUKSMAS

Liepos 27–rugpjūčio 2 d. Šios savaitės tyrinėjimui skaitykite: 1 Sam 8, 10–18; Am 5, 10–15; Mch 6, 8; Pr 19, 1–13; Ez 16, 49; Iz 1, 15–23. Įsimintina eilutė: „Žmogau, Jis tau pasakė, kas gera ir ko iš tavęs reikalauja Viešpats: tik daryti, kas teisinga, mylėti ištikima meile ir nuolankiai eiti su savo Dievu“ (Mch…

Read MoreLong right arrow

GAILESTINGUMAS IR TEISINGUMAS PSALMĖSE IR PATARLĖSE

Liepos 20–26 d. Šios savaitės tyrinėjimui skaitykite: Ps 9, 8–10. 14–21; Ps 82; Ps 101; Ps 146; Pat 10, 4; Pat 13, 23. 25; Pat 30, 7–9. Įsimintina eilutė: „Ginkite silpnuosius ir našlaičius, saugokite vargdienių ir beturčių teises! Gelbėkite silpnuosius ir beturčius, gelbėkite juos iš nedorėlių nagų!“ (Ps 82, 3–4) Psalmės ir Patarlės vaizduoja gyvenimo…

Read MoreLong right arrow